ทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบ

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดหลักอย่างรวดเร็วเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของผู้เรียน ติดตามความคืบหน้าของพนักงานแต่ละคนเพื่อระบุช่องว่างทางความรู้และจุดแข็ง

รายงานหลักสูตร

รับข้อมูลสรุปโดยรวมของหลักสูตรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบทเรียน Zoho Learn ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้ที่เข้าร่วมหลักสูตร เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในหลักสูตร และเปอร์เซ็นต์ของผู้เรียนที่จบหลักสูตร ซึ่งทำให้คุณเห็นได้ว่าสิ่งใดที่ได้ผลดีและกลับไปดูในส่วนที่ไม่ได้ผลได้อีกด้วย

รายงานหลักสูตรของ Zoho Learn

รายงานแบบทดสอบ

สร้างรายงานแบบทดสอบและตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงาน ระบุถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงและส่งแบบทดสอบเพื่อติดตามผลให้กับผู้เรียนโดยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ทำได้ ติดตามจำนวนครั้งทั้งหมดที่ทำแบบทดสอบแต่ละชุด เปอร์เซ็นต์ของคำตอบที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง และสรุปการตอบในแต่ละคำถาม

รายงานแบบทดสอบของ Zoho Learn

รายงานผู้ใช้

ติดต่อพนักงานและให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยอิงตามรายงานเฉพาะผู้ใช้ของหลักสูตรและแบบทดสอบของคุณ รับการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่ผู้ใช้แต่ละคนใช้ดำเนินการจนจบหลักสูตร คะแนนแบบทดสอบ จำนวนครั้งที่ทำแบบทดสอบ และการตอบคำถามแต่ละข้อ

รายงานผู้ใช้ของ Zoho Learn

ดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบ

เริ่มต้นใช้งาน