ฝังแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดาย

รวบรวมคำตอบอย่างรวดเร็วโดยการแบ่งปันแบบฟอร์มเว็บที่โต้ตอบได้บนสื่อทุกประเภท ให้ผู้ตอบแบบฟอร์มเข้าถึงแบบฟอร์มของคุณได้จากอุปกรณ์ทุกชนิดและส่งคำตอบได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องดำเนินการให้ยุ่งยาก

ฝังแบบฟอร์ม

รวบรวมข้อมูลภายในทีมแบบปิด

ใช้แบบฟอร์มเพื่อบันทึกข้อมูลภายในองค์กรของคุณและแจกจ่ายข้อมูลที่รวบรวมมาให้กับสมาชิกในทีมเพื่อทำงานร่วมกัน ใช้แบบฟอร์มเป็นเครื่องมือการรวบรวมข้อมูลที่สะดวกสำหรับทีมที่ต้องเดินทาง และรวบรวมข้อมูลไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว

รวบรวมข้อมูล

เชื่อมต่อผ่านแคมเปญทางอีเมล

สื่อสารกับผู้ตอบแบบฟอร์มโดยใช้รายการจดหมาย แบ่งปันแบบฟอร์มผ่านแคมเปญอีเมลเหล่านี้ แล้วรวบรวมคำตอบเพื่อการประกาศขาย การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม การระดมทุนบริจาค การสมัครรับจดหมายข่าว และอื่นๆ อีกมากมาย

รวบรวมข้อมูล