เกตเวย์การชำระเงินแบบรวม

เก็บเงินจากลูกค้าในสกุลเงินที่ต้องการอย่างปลอดภัยด้วยเกตเวย์การชำระเงินที่มีการรักษาความปลอดภัย มอบตัวเลือกให้ลูกค้าชำระเงินตามคำสั่งซื้อโดยเลือกเกตเวย์การชำระเงินต่างๆ ที่มีให้ในแบบฟอร์มของคุณ

เกตเวย์การชำระเงิน

การคำนวณที่ไม่ซับซ้อน

ทำการคำนวณทั้งแบบพื้นฐานและขั้นสูงได้อย่างง่ายดายโดยใช้คำตอบในแบบฟอร์มที่ผู้ตอบได้ป้อนไว้ ใช้เขตข้อมูลการคำนวณต่างๆ แล้วเก็บเงินตามค่าดังกล่าวผ่านเกตเวย์การชำระเงินที่มีการรักษาความปลอดภัย

การคำนวณที่ไม่ซับซ้อน

การยืนยันการสั่งซื้อทางอีเมล

แจ้งตัวคุณเองและผู้ตอบด้วยอีเมลยืนยันเมื่อมีการออกคำสั่งซื้อใหม่และประมวลผลการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การยืนยันทางอีเมลการยืนยันทางอีเมล
ลูกศร

ไม่ต้องเปลืองกระดาษด้วยใบแจ้งหนี้และใบเสร็จแบบอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดค่าแบบฟอร์มของคุณเพื่อส่งอีเมลพร้อมใบแจ้งหนี้ออนไลน์ ตั๋ว บัตรผ่าน และใบเสร็จให้กับผู้ตอบเมื่อทำการชำระเงินและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว

การคำนวณที่ง่ายดายการคำนวณที่ง่ายดาย