Webhooks สำหรับการโอนข้อมูลที่รวดเร็ว

ส่งข้อมูลแบบฟอร์มไปยังแอปธุรกิจที่คุณใช้ผ่าน Webhooks จัดโครงสร้างข้อมูลของคุณในรูปแบบ Webhook ที่ต้องการ และรับข้อมูลในแอปพลิเคชันได้ทันทีเมื่อมีการส่งข้อมูลใหม่ 

การโอนข้อมูล

รวมพื้นที่ทำงานออนไลน์ของคุณไว้ด้วยกัน

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของคุณได้สูงสุดด้วยการรวมที่มีประโยชน์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยทำให้เวิร์กโฟลว์ต่างๆ เป็นอัตโนมัติ

  •  
  •  
  •  
  •  
  

เวิร์กโฟลว์อีเมลแบบไดนามิก

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อทริกเกอร์อีเมลเมื่อตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในการส่งแบบฟอร์ม ส่งอีเมลพร้อมเอกสารแนบที่มีเงื่อนไข เช่น การตอบกลับแบบฟอร์มสมัครด้วยการโทรกลับหรือจดหมายปฏิเสธ

เวิร์กโฟลว์อีเมลเวิร์กโฟลว์อีเมล
ลูกศร

จับลำดับการอนุมัติ

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การอนุมัติแบบลำดับขั้นหรือหลายระดับที่อนุญาตให้เพื่อนร่วมทีมและผู้ร่วมตรวจสอบการส่งแบบฟอร์มได้ ทำให้เวิร์กโฟลว์ที่ตามมาเป็นแบบอัตโนมัติอิงตามการอนุมัติดังกล่าว แล้วสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมสำหรับคุณโดยที่ไม่ต้องลงแรงมาก

ลำดับการอนุมัติ

จัดการงานในฐานะทีม

มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมเพื่อดูและวิเคราะห์การส่งแบบฟอร์มร่วมกัน รวมถึงกระจายภาระงาน กำหนดสิทธิการแก้ไขให้กับเจ้าของงาน เพื่อให้เจ้าของงานอัปเดตเขตข้อมูลที่ต้องการได้

งานงาน