เปลี่ยนการส่งให้กลายเป็นจุดเริ่มต้น

แบบฟอร์มอาจเป็นจุดสัมผัสบริการจุดแรกของคุณ คุณจึงควรทำให้แน่ใจว่าจะไม่ได้เป็นจุดสัมผัสสุดท้าย ปรับแต่งกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยหน้าขอบคุณที่เป็นมิตร หรือต่อยอดจากความสนใจตามปกติของผู้ตอบโดยเปลี่ยนเส้นทางพวกเขาไปยังตำแหน่งอื่นบนเว็บไซต์ของคุณ

ลองเดี๋ยวนี้

สร้างความรู้สึกความเป็นส่วนตัว

ทำให้ข้อความที่ใช้ได้ผลของคุณเป็นแบบอัตโนมัติโดยยังคงรักษาไว้ซึ่งความรู้สึกเป็นส่วนตัว ใช้ข้อมูลแบบฟอร์มเพื่อพูดคุยโดยตรงกับผู้ตอบ ป้อนข้อมูลที่คุณรวบรวมมาจากแบบฟอร์มลงในหน้าขอบคุณของคุณโดยอัตโนมัติ

ทำได้มากกว่าการกล่าวขอบคุณ

ให้หน้าขอบคุณของคุณเป็นมากกว่าการดำเนินการอย่างเป็นทางการ สร้างเอกลักษณ์แบรนด์ของคุณด้วยฟอนท์และสีที่สามารถกำหนดเองได้ และให้ผู้ตอบเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ด้วยตารางและลิงก์ที่ฝังอยู่

Thank you page for forms

ให้คำแนะนำบางอย่างแก่พวกเขา

ให้แบบฟอร์มของคุณเป็นผู้ทำงาน ข้ามการกล่าวขอบคุณและเปลี่ยนเส้นทางย้อนกลับไปยังหน้าที่สำคัญที่สุดของคุณ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงการกระตุ้นให้ดำเนินการ และช่วยให้เกิดการดำเนินการในขั้นถัดไป