แนะนำผู้ตอบที่ตอบแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว

สรุปประสบการณ์การกรอกแบบฟอร์มโดยการนำผู้ตอบแบบฟอร์มไปยังหน้าความสำเร็จ เว็บไซต์ หรือแบบฟอร์มอื่นเมื่อส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

แบ่งปันลิงก์ที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

ใช้การยืนยันผู้ตอบแบบฟอร์ม

ติดต่อกับผู้ตอบโดยการติดตามผลการส่งแบบฟอร์มด้วยอีเมลการยืนยัน เพิ่มมูลค่าให้กับอีเมลของคุณโดยการใส่เอกสารแนบที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ ไฟล์ PDF ที่แสดงการส่งแบบฟอร์ม และอื่นๆ

ฝังแบบฟอร์มฝังแบบฟอร์ม
ลูกศร

สนทนาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft Teams

รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการตอบแบบฟอร์ม รับการอัปเดตและข้อความจากผู้ติดต่อของคุณผ่านแชทบอทของ Zoho Forms ใน Microsoft Teams รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมขณะทำงานร่วมกันในทุกโครงการ

รวบรวมข้อมูล