รวมข้อมูลโดยใช้คอลัมน์แบบตาราง

ดูข้อมูลการตอบกลับแบบฟอร์มทั้งหมดในพื้นเดียวกันได้โดยการจัดข้อมูลให้เป็นคอลัมน์แบบตาราง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ตัวกรองแบบกำหนดเอง และดำเนินการในเรื่องต่างๆ และสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ง่ายดาย เพียงเลือกการป้อนข้อมูลแบบตาราง

รวมข้อมูล

ส่งออกการส่งแบบฟอร์มเป็นเอกสารที่อ่านง่าย

ส่งออกการส่งแบบฟอร์มทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF หรือ CSV ที่สามารถพิมพ์ได้ แบ่งปันสำเนาของเอกสารเหล่านี้กับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ได้ง่ายดายผ่านทางอีเมลหรือเอกสารแบบพิมพ์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะมีข้อมูลตรงกันขณะทำงานร่วมกัน

ส่งออกการส่งแบบฟอร์มส่งออกการส่งแบบฟอร์ม
ลูกศร

รวมเอกสารเข้ากับการตอบแบบฟอร์ม

สร้างเอกสารที่ผสานรวมเข้ากับการตอบกลับแบบฟอร์มโดยการป้อนข้อมูลของ Zoho Writer และ เทมเพลตเอกสาร WebMerge ด้วยข้อมูลแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ แนบเอกสารที่ผสานรวมเหล่านี้ในอีเมลที่จะส่งให้กับผู้ตอบโดยอัตโนมัติหรือโดยการเลือกผู้ตอบด้วยตนเองก็ได้

ผสานรวมเอกสารผสานรวมเอกสาร
 

แบ่งปันการส่งแบบฟอร์มเป็น PDF

อนุญาตให้ลูกค้าดาวน์โหลดคำตอบของพวกเขาเป็น PDF แนบไฟล์ PDF เหล่านี้ไปกับอีเมลหรือระบุลิงก์ไปยังเอกสารในหน้าขอบคุณ กำหนดขนาดหน้ากระดาษ การวางแนว ขอบ และคุณสมบัติของแบบฟอร์มของไฟล์ PDF ได้เองตามความต้องการ

แบ่งปันการส่งแบบฟอร์มแบ่งปันการส่งแบบฟอร์ม
 

อธิบายประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการวิเคราะห์แบบฟอร์ม

ใช้รายงานการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของแบบฟอร์ม แล้ววิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฟอร์ม ตรวจสอบปริมาณการเข้าชมหน้าตามวันและภูมิภาค บันทึกข้อผิดพลาดของแบบฟอร์ม และติดตามอัตราคอนเวอร์ชัน ทั้งหมดนี้ทำได้ในที่เดียว

การวิเคราะห์

วัดเป้าหมายประสิทธิภาพการทำงานและติดตามปริมาณการใช้งานแคมเปญ

ติดตามการส่งแบบฟอร์มที่มาจากเว็บไซต์หรือแคมเปญโฆษณาที่มีพารามิเตอร์ UTM วัดการส่งแบบฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์ในฐานะเป้าหมายใน Google Analytics หรือ Facebook Pixel และวิเคราะห์ความสำเร็จของแคมเปญ