ใช้ชุดรูปแบบด้วย Zoho Forms

แก้ไของค์ประกอบของแบบฟอร์มได้ตามชอบ และทำให้แต่ละส่วนทำงานอย่างรายรื่นด้วยการออกแบบและการตกแต่งเว็บเพจของคุณ ปรับแบบอักษร ความกว้าง ความโปร่งใส สี พื้นหลัง และเส้นขอบเพื่อให้ได้รูปแบบที่คุณต้องการ

ชุดรูปแบบด้วย Zoho Forms
ชุดรูปแบบด้วย Zoho Forms
ชุดรูปแบบด้วย Zoho Forms

ให้ URL ฟอร์มของคุณเป็นข้อมูลเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำกัน

ใช้โดเมนหรือโดเมนย่อยของบริษัทใน URL ของแบบฟอร์มที่เข้าถึงได้สำหรับสาธารณะ รักษาความสอดคล้องกันของแบรนด์และยืนยันว่าแบบฟอร์มของคุณเป็นแบบฟอร์มทางการในสื่อต่างๆ โดยให้ผู้ตอบจดจำชื่อบริษัทและชื่อแบรนด์ที่สร้างแบบฟอร์ม

เอกลักษณ์เฉพาะตัวเอกลักษณ์เฉพาะตัว

การสร้างแบรนด์ที่เหมาะสม

สร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์โดยใช้สี รูปแบบ แบบอักษรที่เป็นเครื่องหมายการค้า รวมทั้งภาษาที่ต้องการใช้ในแบบฟอร์มของคุณ รวมโลโก้ของคุณเข้ากับแบบฟอร์มทั้งหมดในขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างแบรนด์

แบบฟอร์มการสร้างแบรนด์
แบบฟอร์มการสร้างแบรนด์
แบบฟอร์มการสร้างแบรนด์

ทำให้แบบฟอร์มเป็นเชิงโต้ตอบด้วยข้อความแบบกำหนดเอง

แนะนำผู้ตอบของคุณเกี่ยวกับแต่ละขั้นตอนของการกรอกแบบฟอร์มด้วยข้อความที่กำหนดเองซึ่งมีคำอธิบายสำหรับแต่ละเขตข้อมูล และแจ้งเตือนลูกค้าเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม ทำให้การกรอกฟอร์มเป็นประสบการณ์ง่ายดาย ไม่ยุ่งยาก