ทุกคนในทีมมีข้อมูลพร้อมเพรียงกัน

ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ เปลี่ยนการส่งให้กลายเป็นงาน ส่งคำตอบไปให้ทีมของคุณ และเพิ่มผู้อนุมัติเพื่อตรวจสอบข้อมูล

ทีมของคุณได้รับแจ้งข้อมูลอยู่เสมอ

ส่งการแจ้งเตือนแบบทันทีให้ทีมของคุณทุกครั้งที่มีการส่งเข้ามา ตั้งค่ากฎแบบมีเงื่อนไขเพื่อส่งข้อมูลแบบฟอร์มให้แก่สมาชิกทีมที่เหมาะสม 

มอบหมายงาน

แปลงแต่ละการส่งให้เป็นงาน มอบหมายงานให้สมาชิกทีมของคุณและรับการแจ้งเตือนแบบทันที เมื่องานเสร็จสิ้น ตั้งค่าสิทธิ์ในการเข้าถึงและสามารถควบคุมสิ่งที่สมาชิกทีมของคุณเห็นได้อย่างเต็มที่

ตรวจสอบการส่งแบบฟอร์ม

ตั้งค่ากระบวนการอนุมัติเพื่อติดตามงานของคุณ ผู้อนุมัติสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธการส่ง อภิปรายในส่วนแสดงความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาร่วมกัน