CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้:

  • ปรับการประมวลผลข้อมูลให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่มีความลำบากในการรับรู้
  • เปิดใช้งานโหมดความไวต่อการเคลื่อนไหวเพื่อลดความเสี่ยงของอาการชัก
  • เพิ่มความสามารถในการโต้ตอบของซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็น
  • ปรับการดำเนินงานประจำวันให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการทำงานของกล้ามเนื้อและการเรียนรู้
  • มอบประสบการณ์ที่มีความหมายให้กับผู้ใช้ทุกคน

ตรวจจับข้อมูลที่สำคัญอย่างง่ายดาย

ระบุข้อมูลสำคัญบนหน้าจอของคุณ เช่น ID ตั๋ว, รายละเอียดการติดต่อ และไฮเปอร์ลิงก์ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น

Individua facilmente le informazioni essenziali utilizzando le funzioni per evidenziare le informazioni critiche, sottolineare i link ed enfatizzare le aree di interesse.

ตัวอ่านหน้าจอ

ได้ยินและมองเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอของคุณ
ทำงานอย่างอิสระโดยทราบว่ามีสิ่งใดบ้างที่กำลังเกิดขึ้นบนหน้าจอของคุณด้วยตัวอ่านหน้าจอซึ่งจะประมวลผมข้อความและอักษรเบรลล์

เค้าโครงการแสดงผล

ปรับแต่งวิธีการดูเนื้อหา
ปรับการแสดงผลเนื้อหาตามความละเอียดหน้าจอของคุณ เปลี่ยนจุดเน้นในเนื้อหาด้วยเค้าโครงที่เน้นเฉพาะส่วน ปรับขนาดเนื้อหาให้พอดีกับขนาดหน้าจอด้วยเค้าโครงแบบเต็มความกว้าง หรือปรับเค้าโครงให้เข้ากับเนื้อหาด้วยเค้าโครงที่ปรับเปลี่ยนได้

มาสก์การอ่าน

อ่านตั๋วต่างๆ โดยไร้สิ่งรบกวน
เน้นความสำคัญไปที่ส่วนที่คุณจำเป็นต้องให้ความสนใจด้วยมาสก์การอ่าน เน้นส่วนที่คุณกำลังอ่านให้โดดเด่นขณะใช้มาสก์ปกปิดส่วนที่เหลือ

การควบคุมการซูมและขนาดแบบอักษร

ยกระดับความสามารถในการอ่านด้วยการปรับเนื้อหาให้อ่านได้ง่ายขึ้น
ปรับขนาดแบบอักษรเพื่อความชัดเจนและปรับปรุงการมองเห็นโดยรวมด้วยการควบคุมการซูม

การควบคุมภาพเคลื่อนไหว

ดำเนินงานทั้งหมดไปตามจังหวะของคุณเอง
จัดการการเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนหน้าจอด้วยการลดการเปลี่ยนหน้าจอที่ไม่จำเป็น หรือปรับเปลี่ยนตามการตั้งค่าเริ่มต้นของระบบของคุณ