อีเมลที่ดำเนินการโดย AI

ยังไม่สิ้นสุดยุคของอีเมล ที่จริงแล้วกำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่การเรียบเรียงเนื้อหาไปจนถึงสร้างรายงาน และวิเคราะห์การตอบกลับในท้ายที่สุด คุณสามารถใช้อีเมลเพื่อทำการขายหรือระบุว่าเหตุใดการขายจึงหลุดมือไป และด้วยความช่วยเหลือของ Zia ในตอนนี้คุณจึงสามารถปรับปรุงวิธีการส่งอีเมล และทำความเข้าใจการสื่อสารของคุณได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

Intelligent emails with Zia

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • เพิ่มคุณภาพให้กับบันทึกของลูกค้าคุณจากลายเซ็นอีเมล
  • บันทึกข้อมูลกิจกรรมด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • ทำความเข้าใจเจตนาและอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังอีเมลแต่ละฉบับเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการตอบกลับ

เพิ่มคุณภาพให้กับข้อมูล CRM ของคุณด้วยอีเมล

เมื่อลีดเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อ การติดต่อพวกเขาก็อาจกลายเป็นเรื่องยาก อีเมลของคุณอาจถูกเปลี่ยนเส้นทางหรือพวกเขาอาจไม่ได้รับสายที่คุณโทร แม้ว่าข้อมูล CRM ของคุณอาจล้าสมัยแล้วก็ตาม แต่โดยปกติแล้ว ลายเซ็นอีเมลของลูกค้าจะไม่ล้าสมัย แทนที่จะต้องเสียเวลาคอยติดตามรายชื่อติดต่อทุกๆ รายชื่อ Zia จะบันทึกข้อมูลให้คุณจากลายเซ็นอีเมล (ซึ่งมักจะแสดงรายการข้อมูลที่ติดต่อไว้) และใช้ลายเซ็นนี้เองเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับข้อมูลที่ติดต่อของลูกค้า

เพิ่มคุณภาพให้กับบันทึกของลูกค้าด้วยข้อมูลจากลายเซ็นอีเมล

เปลี่ยนอีเมลเป็นกิจกรรม

อีเมลคือที่เก็บข้อมูล ซึ่งมักเต็มไปด้วยการนัดหมายสำหรับสิ่งต่างๆ อย่างเช่น การโทร งาน หรือการประชุม การพลาดกิจกรรมเหล่านี้อาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อการขายที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น Zia จึงบันทึกกิจกรรมเหล่านี้เพื่อสร้างกิจกรรมใน Zoho CRM และซิงค์กับปฏิทิน CRM ของคุณ

Turn emails into events

สแกนอารมณ์และเจตนาที่อยู่เบื้องหลังอีเมลทุกฉบับ

ทุกการสนทนาจะมีอารมณ์ความรู้สึกอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวก เชิงลบ หรือเป็นกลาง และจะถูกเขียนด้วยเจตนาเฉพาะ เช่น การสอบถาม คำขอ การร้องเรียน การซื้อ หรือแม้แต่สแปมก็ตาม Zia วิเคราะห์เนื้อหาอีเมลของลูกค้าเพื่อช่วยคุณทำความเข้าใจถึงอารมณ์ในอีเมลทุกฉบับ คุณจึงสามารถจัดลำดับความสำคัญให้กับการปฏิสัมพันธ์ในครั้งถัดไปได้

เรียนรู้เพิ่มเติม