แบบฟอร์มที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นสำหรับทีมขายที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลลูกค้าช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ ตัวช่วยสร้างช่วยให้ทีมขายของคุณสามารถเก็บข้อมูลจากผู้มีแนวโน้มและลูกค้าได้โดยใช้ลำดับของแบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมการปรับแต่งต่างๆ เช่น เค้าโครง กฎของเค้าโครง และกฎการตรวจสอบความถูกต้องภายในตัวช่วยสร้างเดียวเพื่อขจัดปัญหาการทำงานแบบตัวใครตัวมัน ช่วยให้ทีมขายของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเก็บข้อมูลลูกค้าที่ถูกต้องได้ด้วยตัวช่วยสร้าง

CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • สร้างลำดับของแบบฟอร์มตามบริบทเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทริกเกอร์การดำเนินการอัตโนมัติระหว่างแบบฟอร์มและหลังการส่ง
  • ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถให้คำแนะนำแก่พนักงานและจัดเตรียมสคริปต์การติดต่อได้

เก็บข้อมูลตามบริบท

การรวบรวมและการใส่ข้อมูลลูกค้าประเภทต่างๆ ลงใน CRM อาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเมื่อคุณใช้แค่แบบฟอร์มการสร้างบันทึกแบบมาตรฐานเพียงแบบฟอร์มเดียว ออกแบบกระบวนการสร้างบันทึกของคุณใหม่เพื่อสร้างลำดับของแบบฟอร์มตามบริบทที่จะช่วยให้ทีมขายของคุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องตามลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจถึงข้อมูลลูกค้าที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นด้วยตัวช่วยสร้าง

อธิบายรายละเอียดของหน้าจอการสร้างบันทึกของคุณตามลำดับของแบบฟอร์ม

อินเตอร์เฟซแบบลากแล้ววางสำหรับการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

ตัวสร้างที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถลากและวางส่วนประกอบของแบบฟอร์มและกำหนดโฟลว์ของแบบฟอร์มด้วยตัวช่วยสร้าง สร้างลำดับตามกรอบความคิด สร้างตัวช่วยสร้าง และเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ

สร้างตัวช่วยสร้างด้วยอินเตอร์เฟซแบบลากแล้ววางได้อย่างง่ายดาย

ลดความยุ่งเหยิงเพื่อประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้น

เลือกรูปลักษณ์ของลำดับแบบฟอร์มของคุณ เปลี่ยนลักษณะต่างๆ เช่น ฟิลด์ที่อยู่ในแต่ละแบบฟอร์ม และปุ่มพร้อมด้วยการดำเนินการที่เชื่อมโยงกัน คุณยังสามารถเลือกที่จะซ่อน แสดง เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานปุ่มตามข้อมูลที่ป้อนได้อีกด้วย มอบประสบการณ์การใช้งานตัวช่วยสร้างที่ราบรื่นและมุ่งเน้นอย่างแท้จริงให้ทีมขายของคุณ

ปรับแต่งแต่ละหน้าจอตามลำดับเพื่อให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแก่ตัวแทนฝ่ายขาย

ขจัดการปรับแต่งที่ไร้ระเบียบ

แม้ว่าผู้ดูแลระบบของคุณได้ตั้งค่าเค้าโครง กฎเค้าโครง ฟิลด์ตามเงื่อนไข และกฎการตรวจสอบความถูกต้องไว้อยู่แล้วในหลายๆ กรณี แต่ในตอนนี้ คุณสามารถรวมการตั้งค่าการปรับแต่งเหล่านี้เข้าด้วยกันภายใต้ตัวช่วยสร้างเดียว ซึ่งช่วยขจัดความจำเป็นที่ผู้ดูแลระบบจะต้องดูแลรักษาการตั้งค่าการปรับแต่งที่แตกต่างกันระหว่างบัญชี CRM

รวมการปรับแต่งโมดูล เช่น เค้าโครง กฎเค้าโครง และฟิลด์ตามเงื่อนไขเข้าด้วยกันภายใต้ตัวช่วยสร้างเดียว