เว็บฟอร์มอันชาญฉลาดสำหรับการตลาดดิจิตอล

การส่งเสริมการตลาดที่ดีที่สุดช่วยสร้างลูกค้ามุ่งหวังที่มีคุณภาพสำหรับฝ่ายขายของคุณ ตั้งแต่หน้าเริ่มต้นไปจนถึงแบบฟอร์มการติดต่อ จับข้อมูลของลูกค้าใน CRM ได้ในขั้นตอนเดียว Zoho CRM มอบทั้งเว็บฟอร์มแบบกำหนดเองและแบบที่สร้างไว้ล่วงหน้า ที่เปลี่ยนการส่งเสริมการตลาดให้กลายเป็นเครื่องสร้างลูกค้ามุ่งหวัง

CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • ค้นหาผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีแนวโน้มสูง และติดต่อกับพวกเขาโดยทันที
  • กำหนดกระบวนการสร้างลูกค้ามุ่งหวังโดยอัตโนมัติ และมอบหมายลูกค้ามุ่งหวังให้แก่ตัวแทนที่เหมาะสม
  • ส่งการตอบกลับอัตโนมัติเมื่อผู้เยี่ยมชมส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ของคุณ

สร้างแบบฟอร์มโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

เปิดใช้งานการส่งเสริมการตลาดได้ในทันที ใช้ตัวแก้ไขเว็บฟอร์ม เพียงแค่ลากแล้วปล่อยฟิลด์ที่ต้องการ แล้วออกแบบตามที่คุณต้องการ

สร้างแบบฟอร์มบนเว็บ - CRM พร้อมแบบฟอร์มบนเว็บ

เก็บข้อมูลลูกค้ามุ่งหวังสู่ CRM ของคุณโดยตรง

แบบฟอร์มจากเว็บไปเป็นลูกค้ามุ่งหวัง ทำให้การสร้างลูกค้ามุ่งหวังง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการเก็บข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บได้จาก CRM โดยตรง ตรวจสอบ อนุมัติ และกำหนดลูกเค้าเป้าหมายให้กับตัวแทนขายด้วยการจัดสรรแบบวนรอบ

เทคนิคการสร้างลูกค้ามุ่งหวัง - แบบฟอร์มบนเว็บของ Zoho CRM

สร้างที่นี่ เผยแพร่ที่ใดก็ได้

โฮสต์เว็บฟอร์มที่สร้างล่วงหน้าในเว็บไซต์ Google, Unbounce, Joomla และระบบจัดการเนื้อหาอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

แบบฟอร์มบนเว็บเพื่อการสร้างลูกค้ามุ่งหวังของ CRM - ซอฟต์แวร์ Zoho CRM

ปรับปรุงการสร้างลีดโดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บฟอร์ม

เว็บฟอร์มมักจะเป็นจุดติดต่อแรกของลูกค้ากับองค์กรของคุณ การที่ลีดเลือกว่าจะส่งข้อมูลของตนหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณกำหนดโครงสร้างแบบฟอร์มของคุณแต่อย่างใด วัดผลการทำงานของเว็บฟอร์มในลักษณะต่างๆ โดยการติดตามฟิลด์แต่ละฟิลด์และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ระบุด้านที่ติดขัดที่อาจทำให้ลูกค้ามุ่งหวังล้มเลิกและขจัดปัญหาเหล่านั้น วัดผลและปรับปรุงคุณภาพลีดของคุณโดยการระบุรายได้ที่สร้างขึ้นโดยตรงในแบบฟอร์มที่ลีดนั้นเข้ามา

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บฟอร์มคุณ

ระบุและกำจัดจุดเสียดทานสำหรับลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าเป้าหมายมักจะออกจากเพจโดยไม่ส่งข้อมูลผ่านเว็บฟอร์ม ด้วยการวัดอย่างละเอียด เช่น เวลาเฉลี่ยที่ใช้ อัตรายกเลิก อัตราการลดลงของฟิลด์ และอีกมากมาย การวิเคราะห์เว็บฟอร์มจะช่วยคุณระบุเหตุผลที่แท้จริงสำหรับการดำเนินการนี้เพื่อให้คุณสามารถระบุและผลักดันการแปลงบนเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น

การวิเคราะห์จุดเสียดทานบน Zoho-CRM - เว็บฟอร์ม

ผลักดันให้มีการแปลงที่ดีขึ้นในแพลตฟอร์ม

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในแต่ละปี จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่เพียงปรับเว็บเพจให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันแต่ยังรวมถึงเว็บฟอร์มด้วย ทำความเข้าใจว่าเว็บฟอร์มทำงานอย่างไรในอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อระบุและจัดการปัญหาเฉพาะของอุปกรณ์สำหรับเว็บฟอร์มและปรับปรุงพฤติกรรมโดยรวม

การแบ่งส่วนการใช้อุปกรณ์สำหรับผู้เยี่ยมชม - เว็บฟอร์ม Zoho-CRM

ระบุว่าแบบฟอร์มประเภทใดที่ตรงกับลูกค้าของคุณโดยใช้การทดสอบ A/B

ระบุเว็บฟอร์มที่มีประสิทธิภาพที่สุดของคุณและทดลองใช้เว็บฟอร์มเหล่านั้น ทำการทดสอบแบบ A/B กับเว็บฟอร์มที่มีฟิลด์, CTA หรือการผสมผสานสีที่แตกต่างกันเพื่อปรับปรุงการแปลงของคุณ ด้วยการควบคุมอย่างละเอียด คุณสามารถเลือกระยะเวลาการทดสอบ และปริมาณการใช้งานที่จำเป็นต้องส่งไปยังแต่ละเวอร์ชัน เมื่อกำหนด “ผู้ชนะ” ของการทดสอบแบบ A/B แล้ว ให้ปรับใช้กับทั้งเว็บไซต์ของคุณ

ทำการทดสอบแบบ A/B เพื่อวิเคราะห์ว่าแบบฟอร์มใดมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติได้ในทันที

ลูกค้ามุ่งหวังทั้งหมดไม่ได้ถูกสร้างอย่างเท่าเทียมกัน ลูกค้ามุ่งหวังบางรายมาจากผู้ที่สนใจในสินค้าของคุณ ในขณะที่บางรายเป็นเพียงผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ อนุมัติลูกค้ามุ่งหวังที่แท้จริงและกำหนดการติดตามให้แก่ตัวแทนขายโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการอนุมัติแบบฟอร์มบนเว็บ - การจัดการลูกค้ามุ่งหวังของ Zoho CRM