กระตุ้นทีมของคุณให้ไปได้ไกลกว่าเดิม

ฝ่ายขายที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงแค่ทำยอดขายได้ถึงเป้าเท่านั้น แต่ทำยอดขายได้เกินเป้าหมาย การมีตัววัดเป้าหมายในเครื่องมือวิเคราะห์ของคุณจะช่วยให้ฝ่ายขายทราบว่าต้องมุ่งเป้าไปที่ใดในแต่ละครั้ง รายได้ ลีด การขาย ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นสิ่งใด ตัวชี้วัดเป้าหมายจะทำให้ความหวังของคุณเป็นจริงได้ และช่วยให้คุณเห็นว่าคุณได้ทำสิ่งใดสำเร็จแล้ว ยังไม่สำเร็จ และคุณใกล้บรรลุเป้าหมายใด

CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • รูปแบบการแสดงภาพอันหลากหลายของตัวชี้วัดเป้าหมาย
  • กำหนดเกณฑ์ให้แก่ทีมขายของคุณ
  • รับทราบว่าคุณทำสิ่งใดสำเร็จและยังไม่สำเร็จแล้วบ้าง

ตัววัดเป้าหมายหลากหลายประเภท

เน้นความสำคัญ KPI ที่คุณโปรดปรานด้วยตัววัดเป้าหมายประเภทต่างๆ เช่น ไดอัลเกจ ไฟจราจร แท่งข้อมูล และแท่งข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุด

ตัววัดเป้าหมายพร้อมรูปแบบการแสดงภาพที่หลากหลาย

กำหนดเกณฑ์ให้แก่ทีมขายของคุณ

กำหนดเป้าหมายที่คุณต้องการสำหรับ KPI และมองเห็นว่าคุณยังอยู่ไกลจากเป้าหมายของบริษัทเพียงใด ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการติดตามผลการปฏิบัติงานของตัวแทนฝ่ายขายยอดเยี่ยมห้าคน คุณสามารถดูได้ว่าตัวแทนรายใดที่บรรลุเป้าหมายแล้ว และรายใดยังไม่บรรลุ

กำหนดเกณฑ์ให้แก่ทีมของคุณด้วยตัววัดเป้าหมาย

กำหนดเป้าหมายให้แก่บริษัทและบัญชีเฉพาะเพื่อสร้างผลลัพธ์ให้มากขึ้น

จับตามองผลการปฏิบัติงานด้านการขายของบริษัทด้วยการกำหนดเป้าหมายโดยรวม เป้าหมายของทีม และเป้าหมายของตัวแทนฝ่ายขายรายบุคคลของบริษัท เป้าหมายที่ตั้งไว้สามารถอิงตามเกณฑ์หลากหลายข้อตามที่คุณต้องการได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของตัวแทนฝ่ายขายได้ตามจำนวนการโทรของตัวแทน จำนวนอีเมลที่ส่ง จำนวนบันทึกย่อที่สร้าง และอื่นๆ

สร้างเป้าหมายโดยรวมให้แก่บริษัทและองค์กรด้วยตัววัดเป้าหมาย

คุณสามารถใช้ตัววัดเป้าหมายวัดสิ่งใดได้บ้าง

  • วัดการสร้างว่าที่ลูกค้าสำหรับตัวแทนฝ่ายขาย
  • วัดเป้าหมายการแปลงการขายสำหรับตัวแทนฝ่ายขาย
  • วัดเป้าหมายการสร้างรายได้สำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย
  • วัดเป้าหมายประจำพื้นที่สำหรับผู้จัดการฝ่ายขายประจำพื้นที่
  • วัดผลการปฏิบัติงานของทีมสำหรับผู้บริหารระดับสูง
  • วัดผลการปฏิบัติงานขององค์กรสำหรับผู้บริหารระดับสูง
  • วัดรายได้เป้าหมายทางการเงินของไตรมาสสำหรับผู้บริหารระดับสูง
ฟีเจอร์