การจัดการการขาย 101

คู่มือที่มีประโยชน์ของผู้จัดการฝ่ายขายสำหรับสร้างกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพ จัดการไปป์ไลน์การขาย และใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ CRM เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย

การจัดการการขายการจัดการการขาย

การจัดการการขายคืออะไร

การจัดการ
การขายคืออะไร

การจัดการการขายคือกระบวนการวางแผน การสรรหา การฝึกอบรม การจัดระเบียบ การกำกับดูแล และการประสานงานฝ่ายขายขององค์กร ไม่ว่าคุณจะขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผู้จัดการฝ่ายขายมีหน้าที่จัดการทีมขาย กำหนดวัตถุประสงค์ให้ทีม วางแผนและควบคุมทั้งกระบวนการขาย และท้ายที่สุดคือการทำให้แน่ใจถึงการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของทีม บทบาทของทีมขายอาจเป็นบทบาทที่ความสำคัญสูงสุด มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ในองค์กร เนื่องจากทีมขายมีผลโดยตรงต่อรายได้ขององค์กร

หนึ่งในฟังก์ชันที่มีความสำคัญที่สุดที่คุณมีในฐานะผู้จัดการฝ่ายขายคือการกำหนดและนำกระบวนการขายไปใช้สำหรับธุรกิจของคุณ ลองมาดูการสร้างสรรค์กระบวนการขายที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณกันให้ละเอียดยิ่งขึ้น

การจัดการการขาย

กระบวนการขายคืออะไร

ความหมายที่สมบูรณ์ของกระบวนการขาย คือ

ชุดกิจกรรมที่วางแผนไว้ในทุกขั้นของไปป์ไลน์การขายที่ใช้เป็นแผนกลยุทธ์สำหรับพัฒนาการขายให้ก้าวหน้า กระบวนการขายเริ่มต้นด้วยการติดต่อลีดและสิ้นสุดลงด้วยการปิดการขาย

ธุรกิจสองธุรกิจมีความแตกต่างกัน และตรรกะเดียวกันนำไปใช้เพื่อสร้างกระบวนการขาย ตามหลักการแล้ว กระบวนการขายควรจำลองเส้นทางของผู้ซื้อ รวมทั้งควรมีความชัดเจนและเข้าใจง่ายโดยที่ถึงแม้จะเป็นตัวแทนขายที่เพิ่งได้รับการจ้างงานใหม่ก็สามารถเข้าใจได้ ในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย คุณควรกำหนดกระบวนการขายที่ทำให้แน่ใจว่าคุณจะบรรลุชุดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้ในทุกขั้น และลีดนั้นต้องดำเนินผ่านระบบโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ

เพื่อทำความเข้าใจว่ากระบวนการขายเหมาะกับจุดใดภายในองค์กร การทำความเข้าใจช่องทางการตลาดและการขาย รวมถึงวิธีที่ลีดดำเนินผ่านระหว่างขั้นตอนนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ

ช่องทางการขาย
 

การตั้งค่ากระบวนการขายสำหรับธุรกิจของคุณ

ดังที่คุณเห็นในภาพประกอบของขั้นตอนทางการตลาดและการขายทางด้านบน การขายมีบทบาทอย่างยิ่งในส่วนล่างสุดของกรวย และกลายเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับคุณในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย เพื่อที่จะได้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการแปลงลีดที่ส่งผ่านถึงคุณโดยทีมการตลาด ต่อไปนี้คือการอธิบายทีละขั้นตอนถึงสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำในทุกขั้นของขั้นตอนการขายเพื่อเพิ่มโอกาสในการแปลงลีดที่มีความเป็นไปได้เหล่านั้นในไปป์ไลน์ของคุณ

คำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพ

 • 01คัดเลือกลีด
 • 02เรียนรู้ความต้องการของผู้มีแนวโน้ม
 • 03จัดการปัญหา
 • 04นำเสนอโซลูชัน
 • 05ขายมูลค่าสินค้า
 • 06เจรจาและปิดการขาย
 • 07เตรียมความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

คัดเลือกลีด

เมื่อทีมการตลาดระบุว่าลีด 'ผ่านการคัดเลือก' เป็นหน้าที่ของทีมขายในการแปลงลีดจาก MQL (ลีดที่ผ่านการคัดเลือกทางการตลาด) เป็น SQL (ลีดที่ผ่านการคัดเลือกทางการขาย) ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความคุ้มค่าที่ตัวแทนขายจะติดตามลีดดังกล่าว ในระหว่างขั้นตอนนี้ในกระบวนการขาย ทีมของคุณจะคัดเลือกลีดผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการให้คะแนนลีด

การให้คะแนนลีดเป็นวิธีที่ลีดของคุณจะได้รับคะแนนและจัดอันดับตามชุดของเกณฑ์ที่กำหนดโดยผู้จัดการฝ่ายขายในบริษัท เกณฑ์ที่ใช้กันโดยทั่วไปสำหรับการให้คะแนนลีดจะรวมถึงการมีส่วนร่วมทางอีเมล ไม่ว่าพวกเขาจะดูเอกสารทางการตลาด ที่มาของลีด ขนาดข้อตกลง และจำนวนการคลิกลิงก์

เรียนรู้ความต้องการของผู้มีแนวโน้ม

เมื่อทีมขายคัดเลือกลีดที่อยู่ในไปป์ไลน์ เป็นหน้าที่ของผู้จัดการฝ่ายขายที่จะมอบหมายลีดที่ผ่านการคัดเลือกให้กับตัวแทนขาย การมอบหมายลีดสามารถทำได้โดยยึดตามพารามิเตอร์ลีดที่หลากหลาย เช่น ประเทศ ประเภทอุตสาหกรรม ขนาดขององค์กร และจำนวนผู้ใช้

การมอบหมายลีดทำให้แน่ใจว่าลีดที่ใช่จะติดต่อตัวแทนขายที่เหมาะสม เมื่อมอบหมายลีดให้กับตัวแทนขายแล้ว ตัวแทนขายมีหน้าที่ทำความเข้าใจความต้องการของผู้มีแนวโน้ม เพื่อที่พวกเขาจะสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจ เริ่มต้นด้วยคำถามพื้นฐานที่สุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของพวกเขา และเจาะลึกรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจขณะที่คุณดำเนินการต่อไป

จัดการปัญหา

เมื่อคุณได้สร้างการติดต่อเบื้องต้นกับผู้มีแนวโน้มและมีความเข้าใจความต้องการของพวกเขาอย่างชัดเจนแล้ว ขั้นตอนเชิงตรรกะถัดไปสำหรับตัวแทนขายคือการจัดการปัญหาที่ผู้มีแนวโน้มกำลังประสบอยู่ในระบบของพวกเขา อย่าลืมว่าทุกการขายคือวิธีการแก้ไขปัญหา ลูกค้าอาจบอกเป็นนัยๆ ถึงปัญหาที่พวกเขาพบเจอในแต่ละวัน

สำหรับผู้มีแนวโน้มบางราย ปัญหานี้อาจเป็นการใช้เงินจำนวนมากเกินไป บางรายอาจเสียเวลามากเกินไปกับกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียว และสำหรับรายอื่นๆ อาจเป็นความยากลำบากที่จะทำตามกำหนดการเนื่องจากกระบวนการที่ไม่เพียงพอ ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชัน คุณจำเป็นต้องเข้าถึงสาเหตุหลักของปัญหาของลูกค้าทุกคน และพยายามค้นหาโซลูชันที่ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถนำเสนอ หากเป็นปัญหาบางอย่างที่ผลิตภัณฑ์ของคุณช่วยไม่ได้ ผู้มีแนวโน้มอาจมองหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกว่าในตลาด

นำเสนอโซลูชัน

ตัวแทนขายต้องไม่ลืมว่าพวกเขากำลังขายวิธีการแก้ไขปัญหาของธุรกิจ เมื่อคุณเข้าใจปัญหาในปัจจุบันของผู้มีแนวโน้ม ตัวแทนขายจะต้องสร้างการนำเสนอที่น่าสนใจที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์

กำหนดเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่คุณจะสาธิตโซลูชันของคุณ ทบทวนการนำเสนอของคุณให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในนาทีสุดท้าย พยายามอธิบายด้วยกรณีการใช้อย่างชัดเจนว่าการมีผลิตภัณฑ์ของคุณในกิจกรรมแต่ละวันนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อผู้มีแนวโน้มและบริษัทของพวกเขา อนุญาตให้พวกเขาจดบันทึกการนำเสนอของคุณและถามคำถามเมื่อจำเป็น แสดงให้เห็นว่าลูกค้าปัจจุบันของคุณแก้ไขปัญหาที่คล้ายกันนี้โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร วิธีนี้คุณจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อในอนาคต

ขายมูลค่าสินค้า

การขายไม่ได้หยุดแค่เพียงการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์เท่านั้น ลูกค้าในทุกวันนี้มีตัวเลือกที่หลากหลายเมื่อมองหาโซลูชันผลิตภัณฑ์ในตลาด ผู้มีแนวโน้มสามารถประเมินคู่แข่งรายอื่นๆ และเป็นหน้าที่ของคุณในการเน้นย้ำถึงมูลค่าผลิตภัณฑ์ของคุณต่อธุรกิจของผู้มีแนวโน้ม

ในฐานะตัวแทนขาย คุณควรนำเสนอมูลค่าของแบรนด์เสมอ แสดงให้เห็นว่าคุณโดดเด่นกว่าคู่แข่งที่เหลืออย่างไร และองค์ประกอบใดที่ทำให้แบรนด์ของคุณเป็นการซื้อที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับธุรกิจของพวกเขา ขั้นตอนนี้ในกระบวนการขายจะเป็นการสร้างความกระจ่างให้กับข้อสงสัยของผู้มีแนวโน้มเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณนำเสนอ ในบางครั้ง ผู้ซื้ออาจรู้สึกว่ากำลังถูกยัดเยียดเข้าสู่การขาย ในฐานะตัวแทนขาย คุณจะต้องทำให้แน่ใจว่าการนำเสนอขายของคุณไม่ยัดเยียดจนเกินไปและใช้มูลค่าของผลิตภัณฑ์เป็นตัวกระตุ้นให้มากขึ้น ด้วยวิธีนี้ คุณจะสร้างความประทับใจที่ไม่รู้ลืมให้กับผู้มีแนวโน้ม

เจรจาและปิดการขาย

คุณทำงานอย่างหนักในการแสดงให้เห็นถึงมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อกำลังพิจารณาการซื้อและอีกขั้นตอนเดียวคุณก็จะปิดการขายได้แล้ว นี่เป็นขั้นตอนของกระบวนการขายที่คุณและผู้ซื้อที่มีแนวโน้มจะตัดสินใจในเรื่องข้อกำหนดและเงื่อนไข ความถูกต้องสมบูรณ์ และบริการที่นำเสนอโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ผู้ซื้อสามารถขอส่วนลดได้ทุกเมื่อ และตัวแทนขายจะต้องทำการเจรจาเรื่องการลดราคาภายใต้นโยบายขององค์กร

นอกจากนี้ การรักษาแบบแผนการกำหนดราคาให้มีความยุติธรรมและเป็นแบบเปิดถือเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อที่ผู้มีแนวโน้มของคุณจะสามารถเข้าใจถึงราคาได้โดยง่าย วิธีนี้ยังช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการเจรจาโดยตัวแทนขายของคุณอีกด้วย ต้องไม่ให้การเจรจาใช้เวลาในไปป์ไลน์การขายนานเกินไป เรียนรู้วิธีออกมาหากการเจรจานั้นไม่ส่งผลใดๆ และฉลองความสำเร็จหากทุกฝ่ายได้รับประโยชน์

เตรียมความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ในธุรกิจ คุณไม่เพียงแค่ปิดการขายเท่านั้น คุณยังสร้างโอกาสในความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยาวนาน มูลค่าที่แท้จริงของการซื้อได้รับจากผู้ซื้อที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ตามหลักการแล้ว จะนำไปสู่ลูกค้าที่กลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณซ้ำๆ คุณจำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่าการอัปเดตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะเข้าถึงลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม และมุ่งเป้าไปที่การให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ๆ แก่ลูกค้าเสมอ ส่งแบบสำรวจเพื่อหาว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไรกับการซื้อ และทำให้พวกเขาประทับใจด้วยการตอบกลับการร้องเรียนใดๆ อย่างรวดเร็ว

 

การขายในยุคดิจิตอล

การขายก็เหมือนกับแง่มุมอื่นๆ ของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดหลายปีที่ผ่านมา วิธีการซื้อของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง ลูกค้าไม่รอให้ตัวแทนขายมาแนะนำกระบวนการซื้ออีกต่อไป จากการศึกษาค้นคว้าระบุว่าผู้ซื้อ 81% ทำการค้นคว้าข้อมูลออนไลน์ก่อนทำการซื้อ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทีมขายจะต้องอยู่ในทุกที่ที่ลูกค้าอยู่

เมื่อธุรกิจแบบเริ่มต้นกลายเป็นแบบดิจิตอล องค์กรของคุณจำเป็นต้องปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง จากการค้นคว้าข้อมูลของลูกค้าเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการทำข้อตกลง ความอเนกประสงค์ของเครื่องมือการขายดิจิตอลในปัจจุบันมีแนวโน้มอย่างมากที่จะส่งผลต่อ ROI ของธุรกิจในเชิงบวก ยุคดิจิตอลได้เปิดไปสู่ลู่ทางที่หลากหลายสำหรับทีมขายในการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

ประโยชน์ของการขายแบบดิจิตอล

 • 37%

  เพิ่มการมีส่วนร่วม
  ของลูกค้า

 • 32%

  การมีส่วนร่วมผ่านเว็บ
  และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มากขึ้น

 • 30%

  เพิ่มรายได้
  ของลูกค้า

ที่มา: State of Digital Transformation Report, Altimeter Group, 2016

ระบบ CRM ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการการขาย

"หากไม่อยู่ใน CRM ก็คงเกิดขึ้นไม่ได้"

การขายเกี่ยวข้องกับการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม และระบบ CRM อันทันสมัยได้ปรับปรุงความสามารถในการทำเช่นนั้นได้อย่างมาก โดยการให้ไปป์ไลน์การขายที่มีการจัดระเบียบสำหรับทุกธุรกิจ นอกจากนี้ ยังบันทึกข้อมูลใดๆ ที่เข้าสู่และออกจากวงจรธุรกิจไว้ในแอปพลิเคชัน CRM ได้โดยง่าย คุณจึงไม่พลาดข้อมูลสำคัญเมื่อจัดการดูแลลูกค้า ตัวอย่างเช่น เมื่อมีระบบ CRM ตัวแทนขายสามารถทำให้แน่ใจว่าการโทรหาลีดที่ไม่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าจะไม่น่าเบื่อโดยการรับทราบถึงข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ประสิทธิภาพของทีมขายที่ดียิ่งขึ้น อัตราการแปลงลีดที่สูงขึ้น ระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น และการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุงคือประโยชน์บางส่วนที่ซอฟต์แวร์ CRM นำมาให้กระบวนการจัดการการขายขององค์กร

เราได้แสดงรายการคุณลักษณะของ CRM หลักๆ สองสามอย่างที่จะช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพการขายได้อย่างมาก

การให้คะแนนลีด

การให้คะแนนลีด

เพียงแค่นำลีดจำนวนมากเข้ามานั้นไม่พอ คุณยังต้องสามารถให้คะแนนลีดเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่เราได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ การให้คะแนนลีดควรเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการขาย และจะกลายเป็นประโยชน์อย่างมากหากระบบการจัดการทีมขายของคุณสามารถให้คะแนนลีดโดยอัตโนมัติขณะที่พวกเขาเข้าสู่ไปป์ไลน์ของคุณได้

การให้คะแนนลีดจะช่วยทีมขายระบุมูลค่าแท้จริงที่อยู่เบื้องหลังลีดรายต่างๆ ในไปป์ไลน์ของพวกเขาและกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงสำหรับพวกเขาเอง คุณยังสามารถเรียนรู้ว่า MQL (ลีดที่ผ่านการคัดเลือกทางการตลาด) ประเภทใดที่เปลี่ยนแปลงสูงสุด

การมอบหมายลีด

ธุรกิจส่วนใหญ่จะใช้แหล่งที่มาที่หลากหลายในการสร้างลีด ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการรับลีดจากหลายสถานที่ อุตสาหกรรม ความสนใจ หรือความต้องการ ซอฟต์แวร์การจัดการการขายควรช่วยให้คุณสามารถกำหนดขั้นตอนการมอบหมายลีดได้โดยอัตโนมัติ โดยการกำหนดกฎตามลีดที่ได้รับมอบหมายให้กับพนักงานขายแต่ละคน คุณควรจะสามารถกำหนดค่าเกณฑ์ที่แตกต่างกันตามข้อมูลจำเพาะของอุตสาหกรรม เช่น อาณาเขต, ความสนใจของผลิตภัณฑ์, แหล่งที่มาของลีดได้ เช่น เฉพาะลีดที่ตรงตามเกณฑ์จะถูกกำหนดให้กับตัวแทนที่เลือกโดยอัตโนมัติ

การมอบหมายลีด
ได้รับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันภายนอก

การแจ้งเตือนการขายกระตุ้นการดำเนินการแบบเรียลไทม์

คุณต้องรู้เมื่อมีลีดที่ผ่านการคัดเลือกโต้ตอบกับบริษัทของคุณ ดังนั้น ตัวแทนของคุณสามารถตอบกลับไปก่อนที่โอกาสจะหลุดลอยไป รู้ได้ทันทีเมื่อมีคนเยี่ยมชมเว็บไซต์ เปิดอีเมล หรือกล่าวถึงแบรนด์ของคุณบนโซเชียลมีเดีย ช่วยให้พนักงานขายของคุณไม่ต้องพึ่งพาการคาดเดาและใช้ประโยชน์จากโอกาสได้แบบเรียลไทม์

ระบบโทรศัพท์ในตัว

ระบบโทรศัพท์ในตัว

ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยที่พนักงานขายใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าของพวกเขา แต่การจะติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็กลายเป็นเรื่องยาก หากพวกเขาไม่มีระบบโทรศัพท์ที่ทำงานร่วมกับ CRM ระบบโทรศัพท์ผ่านคลาวด์เข้ามาช่วยตัวแทนขายในส่วนนี้ได้ ผู้ให้บริการ PBX บนคลาวด์ (ที่เรียกกันโดยทั่วไป) จำนวนมากทำงานร่วมกับระบบการจัดการการขายยอดนิยม ซึ่งทำให้พนักงานขายโทรหาผู้มีแนวโน้มได้จากภายในระบบการจัดการการขายที่มีข้อมูลลีดที่ครอบคลุมในทุกการโทร

ไลฟ์แชทไลฟ์แชท

ไลฟ์แชท

แชทสดเป็นช่องทางที่มีการโต้ตอบอย่างสูง ซึ่งทำให้ผู้เยี่ยมชมได้ถามคำถาม หรือรับคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของพวกเขามากที่สุด ตัวแทนขายสามารถดูได้ว่าผู้มีแนวโน้มมีปัญหาติดขัดในเว็บเพจใด และเริ่มให้การช่วยเหลือส่วนบุคคลในทันทีเพื่อเพิ่มการแปลงการขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบการจัดการการขาย ทำให้การแปลงการแชทสดของคุณให้เป็นลีด เพิ่มรายละเอียด และสร้างงานติดตามผลนั้นง่ายดาย และสามารถทำทั้งหมดนี้ได้จากหน้าต่างแชทของคุณ

การจัดการไปป์ไลน์

ไปป์ไลน์การขายเผยให้คุณเห็นว่าลูกค้าแต่ละรายกำลังอยู่ในระยะใดในกระบวนการขายของคุณได้ในทันที ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะดำเนินการขั้นตอนใดต่อไปเพื่อเข้าใกล้โอกาสในการปิดการขายมากขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดการการขาย CRM ที่คุณเลือกช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อตกลงของคุณได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงขั้นตอนการซื้อขายที่เกี่ยวข้อง และหมายเลขที่เกี่ยวข้องในหน้าจอเดียว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการรู้ยอดรายได้ที่คาดหวังที่กำลังจะปิดได้ และการขายใดที่ต้องดำเนินการในทันที

การจัดการไปป์ไลน์

การจัดการกระบวนการ

CRM ช่วยคุณสร้างกระบวนการขายที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณ ขณะที่องค์กรของคุณเติบโต การที่กระบวนการจัดการการขายสามารถปรับขยายได้ถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งสามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยใช้ เครื่องมือสร้างกระบวนการที่ปรับขยายได้ภายในเครื่องมือการจัดการการขาย การมีกระบวนการที่ร่างแผนไว้จะช่วยตัวแทนขายมีสมาธิจดจ่อขณะที่ทำความเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องทำในทุกขั้นของไปป์ไลน์การขาย

การจัดการกระบวนการ

อีเมลสำหรับพนักงานขาย

พนักงานขายอาจพลาดอีเมลสำคัญได้ง่ายๆ เมื่อใช้ไคลเอนต์อีเมลแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม เมื่ออีเมลและระบบการจัดการการขายสามารถสื่อสารถึงกันได้ คุณจึงไม่พลาดอีเมลการขายที่สำคัญอีกต่อไป ด้วยวิธีนี้ อีเมลเชิงบริบทที่สำคัญที่สุดจะแสดงขึ้นก่อนแทนการแสดงแบบติดต่อกันตามลำดับ

อีเมลสำหรับพนักงานขาย

AI สำหรับการขาย

ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่ศัพท์เทคนิคอีกต่อไป ตอนนี้กลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การขายสมัยใหม่

ในฐานะผู้จัดการขาย คุณต้องการให้ตัวแทนขายใช้เวลากับการป้อนข้อมูลด้วยตนเองให้น้อยลงและใช้เวลากับผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าให้มากขึ้น หากระบบการจัดการการขายของคุณมาพร้อมกับผู้ช่วยฝ่ายขายที่ใช้ระบบ AI คุณสามารถทำงานในการป้อนข้อมูลที่ยุ่งยากให้เป็นระบบอัตโนมัติ และให้พนักงานขายของคุณมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพในการทำงานในการปิดการขายได้มากขึ้น

AI สำหรับการขาย

การจัดการอาณาเขต

เมื่อมีการกระจายทีมขายของคุณไปยังที่ตั้งต่างๆ ตามภูมิศาสตร์ การจัดการอาณาเขตจึงกลายเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญสูงสุด CRM การจัดการการขายอันทันสมัย มีการจัดการอาณาเขตในตัวซึ่งช่วยคุณกำหนดแผนการขาย และทำให้คุณสามารถวางโครงสร้างทีมตามพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ภูมิศาสตร์ ประเภทธุรกิจ และรายได้ที่คาดการณ์

การจัดการอาณาเขต

การจัดการค่านายหน้า

ไม่มีอะไรที่กระตุ้นตัวแทนขายได้เหมือนรางวัลสำหรับการทำงานอย่างดี หนึ่งในวิธีมอบรางวัลให้พวกเขาคือการตั้งค่าระบบการจัดการค่านายหน้าที่มีประสิทธิภาพโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขายของคุณ CRM การจัดการการขายทำให้กระบวนการนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติแทนที่จะต้องให้คุณแบ่ง คำนวณ และกำหนดค่านายหน้าด้วยตนเอง

การจัดการค่านายหน้า

การวิเคราะห์การขาย

ข้อมูลจะมีประโยชน์ได้เช่นไรหากไม่มีการวิเคราะห์ เมื่อคุณรวบรวมข้อมูลการขายปริมาณมหาศาล คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์การจัดการการขายที่จะช่วยในการติดตามการขาย ระบุแนวโน้มหลัก และช่วยคุณทำการตัดสินใจในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นในท้ายที่สุด ในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย คุณจะสามารถเฝ้าดูตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานหลัก ไปป์ไลน์ และเป้าหมายของเดือน

การวิเคราะห์การขาย

ระบบอัตโนมัติสำหรับการขาย

การทำให้กระบวนการขายเป็นไปโดยอัตโนมัติคือสิ่งสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ระบบอัตโนมัติช่วยให้ตัวแทนใช้เวลาไปกับงานการดูแลจัดการน้อยลง และมีเวลาสำหรับการวางแผนและดำเนินกิจกรรมได้มากขึ้น ต่อไปนี้คือส่วนสำคัญบางส่วนที่ระบบอัตโนมัติสามารถช่วยคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น:

 • การติดตามผล
 • งาน
 • เวิร์กโฟลว์
 • คำแนะนำ
 

คุณเคยพลาดข้อตกลงใหญ่เพียงเพราะว่าคุณไม่ได้ติดตามผลในเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้หากคุณใช้เพียงเครื่องมือการจัดการฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมในการติดตามลำดับความสำคัญแทนที่จะใช้ซอฟต์แวร์การจัดการการขาย การใช้ระบบ CRM ในการจัดการการติดตามผลทำให้แน่ใจว่าคุณจะมีส่วนร่วมกับลีดที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนในไปป์ไลน์การขาย

การติดตามผล

ก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆ คุณสามารถลดการขายลงเป็นชุดกิจกรรมตามปกติได้ ความสามารถในการสร้างและอัปเดตงานโดยอัตโนมัตินำประโยชน์มาให้คุณอย่างมาก โดยพิจารณาปริมาณเวลาที่พนักงานขายใช้ไปกับการทำงานที่ซ้ำซากจำเจ

งาน

เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและทำให้แน่ใจว่าตัวแทนขายจะดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการเข้าแทรกแซงด้วยตนเอง ด้วยการมีเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดสำหรับทุกขั้นตอนของไปป์ไลน์การขาย คุณสามารถเร่งกระบวนการขายได้อย่างง่ายดาย

เวิร์กโฟลว์

คำแนะนำอัตโนมัติแบบเชิงรุกจาก CRM ช่วยลดเวลาที่คุณใช้ไปกับลีดทุกรายได้อย่างมาก ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ การระบุเวลาที่ดีที่สุดที่ควรติดต่อลีด การคาดการณ์อัตราความสำเร็จในการปิดการขาย และการแนะนำเทมเพลตอีเมลที่เหมาะสม

คำแนะนำ

การขายขณะเดินทาง

CRM ควรมีความพร้อมในการทำธุรกิจได้ทุกที่ที่คุณไป CRM ที่ใช้งานได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทำให้คุณสามารถเพิ่มและอัปเดตข้อมูลในระหว่างเดินทางไปยังการนัดหมายทางธุรกิจในที่ต่างๆ แม้กระทั่งคุณออฟไลน์อยู่ก็ตาม ตั้งแต่งานแสดงสินค้า การประชุมทางธุรกิจ และอีเวนต์การสร้างเครือข่าย ทั้งขณะเดินทางบนเครื่องบินและบนท้องถนน แอปการจัดการการขายสามารถช่วยคุณปิดการขายได้ในระหว่างเดินทาง

แอป CRM มือถือสำหรับ SFA - Zoho CRM

คุณพบเครื่องมือการจัดการการขายที่เหมาะสมแล้วหรือยัง

Zoho CRM อยู่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรมานานกว่า 13 ปี และได้พัฒนาจนกลายเป็นตัวเลือกที่ทีมขายจากทั่วทุกมุมโลกต้องการ พนักงานขายหลายล้านคนในอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งหมดไว้วางใจให้ Zoho CRM เป็นตัวช่วยในการปิดการขายให้ได้มากขึ้นภายในเวลาที่น้อยลง และเราเชื่อว่า Zoho CRM จะตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างดีเช่นกัน 

Zoho CRM มาพร้อมผู้ช่วยฝ่ายขายที่ใช้ระบบ AI ในตัว ซึ่งอาจตัดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองออกจากกระบวนการขายได้อย่างสมบูรณ์ คุณลักษณะยอดนิยมอื่นๆ ของเรา ได้แก่ SalesInbox ซึ่งเป็นไคลเอนต์อีเมลพิเศษ, SalesSignals ซึ่งเป็นสื่อการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแบบเรียลไทม์ และ Blueprint ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการแบบครบวงจรด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ในตัวเพื่อช่วยคุณทำการตัดสินใจโดยมีข้อมูลเป็นตัวชี้แนะ

ยอดขายของ JusCollege เพิ่มสูงขึ้นจาก 1 ล้านเหรียญเป็น 20 ล้านเหรียญภายในระยะเวลาเพียงสองปีด้วย Zoho CRM เรามีความพร้อมที่จะลงทุนกับ Zoho มากขึ้น และเพิ่มการใช้เวิร์กโฟลว์และระบบอัตโนมัติ

Zoho CRM ช่วยประหยัดเวลาได้มาก และให้เรามีปฏิสัมพันธ์ที่ราบรื่นและรวดเร็วกับลูกค้า ทำให้เราทำงานได้มากขึ้นในแต่ละวัน ผมแนะนำ Zoho CRM บ่อยครั้งเท่าที่จะทำได้

Zoho CRM เป็นสมองของบริษัทของเราอย่างแท้จริง ซึ่งเก็บความทรงจำของเราทั้งหมดไว้ ฝ่ายบริหารสามารถสร้างปริมาณงานเวิร์กโฟลว์และฟังก์ชันที่กำหนดเองได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับเราอย่างเหลือเชื่อ; เราสามารถริเริ่มดำเนินการอะไรใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

Allan TeruelCEO, JusCollege
Chester Hull, ผู้ก่อตั้ง/CEO, Prosound
Aurian De Maupeouผู้ร่วมก่อตั้ง, Selectra
123
/ 3