มอบความรับผิดชอบให้เหมาะกับคน

คุณลักษณะความปลอดภัยระดับบริษัทของ Zoho CRM ให้คุณรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าได้ในระดับที่แตกต่างกัน กำหนดบทบาทสำหรับผู้ใช้ กำหนดโมดูลและสิทธิ์ระดับฟิลด์ และควบคุมผู้ที่สามารถมองเห็นภายใน CRM ด้วยระดับการแบ่งปันข้อมูลที่แตกต่างกัน

CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • การควบคุมที่ปรับแต่งมาอย่างดีสำหรับการเข้าถึงข้อมูล
  • กำหนดชั่วโมงและกะการทำงานของคุณ
  • ระบบจัดลำดับชั้นที่ยืดหยุ่น

กำหนดบทบาทและควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้มองเห็น

จำลองลำดับชั้นขององค์กรใน CRM โดยการกำหนดบทบาทตามประเภทของผู้ใช้ ตั้งแต่พนักงานขายไปจนถึงผู้จัดการขาย

สิทธิที่กำหนดตามบทบาทภายในองค์กรของคุณ

ขนาดเดียวเข้ากับทุกอย่างไม่ได้

เลือกระหว่างลำดับชั้นบทบาทหรือลำดับชั้นการรายงานเพื่อให้เหมาะกับขนาดขององค์กร และให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมได้

การกำหนดลำดับชั้น

การแบ่งปันระดับเรกคอร์ด

เปิดใช้งานสิทธิ์การแบ่งปันระดับเรกคอร์ดสำหรับผู้ใช้ และอนุญาตให้พวกเขาแบ่งปันเรกคอร์ดแต่ละเรกคอร์ดหรือเรกคอร์ดขนาดใหญ่ได้ มอบสิทธิ์แบบเดียวกันหรือแตกต่างกันให้กับสมาชิกคนอื่นๆ ตามลำดับชั้นบทบาท

แบ่งปันบันทึกรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม

จัดการสิทธิ์ผู้ใช้ด้วยโปรไฟล์

ใช้โปรไฟล์ใน Zoho CRM เพื่อกำหนดผู้ใช้จากการลบหรือส่งออกเรกคอร์ดของลูกค้า ให้สมาชิกทีมแต่ละคนเข้าถึงเพียงฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับพวกเขา

กำหนดโปรไฟล์ด้วยสิทธิระดับต่างๆ

ความปลอดภัยระดับฟิลด์

ความปลอดภัยระดับฟิลด์ รักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่สำคัญและเป็นความลับจากผู้อื่น เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคารของลูกค้า เลือกว่าข้อมูลใดที่จะปรากฏให้ผู้ใช้คนใดเห็นได้ และตัดสินใจว่าใครมีสิทธิ์ในการแก้ไข

รักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงฟิลด์ข้อมูลส่วนต่างๆ

กำหนดกะการทำงานสำหรับผู้ใช้

กำหนดเวลาทำการของธุรกิจเพื่อควบคุมตารางการทำงานของผู้ใช้ทุกคนในองค์กรของคุณ สร้างกะทำงานได้สูงสุด 30 กะ และกำหนดงานสำหรับผู้ใช้ตามเขตเวลาที่ผู้ใช้อยู่หรือตามตารางทำงานตามกะของพวกเขา

กำหนดชั่วโมงและกะการทำ ‘ธุรกิจ’ ของคุณ

มอบสิทธิ์การเข้าถึงด้วยกฎของการแบ่งปัน

จัดการกับการแบ่งปันข้อมูลแบบทั้งองค์กร โดยการขยายสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับชุดผู้ใช้ของบทบาทและกลุ่มอื่นๆ เลือกเรกคอร์ดที่คุณต้องการแบ่งปัน และควบคุมการเข้าถึงโดยการให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว หรืออ่าน/เขียน

จัดการการแบ่งปันข้อมูลอย่างกว้างขวางภายในองค์กรอย่างง่ายดาย

สร้างยอดขายเป็นทีมได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยกลุ่ม

สร้างกลุ่มใหม่เพื่อให้ฝ่ายขายของคุณจากต่างแผนกได้ร่วมมือในการขาย สมาชิกที่เกี่ยวข้อง (ผู้ใช้ บทบาท ผู้ใต้บังคับบัญชา) กับกลุ่มและแบ่งปันข้อมูลทั่วไปโดยการปฏิบัติตามกฎของการแบ่งปันข้อมูล

แบ่งปันข้อมูลกับทีมต่างๆ ด้วยการสร้างกลุ่ม

ทำงานในบัญชีผู้ใช้ CRM หลายบัญชีด้วยการลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียว

เชื่อมโยงผู้ใช้กับบัญชี CRM หลายบัญชีเพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถจัดการธุรกิจหรือหน่วยธุรกิจต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างบัญชีได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญได้ง่ายขึ้นเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงการเติบโตและได้รับข้อมูลเชิงลึก ซึ่งสามารถใช้ในการจัดเตรียมรายงานวาระการประชุมและแนวคิดสำหรับการวางแผนในอนาคตโดยทั้งหมดจะมีข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบเพียงชุดเดียว

การสนับสนุนหลายองค์กร Zoho CRM