วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายจำนวนมากด้วยการวิเคราะห์แบบจตุภาค

คุณพบว่าคุณจำเป็นต้องค้นหาข้อมูลการขายจำนวนมากเพื่อทำการตัดสินใจใช่หรือไม่ ใช้การวิเคราะห์แบบจตุภาคของ Zoho CRM เพื่อแสดงภาพข้อมูลที่ซับซ้อนในเฟรมเวิร์กที่สอดคล้องและครอบคลุมเพื่อระบุจุดที่คุณต้องให้ความสำคัญในกระบวนการขายของคุณ

CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • คำนวณประสิทธิภาพของทีมขายของคุณ
  • ระบุพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณ
  • ระบุแคมเปญทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณ
  • วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของลีด

ทำไมต้องใช้การวิเคราะห์แบบจตุภาค

สมมติว่าคุณมีข้อมูลยอดขายในอดีตจำนวนมากที่ย้อนหลังไปห้าปี คุณจำเป็นต้องแบ่งส่วนข้อมูลตามอัตราผลกำไรที่สัมพันธ์กับยอดขายเพื่อตอบคำถาม เช่น อัตราผลกำไรต่ำกับยอดขายสูงทำให้เราสูญเสียรายได้หรือไม่ ผลิตภัณฑ์ใดที่มีอัตราผลกำไรสูงแต่ทำยอดขายได้ช้าที่เราควรให้ความสำคัญ การวิเคราะห์แบบจตุภาคช่วยให้คุณมองเห็นความสัมพันธ์ในลักษณะเหล่านี้ในขณะที่ดูข้อมูลจำนวนมาก

เปรียบเทียบกับมิติข้อมูลต่างๆ

ใส่มิติข้อมูลเพิ่มเติมในแผนภูมิจตุภาคเพื่อวัดผลกระทบของเกณฑ์ชี้วัดยอดขายที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น เมื่อเปรียบเทียบจำนวนการขายที่ปิดได้กับกำไรที่ตัวแทนขายของคุณสร้างขึ้น ให้ใช้มุมมองจตุภาคขั้นสูงเพื่อแสดงไอคอนของตัวแทนขายแต่ละคนที่มีรัศมีต่างกันโดยอิงตามขนาดโดยเฉลี่ยของแต่ละการขาย

การวิเคราะห์แบบจตุภาคสำหรับรายได้ที่ตัวแทนขายสร้างขึ้น

วัดและเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มบริบทให้กับจตุภาคของคุณด้วยการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลของคุณกับค่าที่ระบุ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังดู ROI สำหรับแคมเปญทางการตลาดบางแคมเปญ คุณสามารถตั้งค่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับผลตอบแทนที่คาดไว้ และดูว่ามีประสิทธิภาพโดยรวมสูงกว่าที่คุณประมาณไว้เพียงใด

วัดและเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน