สร้างแผนงานสู่ความสำหรับให้แก่ทีมฝ่ายขายของคุณ

การสร้างกระบวนการขายที่มีมาตรฐานตามกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของคุณ จะเป็นการสร้างแผนงานสู่ความสำเร็จที่มั่นคงให้แก่บริษัท ตั้งแต่การสร้างลีดไปจนถึงการปิดการขาย และทุกขั้นตอนระหว่างทาง Zoho CRM สามารถรวบรวมกระบวนการขายทั้งหมดขององค์กร และทำให้แน่ใจได้ว่าทุกคนในทีมนั้นปฏิบัติตามกระบวนการอย่างถูกต้อง แม้ว่าคุณจะไม่ได้จับตามองก็ตาม

ลงทะเบียนฟรี
 • กระบวนการขาย
 • พิมพ์เขียว
 • การให้คะแนนลีด
 • กระบวนการอนุมัติ
 • กฎการมอบหมาย
 • กฎการยกระดับ
 • กระบวนการตรวจสอบ
 • กฎการตรวจสอบยืนยัน
 • ตัวคัดแยกอีเมล
 • เค้าโครงแบบหลายหน้า
เงา
พิมพ์เขียว

สร้างและใช้ขั้นตอนการขายที่เป็นระดับกับองค์กรของคุณ

องค์กรของคุณอาจใช้กระบวนการขายที่หลากหลาย เช่นการปิดข้อตกลง การติดตามผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้า การจัดการคำสั่งซื้อ หรือกระบวนการลดราคาของคุณ พิมพ์เขียวช่วยให้คุณบันทึกทุกระดับของกระบวนการขายออฟไลน์เหล่านี้ภายใน CRM ของคุณ และดำเนินการได้อย่างเป็นระบบระเบียบ

เรียนรู้เพิ่มเติม
พิมพ์เขียว
การให้คะแนนลีด

แยกผู้ซื้อออกจากเหล่าสปาย

คุณนั้นสร้างลีดจำนวนมากจากแหล่งมากมาย ทั้งโซเชียลมีเดีย แบบสำรวจ การเข้าชมเว็บไซต์ การเยี่ยมชมร้านค้า และงานแสดงสินค้า แต่มีลีดกี่คนกันที่สามารถกลายเป็นยอดขายได้ ระบบให้คะแนนลีดของ Zoho CRM นั้นช่วยให้คุณสามารถคัดแยกประเภทผู้ซื้อได้โดยการให้คะแนนการปฏิสัมพันธ์ที่ผู้ซื้อมีกับองค์กรของคุณ สิ่งที่ต้องทำมีเพียงแค่ดูคะแนน เพื่อรับทราบเจตนาในการซื้อของลีดของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม
ซอฟต์แวร์ให้คะแนนลีด
กระบวนการอนุมัติ

การส่งบันทึกอัตโนมัติเพื่อรับการอนุมัติ

มีหลายเหตุการณ์ในธุรกิจที่ฝ่ายขายอาจต้องการอนุมัติจากผู้จัดการอาวุโส เช่น คำขอลดราคา คำขอตรวจสอบสัญญา คำขออนุมัติค่าใช้จ่ายหลัก คำขอพักร้อน และคำขออนุมัติเอกสาร Zoho CRM นั้นมีระบบจัดการคำอนุมัติที่ดำเนินการอยู่เบื้องหลังเพื่อทำให้ขั้นตอนการอนุมัติต่างๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และประหยัดเวลาด้วยการสร้างระบบการทำงานซ้ำที่เชื่อถือได้ 

ขั้นตอนการอนุมัติใน Zoho CRM

เริ่มต้นขายอย่างชาญฉลาดขึ้น ดีขึ้น และเร็วขึ้น

ลงทะเบียนฟรีแผนการใช้งานและราคา
hub plans
กฎการมอบหมาย

มอบหมายลีดให้กับผู้ดูแลที่เหมาะสม

ลีดของคุณอาจมาจากแหล่งต่างๆ มากมายทั้งงานแสดงสินค้า, AdWords, เว็บไซต์, งานสัมมนา และแคมเปญการตลาด Zoho CRM ช่วยให้คุณสามารถกรองลีดเหล่านั้นตามเกณฑ์ต่างๆ ได้ เช่น คะแนนของลีด ที่ตั้ง และแหล่งที่มา จากนั้นมอบหมายลีดให้กับตัวแทนฝ่ายขายที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ลีดหลุดมือไป

Sp Assignruls
กฎการยกระดับ

ยกระดับกรณีปัญหาทันทีเมื่อตรงตามเกณฑ์ที่คุณกำหนดไว้

หากกรณีปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว Zoho CRM จะยกระดับกรณีปัญหาที่เกินเวลา และมอบหมายไปยังผู้จัดการฝ่ายขายหรือตัวแทนฝ่ายขายที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถตั้งค่ากฎง่ายๆ ตามเกณฑ์ต่างๆ ได้ เช่น ความสำคัญ ชื่อกรณีปัญหา หรือเวลาที่ถูกต้อง เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินการและจัดการกรณีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กฎการยกระดับใน Zoho CRM
กระบวนการตรวจสอบ

ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลที่จะส่งเข้ามาใน CRM ของคุณ

ผลกระทบของทีมขายจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลที่ได้จาก CRM ของคุณ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไปอาจทำให้พนักงานขายพลาดโอกาสในการปิดการขายได้ Zoho CRM ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถกำหนดกระบวนการตรวจสอบที่ผู้ใช้หรือทีมที่คุณเลือกสามารถตรวจสอบข้อมูลขาเข้าได้ก่อนที่จะอนุมัติหรือปฏิเสธข้อมูลนั้น พวกเขาสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นตลอดจนระบุเหตุผลที่ปฏิเสธเพื่อให้แน่ใจว่าทีมขายของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพสูงสุดได้ 

กำหนดกระบวนการในการตรวจสอบ อนุมัติ หรือปฏิเสธข้อมูลขาเข้าสำหรับฐานข้อมูล CRM ที่มีระเบียบยิ่งขึ้น
กฎการตรวจสอบยืนยัน

ป้องกันไม่ให้มีการป้อนข้อมูลที่ผิดพลาดเข้าไปยัง CRM

ข้อมูลการขายนั้นคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับระบบ CRM และข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องนั้นเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในองค์กรต่างๆ กฎการตรวจสอบความถูกต้องนั้นเป็นวิธีการที่จะตรวจสอบว่าข้อมูลที่ตัวแทนฝ่ายขายของคุณป้อนเข้ามานั้นตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  

กฎการตรวจสอบความถูกต้องใน Zoho CRM
ตัวคัดแยกอีเมล

คัดกรองข้อมูลจากอีเมลขาเข้าโดยอัตโนมัติ

ลดความยุ่งยากของขั้นตอนการสร้างลีดโดยการดึงข้อมูลลีดจากอีเมลงานขายที่ได้รับมาโดยตรง  

ตัวคัดแยกอีเมลใน Zoho CRM
เค้าโครงแบบหลายหน้า

จัดการขั้นตอนการขายที่หลากหลายภายใน CRM ของคุณ 

Zoho CRM ช่วยให้คุณดำเนินการขั้นตอนการขายโดยแยกออกมาได้ โดยมีฟิลด์ บันทึก มุมมอง เวิร์กโฟลว์ รายงาน และแดชบอร์ดของขั้นตอนนั้นโดยเฉพาะ ด้วยวิธีนี้ ฝ่ายต่างๆ ในองค์กรของคุณจะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องใช้ CRM เพิ่ม  

เรียนรู้เพิ่มเติม
เค้าโครงแบบหลายหน้าใน Zoho CRM

รวมผลิตภัณฑ์โปรดของคุณไว้ด้วยกัน

ดูการผสานการทำงานทั้งหมด

การมีขั้นตอนการขายและการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานนั้นทำให้ตัวแทนฝ่ายขายหน้าใหม่ทำงานได้ง่ายขึ้น เราสามารถปั้นตัวแทนฝ่ายขายหน้าใหม่ได้รวดเร็วพอๆ กับการสร้างลูกค้ารายใหม่ การทำขั้นตอนการขายให้เป็นมาตรฐานนั้นเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมากสำหรับการเติบโตระยะยาว

PeckCVP ของฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท Load Delivered
ก่อนหน้าCommandCenter
กระบวนการขาย
 • พิมพ์เขียว
 • การให้คะแนนลีด
 • กระบวนการอนุมัติ
 • กฎการมอบหมาย
 • กฎการยกระดับ
 • กระบวนการตรวจสอบ
 • กฎการตรวจสอบยืนยัน
 • ตัวคัดแยกอีเมล
 • เค้าโครงแบบหลายหน้า