สร้างการคาดการณ์ของ Zia ใหม่ได้ทันที

การคาดการณ์โดยใช้ข้อมูลสำหรับลีดและข้อเสนอของคุณนั้นยอดเยี่ยม แล้วโมดูลอื่นๆ ล่ะ เราสามารถช่วยคุณได้ ใช้พลังของ AI แบบคาดการณ์ด้วยตัวสร้างการคาดการณ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างการคาดการณ์ของ Zia แบบกำหนดเองขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น

CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • คาดการณ์ค่าของฟิลด์ใดๆ ในโมดูลใดก็ได้ ไม่ใช่เพียงแค่การแปลงเท่านั้น
  • สร้างเฟรมเวิร์กการขายที่มีประสิทธิภาพตามความเป็นไปได้
  • กำหนดค่าวิธีการทำงานของการคาดการณ์ได้ทุกเมื่อ

ไม่ซับซ้อนและเรียบง่าย

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อสร้างการคาดการณ์โดย AI แบบกำหนดเอง ตัวสร้างการคาดการณ์ใช้กระบวนการสร้างที่ง่ายและไม่ซับซ้อน ซึ่งเป็นชุดขั้นตอนง่ายๆ ที่แค่ต้องเลือกจากตัวเลือกเมนูเพียงไม่กี่รายการเท่านั้น

คาดการณ์ข้อมูลที่หลากหลายสำหรับธุรกิจของคุณด้วยตัวสร้างการคาดการณ์ของ Zia

สำหรับทุกโมดูลที่คุณต้องการ

ตัวสร้างการคาดการณ์จะให้คุณสร้างการคาดการณ์ทั้งในโมดูลแบบมาตรฐานและแบบกำหนดเอง เช่น ผลิตภัณฑ์ ผู้จำหน่าย และแคมเปญ เลือกโมดูลและฟิลด์ที่ต้องการ และ Zia จะเริ่มการประมวลผล

ควบคุมวิธีสร้างการคาดการณ์

แม้ว่า Zia จะสามารถทำการคาดการณ์ได้อย่างอิสระ แต่คุณยังสามารถแนะนำการดำเนินการในเชิงลึกได้ด้วย โดยเลือกบันทึกสำหรับให้ Zia เรียนรู้ บันทึกสำหรับให้ Zia ละเว้น และกำหนดเกณฑ์สำหรับสร้างการคาดการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ Zia ทำงานได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของคุณมากขึ้น

ปรับแต่งการคาดการณ์ของคุณโดยเลือกข้อมูลที่จะให้ Zia เรียนรู้

ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำในการคาดการณ์

บางครั้งคุณอาจต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำการคาดการณ์อย่างมั่นใจ Zia จะแสดงคะแนนความถูกต้องแม่นยำสำหรับการคาดการณ์แต่ละครั้งโดยอิงตามคุณภาพของข้อมูล เพื่อให้คุณสามารถทำการตัดสินใจโดยมีข้อมูลประกอบได้ว่าคุณต้องการโต้ตอบกับข้อมูลนั้นอย่างไร

รู้ว่าการคาดการณ์ของคุณมีความถูกต้องแม่นยำเพียงใด

เข้าใจปัจจัยการขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังการคาดการณ์

เพื่อให้พนักงานขายรับโทรศัพท์จากการคาดการณ์ พวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจปัจจัยที่ผลักดันให้ Zia ทำให้พวกเขาเข้าใจ นอกจากความแม่นยำในการคาดเดาแล้ว Zia ยังแสดงปัจจัยสูงสุดที่ทำให้การคาดเดาหนึ่งๆ เกิดขึ้นในทางบวกและทางลบด้วย ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่ารูปแบบจะนำปัจจัยที่เหมาะสมมาพิจารณา และพนักงานขายจะมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อทำการตัดสินใจตามการคาดการณ์ของ Zia

prediction-reasoning-zoho-crm