เพิ่มประสิทธิภาพของการขายโดยผสานรวม Zoho CRM กับเครื่องมือนาวิเกตการขาย LinkedIn

นำเครื่องมือการขายทางโซเชียลของเครื่องมือนาวิเกตการขาย LinkedIn เข้าสู่ Zoho CRM และเตรียมพร้อมติดต่อผู้มีแนวโน้มในช่วงเวลาที่เหมาะสม สร้างการมีส่วนร่วมกับพวกเขาในทุกๆ ช่องทาง และปิดการขายได้มากขึ้น

CRM Software benefits | Zoho CRM

เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ดังนี้

  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายชื่อติดต่อ CRM โดยการนำเข้าข้อมูล LinkedIn
  • ค้นหาลีดใหม่จากการแนะนำของเครื่องมือการขายและเพิ่มลีดกลับเข้าไปยัง Zoho CRM
  • ดูสิ่งที่สนใจร่วมกันและกิจกรรมล่าสุดเพื่อใช้เป็น ‘เรื่องชวนคุยเพื่อลดความตึงเครียด’ ซึ่งจะทำให้ทีมขายเสนอขายได้ง่ายยิ่งขึ้น

ได้รับข้อมูลบริษัทภายใน CRM

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ผู้มีแนวโน้มทำงานอยู่ ข้อมูลบริษัททั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่องมือนาวิเกตการขาย LinkedIn จะแสดงขึ้นภายใน Zoho CRM โดยอัตโนมัติ

ได้รับคำแนะนำลีดใหม่

เมื่อคุณดูลีด บัญชี รายชื่อติดต่อ หรือการขายภายใน Zoho CRM คุณสามารถดูข้อมูลของคนอื่นๆ ที่มีโปรไฟล์คล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถช่วยคุณปิดการขายใหญ่ครั้งถัดไปได้

ค้นพบความสัมพันธ์ภายในทีมของคุณ

ใช้เครือข่ายบริษัทของคุณเองเพื่อเข้าถึงผู้มีแนวโน้มและเพิ่มยอดขาย อย่าเพียงแค่ดูโปรไฟล์ของผู้มีแนวโน้มภายใน Zoho CRM เท่านั้น แต่ให้ดูด้วยว่าเพื่อนร่วมงานเชื่อมโยงกับผู้มีแนวโน้มหรือไม่โดยใช้ TeamLink