ระบุลีดที่พร้อมสำหรับการขายด้วยการให้คะแนนลีด

คุณเคยได้ยินข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของลีดที่ส่งต่อจากฝ่ายการตลาดไปยังฝ่ายขายหรือไม่ หากยังไม่เคย แสดงว่าคุณทำได้ดีแล้ว! แต่หากคุณเคยเจอมาเหมือนเรา ฟังก์ชันการให้คะแนนลีดของ Zoho CRM ก็สามารถช่วยเหลือคุณได้

CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • เพิ่มอัตราคอนเวอร์ชันของลีด
  • ระบุโอกาสในการขายแบบ Up-sell และ Cross-sell
  • ทำให้ขั้นตอนในกระบวนการลีดไปเป็นโดยอัตโนมัติตามคะแนน
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับยอดขายและลีดที่มีคุณสมบัติโปรไฟล์ในระดับสูงโดยอัตโนมัติ

ทำไมต้องใช้การให้คะแนนลีด

ผู้มีแนวโน้มของคุณมีอยู่ทุกที่ พวกเขาใช้โซเชียลมีเดียเพื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์ของคุณ พวกเขาเลื่อนดูเว็บไซต์, ดาวน์โหลด Ebook, ตอบแบบสำรวจ, ตอบรับแคมเปญอีเมล และดาวน์โหลดผ่าน Ebook เกี่ยวกับผู้นำด้านความคิดจากเว็บไซต์ของคุณ ทัชพอยท์แต่ละจุดและทุกจุดที่ลูกค้าโต้ตอบกับคุณมีศักยภาพในการสร้างความสัมพันธ์ได้

แล้วคุณจะส่งต่อลีดให้ฝ่ายขายได้เมื่อใด ลีดพร้อมสำหรับการขายหรือยัง การดึงดูดลีดให้มีส่วนร่วมขณะที่ยังไม่มีคุณสมบัติไม่เพียงส่งผลต่อประสิทธิภาพที่ลดลงในทีมขายเท่านั้น แต่ยังทำให้อัตราคอนเวอร์ชันลดลงอีกด้วย ซึ่งสุดท้ายแล้วจะทำให้ ROI โดยรวมลดลง การให้คะแนนลีดจะช่วยให้คุณจัดอันดับลีดและกำหนดได้ว่าลีดคนใดมีแนวโน้มที่จะปิดการขายและลีดคนใดไม่คุ้มค่ากับการส่งต่อ

why-lead-scoring

ให้คะแนนลีดตามข้อมูลทางประชากรศาสตร์

ในฐานะองค์กร คุณได้กำหนดลักษณะของผู้ซื้อที่ต้องการไว้แล้ว ผู้ซื้อที่คุณต้องการเป็นผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการหรือไม่ พวกเขาอยู่ในอุตสาหกรรมใดที่คุณต้องการบ้างหรือไม่ พวกเขามีธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ ปรับคะแนนให้สอดคล้องตามเกณฑ์ต่างๆ ที่คุณใช้วัดลีด และยืนยันว่าตัวแทนขายของคุณจะไม่เสียเวลากับการดำเนินการกับลีดที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติซึ่งไม่เกิดคอนเวอร์ชัน

ให้คะแนนลีดตามข้อมูลทางประชากรศาสตร์

นี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์พูดเกี่ยวกับการให้คะแนนลีด

79%

ที่เพิ่มขึ้นในแง่อัตราการคอนเวอร์ชัน

(Marketingsherpa)

17%

ที่เพิ่มขึ้นในแง่ของรายได้ต่อข้อเสนอ

(Eloqua)

30%

ที่เพิ่มขึ้นของอัตราการปิดข้อเสนอ

(Eloqua)

5%

ที่เพิ่มขึ้นของลีดที่พร้อมสำหรับการขาย

(การศึกษาของ Forrester)

ให้คะแนนลีดตามพฤติกรรม

ระบุสัญญาณการซื้อในระยะแรกจากลีดโดยการติดตามพฤติกรรมของพวกเขาที่มีต่อองค์กรของคุณ ทำเครื่องหมายพฤติกรรมเชิงบวกด้วยคะแนนลีดที่สูงขึ้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าลีดทีมขายของคุณจัดลำดับความสำคัญลีดที่มีความต่อเนื่องและมีคุณสมบัติ Zoho CRM ให้คุณติดตามพฤติกรรมต่างๆ จากจุดสัมผัสลูกค้าที่หลากหลาย

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอีเมล

ไม่ว่าคุณจะใช้อีเมลดูแลลีด จดหมายข่าวที่ส่งเป็นช่วง หรือข้อเสนอที่ปรับให้เป็นส่วนตัว อีเมลก็ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่ธุรกิจจะใช้ติดต่อและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้คะแนนลีดตามการมีส่วนร่วมกับแคมเปญอีเมลของคุณ และระบุว่าพวกเขาใกล้ทำการซื้อหรือยัง

การตอบแบบสำรวจ
การโต้ตอบทางโซเชียลมีเดีย
ให้คะแนนลีดตามพฤติกรรม

การให้คะแนนลบ

Zoho CRM มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คุณนำลีดที่ไม่ทำการซื้อออกจากกลุ่มลีดด้วยการให้คะแนนลบ คุณสามารถให้คะแนนลีดได้มากเท่าที่ต้องการหากพวกเขาแสดงออกถึงพฤติกรรมเชิงบวก เช่นเดียวกับการลดคะแนนหากลีดมีพฤติกรรมในเชิงลบต่อแบรนด์

นี่คือกิจกรรมที่สามารถให้คะแนนลบได้

ให้คะแนนลบกับลีด
  • เมื่อประเภทอุตสาหกรรมของลีดเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่คุณให้บริการองค์กรใหญ่เป็นหลีก
  • เมื่อลีดยกเลิกการรับจดหมายข่าว
  • หากบทบาทงาน/ตำแหน่งของลีดไม่ใช่ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ

โมเดลการให้คะแนนหลายแบบสำหรับความต้องการเฉพาะ

เกณฑ์เดียวกันไม่สามารถใช้ประเมินและให้คะแนนลีดของคุณสำหรับแผนกต่างๆ ในธุรกิจของคุณได้ สร้างโมเดลการให้คะแนนที่ไม่ซ้ำกันสำหรับความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นแต่ละโมเดลจึงสามารถมีชุดคุณสมบัติและความสัมพันธ์ของตัวเองซึ่งมีผลต่อคะแนน ทำให้ทีมขายการตลาดและการบริการสามารถระบุและจัดลำดับความสำคัญของลีดหรือลูกค้าที่เหมาะสมได้

กฎการให้คะแนนหลายระดับใน Zoho RM

ทำกิจกรรมเกี่ยวกับคะแนนลีดให้เป็นแบบอัตโนมัติ

คะแนนจะไม่มีความหมายมากนักหากไม่ทำให้ทีมขายการตลาดและการบริการของคุณสามารถดำเนินการที่มีความหมายได้ คุณสามารถตั้งค่าการดำเนินการอัตโนมัติต่างๆ ได้มากมาย เช่น การสร้างกิจกรรม การอัปเดตบางฟิลด์ หรือการแจ้งให้เจ้าของบันทึกทราบว่าลีดได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและจำเป็นต้องถูกส่งไปยังขั้นตอนถัดไปของกระบวนการทางธุรกิจของคุณ

เวิร์กโฟลว์ที่ยึดตามกฎการให้คะแนน