รับคำตอบที่แม่นยำสำหรับข้อมูลของคุณ

ดัชนีชี้วัดผลงานของ Zoho CRM ช่วยติดตามว่าคุณนั้นปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์หลักของธุรกิจได้ดีเพียงใด การเพิ่มตัวตรวจสอบ KPI ไปยังแดชบอร์ดจะช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถเฝ้าตรวจสอบเกณฑ์ชี้วัดสำคัญได้อย่างง่ายดาย

CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

 • ตรวจสอบส่วนงานเฉพาะของการทำงาน
 • เปรียบเทียบผลงานกับช่วงที่ผ่านมา
 • ค้นหาหน่วยงานที่ปฏิบัติงานได้ดีที่สุดและด้อยที่สุดตามลำดับ

เลือกจาก KPI หลากหลายประเภท

เลือกจาก KPI หลากหลายประเภทตามความต้องการของภาคธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบมาตรฐาน ดัชนีชี้วัดความเติบโต พื้นฐาน บัตรจดคะแนน และอันดับ

แผนภูมิแสดงข้อมูล KPI พร้อมรูปแบบการแสดงข้อมูลที่หลากหลาย

เลือกและมุ่งความสนใจไปที่ส่วนการปฏิบัติงานที่ต้องการ

ตรวจสอบเฉพาะส่วนการปฏิบัติงานที่คุณต้องการ และเฝ้าดูแลส่วนงานนั้น

ตรวจสอบส่วนการปฏิบัติงานเฉพาะด้านด้วย KPI

ดูข้อมูลส่วนที่ลดลงและเพิ่มขึ้นและเมตริกซ์แต่ละตัว

เห็นภาพว่า KPI ของคุณเป็นเช่นไรบ้างด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลตัวเลขกับช่วงที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น รายได้ที่ได้จาก Google Adwords ปีนี้และปีที่แล้วรวมกันคือเท่าใด

ตรวจวัดจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงในเมตริกซ์การขายด้วย KPI

จัดอันดับเมตริกซ์ของคุณ

จัดอันดับเมตริกซ์ของคุณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่คุณเลือกได้ การดำเนินการเช่นนี้ช่วยให้คุณทราบได้ว่าหน่วยงานใดที่ปฏิบัติงานได้ดีที่สุดและด้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น ตัวแทนฝ่ายขายสิบคนแรกที่ปิดการขายได้มากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา หรือห้าบัญชีที่ปฏิบัติงานได้ด้อยที่สุดในไตรมาสที่ผ่านมา

จัดอันดับเมตริกซ์การขายด้วย KPI

คุณใช้ KPI ทำอะไรได้บ้าง

 • ให้คะแนนลีด
 • เปอร์เซ็นต์การแปลงการขาย
 • ขนาดโดยเฉลี่ยของการขาย
 • เวลาในการแปลงลีด
 • จำนวนผู้ลงทะเบียน
 • ลีดที่สร้างโดยธรรมชาติ / มีค่าใช้จ่าย
 • จำนวนการโทรที่รอดำเนินการ
 • จำนวนงาน
 • รายได้เดือนนี้
 • ภาคธุรกิจสูงสุดจากลีดที่สร้างได้
ฟีเจอร์