เชื่อมโยงและวิเคราะห์ขั้นตอนการขายด้วยแผนภูมิกรวย

แผนภูมิกรวยของ Zoho CRM จะช่วยมอบความกระจ่างเกี่ยวกับข้อมูลการขายให้แก่คุณ โดยการแสดงให้เห็นภาพของความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลผ่านขั้นตอนการขายต่างๆ ไม่ว่าคุณจะสนใจที่จะระบุหาลูกค้าล้มเลิกไประหว่างขั้นตอนการขาย ทำความเข้าใจเส้นทางการซื้อของผู้ซื้อ หรือมองเห็นข้อมูลว่าคุณมีผู้มีแนวโน้มมากพอที่จะบรรลุยอดขายหรือไม่ คุณก็สามารถทำทั้งหมดได้ด้วยแผนภูมิกรวย

CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • ดูบันทึกการขายที่ล้มเลิกไปในขั้นตอนทั้งหมด
  • หาคอขวดในกระบวนการขายของคุณ
  • ปรับแต่งกรวยให้เหมาะสมกับขั้นตอนการขาย

กำหนดแต่ละขั้นตอนของแผนภูมิกรวย

กำหนดแต่ละขั้นตอนของกระบวนการตามสิ่งที่คุณต้องการเฝ้าตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการวิเคราะห์กระบวนการการขาย ขั้นตอนที่คุณควรตรวจสอบคือลีด การเริ่มต้นสื่อสาร การประเมินลูกค้า การต่อรอง คำสั่งซื้อที่ได้รับ การจัดส่ง และการชำระเงิน

กำหนขั้นตอนในกรวยข้อมูลการขาย

ดูเปอร์เซ็นต์ของบันทึกที่ล้มเลิกไปในแต่ละขั้นตอน

กรวยข้อมูลการขายของคุณมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น การรับรู้ ความสนใจ ความต้องการ และการซื้อ คุณรู้หรือไม่ว่าขั้นตอนใดที่เสียผู้ใช้ไปมากที่สุดในกระบวนการแปลงลีด หรือ ขั้นตอนใดของกระบวนการประเมินลีดที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด หากคุณกำลังงมอยู่กับกองข้อมูลการขายจำนวนมากเพื่อหาคำตอบให้กับคำถามเช่นนี้ Zoho CRM ช่วยคุณได้ เมื่อคุณได้ตั้งค่าขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องการติดตามในกรวยข้อมูลแล้ว Zoho CRM จะแสดงความเปลี่ยนแปลงของขั้นตอนต่างๆ ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์

ดูบันทึกการขายที่ล้มเลิกไปในขั้นตอนทั้งหมด

ดูอัตราการแปลงโดยรวม

ดูประสิทธิภาพของกระบวนการขายของคุณด้วยการดูอัตราการแปลงโดยรวม อัตราการแปลงโดยรวมคืออัตราส่วนของลีดที่กรวยข้อมูลการขายแปลงให้เป็นผู้ซื้อที่ด้านปลายของกรวยข้อมูลการขาย ตัวอย่างเช่น อัตราการแปลงโดยรวม 30% หมายถึง 30% ของลีดที่ถูกป้อนเป็นข้อมูลในกรวยข้อมูลการขายนี้ได้ซื้อบางอย่างจากบริษัทของคุณ

ติดตามอัตราการแปลงโดยรวม

ค้นหาคอขวด

กรวยข้อมูลเป็นเหมือนมาตรวัดความเร็วในรถของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องเร่งและลดความเร็วลงที่ใด เมื่อใช้กรวยประกอบการวิเคราะห์ คุณสามารถหาจุดที่ติดขัดและเป็นศูนย์ที่จะสร้างผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อการเติบโตของคุณได้

คุณสามารถใช้แผนภูมิกรวยทำสิ่งใดได้บ้าง

  • ค้นหาคอขวดในกระบวนการขายของคุณ
  • คำนวณอัตราชัยชนะในการขายในขั้นตอนต่างๆ
  • คำนวณอัตราการเปลี่ยนใจของลูกค้า
  • คำนวณความเป็นไปได้ในแต่ละขั้นตอน
  • คำนวณอัตราการเข้าชมเว็บไซต์ที่จะนำไปสู่การแปลงลีด
  • คำนวณลีดที่จะนำไปสู่การแปลงเป็นการขาย
ฟีเจอร์