กำหนดเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้า

คาดการณ์รายได้ของคุณและกำหนดเป้าหมายให้กับทีม โดยใช้ข้อมูลสำคัญๆ เช่น การขายที่อยู่ในขั้นตอน โควตาที่ทำได้สำเร็จระหว่างปีงบประมาณที่ผ่านมา และบุคคลหรือทีมที่ทำงานตามเป้าหมาย ระบุจุดติดขัดโดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ

CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • กรองข้อมูลการคาดการณ์ตามพนักงานขาย ทีม หรือเขตพื้นที่เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของฝ่ายขายของคุณ
  • ค้นหาและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานดาวเด่นด้วยเป้าหมายการขายแบบกำหนดเองโดยใช้เกณฑ์ตามที่คุณเลือก
  • มองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนด้วยการสร้างรายงานและแดชบอร์ดเพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของฝ่ายขายในช่วงต่างๆ

ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายขาย

แยกย่อยการคาดการณ์ตามพนักงานขาย ทีม และพื้นที่การขาย เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของฝ่ายขาย ทำการคาดการณ์ที่ดียิ่งขึ้นโดยการใช้การขายที่เสร็จสมบูรณ์ เป้าหมายปัจจุบัน การขายที่กำลังจะปิด และสิ่งที่ขาดไปในขั้นตอนการขาย

ระบุผู้ประสบความสำเร็จ

ใช้บทสรุปการคาดการณ์เพื่อบอกถึงผู้ที่ปฏิบัติงานได้ยอดเยี่ยม และกำหนดจุดแข็งของทีมขายแต่ละทีมตามเป้าหมายที่พวกเขาทำได้สำเร็จ ทำให้พนักงานอันทรงคุณค่าของคุณมีแรงผลักดัน โดยการกำหนดเป้าหมายที่สูงขึ้นสำหรับไตรมาสถัดไป กำหนดการคาดการณ์ตามหลักเกณฑ์ที่คุณต้องการ ตามภูมิภาค ลำดับขั้น หรือหลักเกณฑ์อื่นๆ

ข้อมูลเชิงลึกที่มีความถูกต้องผ่านแดชบอร์ด

มองเห็นเป้าหมายและความสำเร็จตามพื้นที่การขายผ่านรายงานและแดชบอร์ด เปรียบเทียบการขายจากไตรมาสปัจจุบันด้วยข้อมูลก่อนหน้า และกำหนดเป้าหมายที่ปฏิบัติได้จริงสำหรับอนาคต