ระบุความรู้สึกของลูกค้าจากอีเมล

คุณได้รับอีเมลจำนวนมากในแต่ละวัน แต่คุณจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าอีเมลไหนมีความสำคัญสูงสุด ข้อความแต่ละรายการในกล่องขาเข้าจะบ่งบอกถึงลักษณะและระดับความเร่งด่วนของผู้ส่ง หากตัวแทนขายสามารถรับรู้ทัศนคติของลูกค้าและวางแผนการตอบกลับให้สอดคล้องกัน พวกเขาก็จะสามารถเลือกได้ว่าอีเมลไหนที่ต้องการการใส่ใจมากที่สุด Zia จะสแกนเนื้อหาของอีเมลทุกฉบับเพื่อคาดการณ์ว่ามีน้ำเสียงเชิงบวก เชิงลบ หรือกลางๆ พร้อมให้ข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ คุณจึงสามารถจัดลำดับความสำคัญในการตอบได้อย่างรวดเร็ว

CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • ทำความเข้าใจลักษณะความรู้สึกของอีเมลในพริบตา
  • ระบุลูกค้าที่ไม่พอใจและติดต่อพวกเขาโดยเร็วที่สุด
  • มอบหมายให้ตัวแทนตอบกลับตามความรู้สึกของลูกค้า

จัดลำดับความสำคัญของลูกค้าที่ไม่พอใจ

ในบางครั้ง ลูกค้าที่ไม่พอใจก็อาจจะเข้ามาหาคุณและจำเป็นต้องได้รับความสนใจอย่างเร่งด่วน ใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกในอีเมลของ Zia เพื่อระบุอีเมลที่ส่งมาจากลูกค้าเหล่านี้โดยเร็ว และจัดการกับปัญหาโดยตรง

ความรู้สึกไม่พอใจในอีเมลโดย zia

ให้ความสำคัญกับลูกค้าที่ไม่พึงพอใจซ้ำๆ

อีเมลเชิงลบที่ติดต่อกันจากลูกค้าแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ของลูกค้าที่ไม่มีความสุข ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียลีด มุ่งเน้นและแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าเหล่านี้ต้องเผชิญทันทีเพื่อรักษาพวกเขาเอาไว้

ความรู้สึกไม่พอใจในอีเมลแบบติดต่อกันโดย zia

อีเมลที่แสดงความพึงพอใจหมายถึงลูกค้าที่พึงพอใจ

การรับความเห็นเชิงบวกไม่ใช่แค่เหตุผลเดียวที่ทำให้รู้สึกมั่นใจ แต่อาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าถึงเวลาปิดข้อเสนอใหญ่แล้ว ใช้ตัวกรองระดับสูงเพื่อแยกอีเมลเหล่านี้ออกมาจากอีเมลทั้งหมด

ความรู้สึกพอใจในอีเมลโดย zia