ค้นหาความรู้สึกที่มากับอีเมล

คุณได้รับอีเมลจำนวนมากในแต่ละวัน แต่คุณจะตัดสินใจอย่างไรว่าอีเมลใดมีความสำคัญสูงสุด ข้อความแต่ละรายการในกล่องขาเข้าจะสื่อสารถึงระดับความเร่งด่วนของผู้ส่งได้ หากตัวแทนขายสามารถบอกได้ถึงทัศนคติของลูกค้า และวางแผนการตอบกลับให้สอดคล้องกันได้ พวกเจาก็จะสามารถเลือกได้ว่าอีเมลใดต้องการการใส่ใจมากที่สุด Zia จะสแกนเนื้อหาของอีเมลทุกฉบับเพื่อคาดการณ์ว่ามีน้ำเสียงเชิงบวก เชิงลบ หรือกลางๆ พร้อมให้ข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ คุณจึงสามารถลำดับความสำคัญของคำตอบได้ในพริบตาเดียว 

CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • ค้นหาน้ำเสียงความรู้สึกของอีเมลในพริบตา
  • ระบุลูกค้าที่ไม่พึงพอใจและตอบกลับพวกเขาได้เร็วขึ้น
  • มอบหมายให้ตัวแทนตอบกลับตามความรู้สึกในอีเมล

ระบุลูกค้าที่ไม่พอใจ

บางครั้ง ลูกค้าที่ไม่พอใจจะมาพร้อมกับความต้องการความสนใจอย่างเร่งด่วน ใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกในอีเมลของ Zia เพื่อระบุอีเมลที่ส่งมาจากลูกค้าเหล่านี้โดยเร็ว และจัดการกับปัญหาโดยตรง 

negative_sentiment

อีเมลที่แสดงความพึงพอใจหมายถึงลูกค้าที่พึงพอใจ

การรับความเห็นเชิงบวกไม่ใช่แค่เหตุผลเดียวที่ทำให้รู้สึกมั่นใจ แต่อาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าถึงเวลาปิดข้อเสนอใหญ่แล้ว ใช้ตัวกรองระดับสูงเพื่อแยกอีเมลเหล่านี้ออกมาจากอีเมลทั้งหมด

positive_sentiment