สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณ
ในทุกขั้นตอนของการเดินทาง

การสื่อสารที่ปรับ
ให้เป็นส่วนตัว
ประสบการณ์
ที่น่าจดจำ
ธุรกิจที่
เกิดขึ้นซ้ำๆ

แหล่งรายได้ที่ดีที่สุดของคุณคือลูกค้าที่มีความสุข สร้างความภักดีและความไว้วางใจให้กับลูกค้า
โดยการมอบประสบการณ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งด้วย Zoho CRM

วางแผนการเดินทางลงไปในแต่ละขั้นตอน

การใช้ CommandCenter จะมอบประสบการณ์แบรนด์ที่เป็นส่วนตัวสูงให้กับลูกค้าในทุกขั้นของการเดินทาง

เรียนรู้เพิ่มเติม
การควบคุมที่น่าประทับใจ

อยู่ในจุดที่
ลูกค้าอยู่

ติดตามผลกับลูกค้าทางอีเมล, โทรศัพท์, แชท, Facebook, Twitter, และอีกมากมายด้วยตัวตนที่ครอบคลุมทุกช่องทางของ Zoho CRM

เรียนรู้เพิ่มเติม
ระบบหลายช่องทางที่น่าประทับใจ

เข้าถึงในระดับที่
ลึกยิ่งขึ้น

ทำความเข้าใจว่าลูกค้ามาจากที่ไหน ต้องการอะไร และอื่นๆ สร้างประสบการณ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมเพื่อนำไปสู่การแปลงพวกเขาเป็นลูกค้า

เรียนรู้เพิ่มเติม
การกำหนดเป้าหมายที่น่าประทับใจ
ดูฟีเจอร์ทั้งหมด