เติมเต็มช่องว่างระหว่างทีมขายและทีมบริการลูกค้าได้อย่างแท้จริง

เพิ่มคุณค่าตลอดชีวิตและความภักดีของลูกค้า และเปลี่ยนลูกค้าทุกคนให้เป็นผู้บอกต่อเกี่ยวกับแบรนด์ด้วย Zoho CRM Plus รวมทีมขายและทีมบริการลูกค้าของคุณเป็นหนึ่งเดียวและส่งเสริมให้พวกเขาแบ่งปันข้อมูลในทุกจุดของเส้นทางของลูกค้า

เริ่มใช้งานฟรี

Zoho ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้กว่า 100 ล้านคนทั่วโลก

เชื่อมโยงทีมฝ่ายขายและทีมบริการลูกค้าด้วย Zoho CRM Plus วันนี้ และส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าอันเยี่ยมยอด

เริ่มใช้งานฟรี