การจัดการประสบการณ์ลูกค้า

user-img

การจัดการประสบการณ์ลูกค้า (หรือ CXM) คือวิธีการจัดการประสบการณ์ของลูกค้าทุกคนทุกจุดเชื่อมต่อและแผนก การปรับปรุง CXM สามารถช่วยให้ธุรกิจมีภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดียิ่งขึ้น ช่วยรักษาลูกค้าได้มากขึ้น และแม้แต่เปลี่ยนให้พวกเขาเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์

Gartner นิยามการจัดการประสบการณ์ลูกค้าว่า "วิธีการออกแบบและตอบสนองต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตาม หรือเกินความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า, ความภักดีและการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น"

แพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์ลูกค้าคืออะไร

แพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์ลูกค้าเป็นโซลูชันที่ช่วยคุณในการจัดการและปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าของคุณโดยรวมด้วยการให้มุมมองรอบด้าน 360 องศาของการมีปฏิสัมพันธ์ของพวกเขากับธุรกิจของคุณ เช่น การสนับสนุนทางโทรศัพท์ อีเมลการขาย และการโต้ตอบทางโซเชียลมีเดีย

แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลของลูกค้าระหว่างแผนกต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ช่วยปรับปรุงด้านการส่งเสริมการตลาด, การกำหนดคุณสมบัติของลีด, คุณภาพการสนับสนุน และการรักษาลูกค้า แพลตฟอร์ม CXM ที่ดีที่สุดควรช่วยธุรกิจของคุณในการรวมข้อมูลลูกค้าของคุณทั้งหมด เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงศูนย์รวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่มีค่า

wave_img

ระบบ CRM ต่างจากแพลตฟอร์ม CXM อย่างไร

CRM หรือระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้านั้นมุ่งเน้นทีมขายของคุณ CXM หรือแพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์ลูกค้าคือส่วนขยายของระบบ CRM ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ทีมขาย ทีมการตลาด และทีมการสนับสนุนลูกค้าของคุณ

ระบบ CRM

CRM หรือระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าคือแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นทีมขายของคุณ โดยเริ่มต้นด้วยการเป็นฐานข้อมูลที่รักษาไว้ซึ่งผู้มีแนวโน้มและข้อมูลติดต่อ และเมื่อเวลาผ่านไป ความสามารถของ CRM จะพัฒนาเป็นการรับผู้มีแนวโน้มสำหรับธุรกิจของคุณ ให้การดูแลผ่านระบบอัตโนมัติ และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ

แพลตฟอร์ม CXM

แพลตฟอร์มประสบการณ์ลูกค้าเป็นส่วนขยายของระบบ CRM ของคุณ ที่ปรับขนาดให้เหมาะกับทั้งองค์กรของคุณ แพลตฟอร์ม CXM สามารถแมปเส้นทางทั้งหมดของลูกค้ากับธุรกิจของคุณทั่วทั้งการขาย, การตลาด, การสนับสนุน, โซเชียลมีเดีย และการปฏิบัติการ คุณสามารถใช้เพื่อรวมแผนกทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน ด้วยการสนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลความร่วมมือตลอดหลายช่องทางการสื่อสาร สิ่งนี้จะให้มุมมองแบบครบวงจรของลูกค้าของคุณ และช่วยพนักงานบริการลูกค้าในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการโอนย้ายข้อมูลสำคัญของลูกค้าระหว่างช่องทางต่างๆ ได้อย่างราบรื่น แสดงเพิ่ม

ระบบ CRM

CRM หรือระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า คือแอปพลิเคชันที่ให้ความสำคัญกับทีมขายของคุณ เริ่มต้นเป็นฐานข้อมูลที่รักษาไว้ซึ่งผู้มีแนวโน้ม และข้อมูลติดต่อ และเมื่อเวลาผ่านไป ความสามารถของ CRM ได้พัฒนาเป็นการรับผู้มีแนวโน้มสำหรับธุรกิจของคุณ ให้การดูแลผ่านระบบอัตโนมัติ และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ

แพลตฟอร์ม CXM

แพลตฟอร์มประสบการณ์ลูกค้าเป็นส่วนขยายของระบบ CRM ของคุณ ที่ปรับขนาดให้เหมาะกับทั้งองค์กรของคุณ แพลตฟอร์ม CXM สามารถแมปเส้นทางทั้งหมดของลูกค้ากับธุรกิจของคุณทั่วทั้งการขาย, การตลาด, การสนับสนุน, โซเชียลมีเดีย และการปฏิบัติการ คุณสามารถใช้เพื่อรวมแผนกทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน ด้วยการสนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลความร่วมมือตลอดหลายช่องทางการสื่อสาร สิ่งนี้จะให้มุมมองแบบครบวงจรของลูกค้าของคุณ และช่วยพนักงานบริการลูกค้าในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการโอนย้ายข้อมูลสำคัญของลูกค้าระหว่างช่องทางต่างๆ ได้อย่างราบรื่น แสดงเพิ่ม

เพราะเหตุใดคุณจึงต้องเลือกซอฟต์แวร์การจัดการประสบการณ์ลูกค้า (CXM)

คุณทราบว่าการซื้อครั้งล่าสุดของลูกค้าเป็นอย่างไรหรือไม่ คุณทราบจำนวนครั้งที่ผู้มีแนวโน้มของคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือไม่ คุณทราบว่าลูกค้าของคุณพูดคุยเรื่องอะไรบนโซเชียลมีเดียหรือไม่

การเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเริ่มด้วยการกำหนดแนวทางและใช้ข้อมูลลูกค้าอย่างคุ้มค่า เดิมที ข้อมูลลูกค้าจะกระจัดกระจายอยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆ สำหรับการขาย, การตลาด, การสนับสนุนลูกค้า และการปฏิบัติการ วิธีการแบบกระจัดกระจายสามารถส่งผลลบต่อประสบการณ์ลูกค้าปลายทางของคุณได้ แพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์ลูกค้ารวมทีมบริการลูกค้าทั้งหมดของคุณ ช่วยพวกเขาด้วยข้อมูลลูกค้าและเครื่องมือที่มีคุณภาพเพื่อการสนับสนุนและรักษาลูกค้าไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3 ส่วนที่สำคัญที่สุด

ประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience, CX) คือ 1 ใน 3 ส่วนที่สำคัญที่สุดของการลงทุนทางการตลาด

52%

ของนักการตลาดที่มี CX คาดหวังว่าจะใช้ต้นทุนเท่าเดิม หรือลดลง

80%

ของบริษัทเชื่อว่าพวกเขานำเสนอประสบการณ์ลูกค้าอันเยี่ยมยอด ขณะที่เพียง 8% ของลูกค้าของพวกเขาเห็นด้วยเช่นนั้น

คุณประโยชน์จากการเลือกแพลตฟอร์ม CXM

 • ส่งผ่านข้อมูลลูกค้าได้อย่างราบรื่น
 • มุมมองลูกค้ารอบด้าน 360 องศา
 • รวมการดำเนินธุรกิจ
 • การสนับสนุนลูกค้าเชิงบริบท
 • การเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย
 • รักษาลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
 • ผู้ช่วย AI ในตัว
 • ไม่ต้องจัดการหลายแอป
 • ตั้งค่าครั้งเดียว
 • การทำกระบวนการให้เป็นอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดียิ่งขึ้น
 • การวิเคราะห์ธุรกิจแบบรวม
 • การเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย
 • รักษาลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
 • ภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดียิ่งขึ้น
 • การวิเคราะห์ธุรกิจแบบรวม

ความสามารถหลักของซอฟต์แวร์การจัดการประสบการณ์ลูกค้า

สร้าง
 • การมีส่วนร่วมกับลูกค้า
 • ระบบอัตโนมัติสำหรับการขาย
 • ระบบอัตโนมัติทางการตลาด
 • โซเชียลมีเดีย
 • การติดตามผู้เยี่ยมชม
 • การวิเคราะห์
 • การบริการลูกค้า
 • ปัญญาประดิษฐ์

การมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านทุกช่องทาง

แพลตฟอร์ม CXM นำเสนอประสบการณ์ที่ครอบคลุมทุกช่องทางให้กับทั้งลูกค้าและพนักงานของคุณ

แพลตฟอร์มหลายช่องทางของการจัดการประสบการณ์ลูกค้า (CXM)
 • ทีมธุรกิจของคุณจะสามารถสลับระหว่างช่องทางต่างๆ ขณะที่รักษาไว้ซึ่งบริบทของลูกค้า การให้การดูแลและใส่ใจลูกค้าจะเป็นการช่วยรักษาลูกค้า
 • ช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถติดต่อคุณได้ทางอีเมล, โทรศัพท์, โซเชียลมีเดีย หรือการแชทสด

ระบบอัตโนมัติสำหรับการขาย

กระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ ส่วนใหญ่ของวงจรการขายถูกใช้ไปกับงานที่จำเจ เช่น การป้อนข้อมูล แพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์ลูกค้าสามารถทำให้งานที่จำเจเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณมีเวลาใส่ใจกับลูกค้าของคุณ

ระบบอัตโนมัติสำหรับทีมขาย CXM
 • ใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้การส่งอีเมล การอัปเดตฟิลด์ข้อมูล และการจัดกำหนดการงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ
 • มอบหมายลีดให้กับตัวแทนขายที่มีการให้คะแนนลีดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยทำให้กระบวนการขายและการสนับสนุนทั้งหมดของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ และมั่นใจได้ว่าทั้งทีมนั้นจะเป็นไปตามกฎ

ระบบอัตโนมัติทางการตลาด

ระบบอัตโนมัติทางการตลาดช่วยให้คุณสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเป็นลูกค้า ทำให้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในแง่แพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์ลูกค้า

 • สร้าง ส่ง และตรวจสอบแคมเปญเป้าหมายเพื่อจำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลง ขณะที่วัดประสิทธิผลในแง่ของรายได้จากการขาย
 • ส่งแคมเปญอีเมลที่ได้รับการปรับแต่งด้วยระบบอัตโนมัติทางการตลาดผ่านอีเมล
 • เชื่อมต่อธุรกิจของคุณกับการสัมมนาทางเว็บ การสำรวจ การโพสต์โซเชียลมีเดีย และแม้แต่ Google Ads โดยไม่ต้องออกจากอินเทอร์เฟซของคุณ

โซเชียลมีเดีย

โพสต์และตรวจสอบช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณจากที่เดียว

การตลาดทางอีเมล

สร้าง ส่ง และติดตามแคมเปญอีเมลของคุณ

Google Ads

รวมค่าใช้จ่าย Google Ads กับข้อมูลการขายและการติดตาม ROI ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสัมมนาทางเว็บ

สร้างและดำเนินการสัมมนาทางเว็บ, สร้างโพลล์, คำถาม และวัดประสิทธิภาพ

Survey

ส่งการสำรวจที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายและฟังความคิดเห็นจากลูกค้าของคุณ

โซเชียลมีเดีย

โพสต์และตรวจสอบช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณจากที่เดียว

การตลาดทางอีเมล

สร้าง ส่ง และติดตามแคมเปญอีเมลของคุณ

Google Ads

รวมค่าใช้จ่าย Google Ads กับข้อมูลการขายและการติดตาม ROI ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสัมมนาทางเว็บ

สร้างและดำเนินการสัมมนาทางเว็บ, สร้างโพลล์, คำถาม และวัดประสิทธิภาพ

Survey

ส่งการสำรวจที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายและฟังความคิดเห็นจากลูกค้าของคุณ

การตลาดทางโซเชียลมีเดีย

แพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์ลูกค้าสามารถช่วยธุรกิจของคุณได้ด้วยการตลาดทางโซเชียลมีเดีย

SMM ของการจัดการประสบการณ์ลูกค้า (CXM)
 • รู้เท่าทันสิ่งที่ลูกค้า หรือผู้มีแนวโน้มของคุณคิดเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีชื่อเสียง เช่น Facebook, Twitter, Instagram และแม้แต่ Google My Business
 • แนะนำวันและเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการโพสต์อัปเดตของคุณบนโซเชียล โดยอิงกับการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ที่ผ่านมา เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

การแชทสดบนเว็บไซต์และการติดตามผู้เยี่ยมชม

แพลตฟอร์ม CXM ช่วยให้คุณสามารถให้บริการผู้เยี่ยมชมทุกคนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยการแชทสดและการติดตามผู้เยี่ยมชม และเชื่อมต่อพวกเขาเข้ากับ CRM ของคุณ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออนไลน์
 • การติดตามผู้เยี่ยมชมช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมใหม่ และผู้ที่เคยมาเยี่ยมชมแล้ว เวลาที่พวกเขาใช้บนไซต์ของคุณ และหน้าที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์ด้วย นี่สามารถช่วยคุณกำหนดเป้าหมายลีดด้วยการเริ่มต้นการติดตามโดยอิงกับความสนใจของพวกเขาขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับไซต์ของคุณ
 • เริ่มเซสชันการแชทแบบเชิงรุกผ่านหน้าต่างการแชทสด หรือสร้างแชทบ็อทแบบปรับแต่งเองของคุณ
 • แปลงแชทที่กำลังดำเนินอยู่ให้เป็นการโทรได้อย่างราบรื่น

การวิเคราะห์ธุรกิจแบบรวม

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทราบว่าอะไรใช้งานได้และใช้งานไม่ได้ตามเส้นทางของลูกค้าของคุณ

การวิเคราะห์ธุรกิจแบบรวมจากประสบการณ์ลูกค้า (CX)
 • แพลตฟอร์ม CX แบบรวมยังจะช่วยคุณสร้างแดชบอร์ดที่สามารถผสมผสานหลากหลายแง่มุมของธุรกิจของคุณ ดำเนินการวิเคราะห์แบบรวมเพื่อเชื่อมโยงการดำเนินการทางการตลาดของคุณกับรายได้จากการขาย หรือข้อมูลลูกค้าของคุณใน CRM ด้วยตั๋วสนับสนุน
 • เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกรายบุคคลเกี่ยวกับการขาย การตลาด และการสนับสนุนของคุณ ด้วยแดชบอร์ดที่ทรงพลัง

การบริการลูกค้า

การจัดการประสบการณ์ลูกค้ามีลูกค้าเป็นศูนย์รวม การปิดช่องว่างระหว่างทีม จะทำให้ผู้ทำธุรกิจของคุณสังเกตเห็นและชื่นชมในบริการที่มีคุณภาพสูงกว่า

บริการลูกค้าแบบ CXM
 • ธุรกิจของคุณจะสามารถดูบริบทการขายและการตลาดที่เกี่ยวข้องสำหรับตั๋วลูกค้าทุกใบที่ถูกส่งเข้ามา
 • เปลี่ยนทวีตที่ไม่พอใจให้เป็นตั๋วของลูกค้า และมอบหมายให้กับตัวแทนสนับสนุน

ปัญญาประดิษฐ์

CXM ที่มีประสิทธิภาพมักมีระบบปัญญาประดิษฐ์ในตัว ที่คุณสามารถใช้สั่งงาน หรือทริกเกอร์การดำเนินการที่ซับซ้อน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI แพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์ลูกค้า (CXM) ที่ทำงานด้วย AI
 • ผู้ช่วย AI ในตัวสามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อหาความเป็นไปได้ในการขาย อิงกับบันทึกที่มีอยู่และกิจกรรมการขายของคุณ
 • ผู้ช่วย AI สามารถใช้ข้อมูลการขายเพื่อแนะนำเวลาที่ดีที่สุดที่ควรติดต่อลีดของคุณ ขณะที่วิเคราะห์น้ำเสียงในอีเมลลูกค้า หรือตั๋วการสนับสนุนเพื่อระบุความเร่งด่วน

จะสามารถนำเสนอประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุดอย่างไร

ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถแบ่งปันข้อมูลลูกค้าได้อย่างราบรื่น และทุกทีมที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการมีสิ่งต่างๆ ตามความต้องการที่ครบถ้วน

ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของลูกค้าในทุกช่องทาง และตอบคำถามของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ทำให้ธุรกิจของคุณเปิดรับการมีส่วนร่วมผ่านทุกช่องทาง เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเลือกช่องทางการสื่อสารที่ต้องการ

นำการจัดการกระบวนการที่ชัดเจนมาใช้ เพื่อไม่ให้ทีมของคุณเสียเวลากับความซับซ้อนภายใน

คอยเฝ้าดูการพูดถึงแบรนด์/อุตสาหกรรมของคุณบนโซเชียลมีเดีย

user_img

คุณจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นอย่างไร

95% การรับรู้แบรนด์ที่ดีขึ้น
47% การปรับปรุงการรักษาลูกค้า
28% ลูกค้ามีความสุขเพิ่มขึ้น
21% รายได้รายปีเพิ่มขึ้น
* เมตริกซ์การเติบโตโดยลูกค้า Zoho CRM Plus ในแบบสำรวจภายใน

สำรวจศูนย์รวมแพลตฟอร์มการใช้งานสำหรับลูกค้าของ Zoho

Zoho CRM Plus เป็นการผสานและเป็นแพลตฟอร์มการใช้งานสำหรับลูกค้าแบบรวมศูนย์มากที่สุดในตลาดสำหรับการรวมศูนย์การขาย การตลาด และทีมสนับสนุน CRM Plus ช่วยให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกขนาดมียอดขายเพิ่มขึ้น ด้วยการเข้าถึงผู้มีแนวโน้มที่เหมาะสม ขายดีขึ้น และรักษาลูกค้าได้มากขึ้น แพลตฟอร์ม CXM ประกอบด้วยระบบอัตโนมัติด้านการขาย ระบบอัตโนมัติทางการตลาด แหล่งความช่วยเหลือ การวิเคราะห์ การติดตามผู้เยี่ยมชม การจัดการโครงการ การตลาดทางโซเชียลมีเดีย และอีกมาก

การใช้แพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์ลูกค้าที่เหมาะสมสามารถทำให้ลูกค้าของคุณมีความภักดี และปูทางไปสู่โมเดลธุรกิจที่มีความยั่งยืน ทดลองใช้ตอนนี้ และเริ่มนำเสนอประสบการณ์ของลูกค้าที่เยี่ยมยอด

แพลตฟอร์ม CXM แบบครบวงจร