ค้นพบข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าด้วยการวิเคราะห์เป็นกลุ่ม

วิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้มของกระบวนการขายที่มีเงื่อนไขด้านเวลาโดยใช้เกณฑ์ชี้วัด เช่น เวลาการแปลงข้อตกลงและการวิเคราะห์วงจรการขาย สามารถใช้การวิเคราะห์เป็นกลุ่มเพื่อแสดงภาพการรักษาลูกค้าตลอดระยะเวลาหนึ่งปี แนวโน้มการแปลงข้อตกลงสำหรับไตรมาสหนึ่งๆ โดยเฉพาะ และเวลาที่ใช้ในการปิดการขายสำหรับเดือนใดเดือนหนึ่ง คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมให้กับการวิเคราะห์เหล่านี้ได้โดยการกรองข้อมูลแต่ละรายการตามพนักงานขาย ภูมิภาค ผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ

CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • วิเคราะห์แนวโน้มยอดขายตามเวลา
  • เปรียบเทียบโอกาสที่สร้างขึ้นตามเวลา
  • เปรียบเทียบประสิทธิภาพการขายของทีมคุณในช่วงเวลาที่กำหนด

ทำไมถึงต้องใช้การวิเคราะห์เป็นกลุ่ม

สมมติว่าคุณกำลังเสนอการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหนึ่งเดือน การวัดจำนวนผู้ลงทะเบียนจะเพียงพอต่อการวัดความสำเร็จของแคมเปญได้อย่างถูกต้องแม่นยำในลักษณะที่คุณจะสามารถปรับปรุงแคมเปญนี้ได้ในอนาคตหรือไม่

ด้วยการวิเคราะห์เป็นกลุ่ม คุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของการลงทะเบียนทดลองใช้ตามเวลา ผู้ใช้กลับมาซื้อซ้ำรวดเร็วเพียงใด และมูลค่าที่ผู้ใช้สร้างให้กับบริษัทของคุณโดยการซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้คุณทราบได้ว่าแคมเปญประสบความสำเร็จมากพอที่จะดำเนินต่อไปในปีถัดไปหรือไม่ และคุณต้องปรับแต่งแคมเปญหรือไม่

จัดกลุ่มข้อมูลของคุณในหมวดหมู่ต่างๆ

ต้องการดูแนวโน้มระยะยาวของคุณหรือไม่ ดำเนินการวิเคราะห์เป็นกลุ่มเป็นรายไตรมาสหรือรายปี จัดกลุ่มข้อมูลแคมเปญที่คุณดำเนินการในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือกลุ่มอายุที่เฉพาะเจาะจง และแยกผู้มีศักยภาพที่จะเป็นลูกค้าตามวัน สัปดาห์ หรือเดือน ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการทราบได้ว่าแคมเปญนั้นมีประสิทธิภาพที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการในระยะยาว รวมทั้งในระยะสั้นหรือไม่

การวิเคราะห์เป็นกลุ่มสำหรับลีดตามแหล่งที่มาและรายได้ที่พวกเขาสร้าง

เปรียบเทียบกับมิติข้อมูลต่างๆ

เพิ่มมิติข้อมูลเพิ่มเติมในข้อมูลแบบเป็นกลุ่มเพื่อการวิเคราะห์ในเชิงลึกยิ่งขึ้น หากคุณกำลังวิเคราะห์รายงานลีดรายเดือน คุณสามารถเปรียบเทียบจำนวนลีดโดยเฉลี่ยที่สร้างขึ้นในกรอบเวลาใดกรอบเวลาหนึ่งในคอลัมน์ที่แยกต่างหาก พร้อมด้วยการจำแนกรายละเอียดของลีดที่สร้างขึ้นในแต่ละสัปดาห์

การวิเคราะห์เป็นกลุ่มสำหรับรายได้ที่สร้างขึ้นต่อเนื่องกันหลายเดือน

คุณใช้การวิเคราะห์เป็นกลุ่มทำสิ่งใดได้บ้าง

  • วิเคราะห์การรักษาลูกค้า
  • ติดตามข้อตกลงตั้งแต่การสร้างจนถึงปิดการขาย
  • วัดประสิทธิภาพการทำงานของทีม
  • ระบุการใช้จ่ายของลูกค้าตามแหล่งอ้างอิง
  • ร่างแผนความสำเร็จของแคมเปญทางการตลาดของคุณ