สร้างกระบวนการที่ปรับขนาดและทำซ้ำได้

ในขณะที่ทีมขายของคุณเติบโตขึ้น คุณต้องสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการขายที่คุณออกแบบขึ้นนั้นสามารถปรับขนาดได้ และลูกค้าและลีดที่เหมาะสมต้องได้รับความสนใจในระดับเดียวกัน Blueprint ของ Zoho CRM ช่วยสร้างความมั่นใจว่าสมาชิกทีมทุกคนจะปฏิบัติตามกระบวนการที่ถูกต้อง แม้ในขณะที่คุณไม่ได้เฝ้าดูอยู่

CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • ออกแบบรูปลักษณ์ของขั้นตอนการขาย
  • กำหนดการดำเนินการในทุกขั้นตอน
  • วัดผลและปรับปรุงขั้นตอนการขาย

หนทางที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้าง ขาย และดำเนินการซ้ำ

ทีมขายของคุณมีวิธีการอย่างไรในการก้าวทันข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับลีด ผู้มีแนวโน้ม และลูกค้าทั้งหมด พวกเขารู้ได้อย่างไรว่าควรทำสิ่งใดในแต่ละขั้นตอนในขั้นตอนการขาย นั่นคือเหตุผลที่เราได้สร้าง Blueprint ซึ่งเป็นเทคโนโลยีภายใน Zoho CRM ที่จะค่อยๆ แนะนำให้ผู้ใช้รู้จักกับการดำเนินการต่างๆ ที่ควรทำในแต่ละช่วงเวลา และแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้ในลำดับที่เหมาะสม ทำกระบวนการของคุณให้สามารถทำซ้ำได้สำหรับพนักงานใหม่ รวมถึงผู้ทำงานด้านการขายในระยะยาว

สร้าง ขาย แล้วทำซ้ำโดยใช้พิมพ์เขียว

ออกแบบกระบวนการของคุณตามเวลาจริงด้วยเครื่องมือแก้ไข Blueprint

ลากแล้ววางเพื่อเชื่อมโยงการดำเนินการด้านการขายเข้าด้วยกัน ระบุลำดับที่คุณต้องการให้ทีมขายจัดการกับโอกาสทางการขายแต่ละประเภท ระบุว่าใครสามารถทำสิ่งใดได้บ้าง และกำหนดเงื่อนไขและการดำเนินการที่ต้องทำตามเพื่อให้สามารถปิดการขายได้

ออกแบบรูปลักษณ์ขั้นตอนของคุณ

เปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดให้เป็นการดำเนินการประจำวัน

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจะเป็นได้เพียงเจตนาที่ดีเท่านั้น หากไม่ได้รับการนำไปปฏิบัติจริง Blueprint สร้างความมั่นใจว่าสมาชิกทีมทุกคนจะดำเนินกระบวนการไปตามวิธีที่คุณออกแบบไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่อทีมของคุณอยู่ระหว่างกระบวนการปิดการขาย Blueprint จะช่วยให้คุณมั่นใจว่าการขายจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง เช่น การกำหนดส่วนลดหรือช่วงการเจรจาต่อรองสูงสุด สร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมการขายไม่เพียงแต่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่มันยังเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาที่คุณระบุด้วย

ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้วยพิมพ์เขียว

ขายได้อย่างตรงเวลาในทุกครั้ง

เวลาไม่เคยคอยใคร ด้วยการไม่ปล่อยให้ลีดหรือการขายค้างอยู่ที่ขั้นตอนเดียวเกินกว่าเวลาที่ระบุ Blueprint ใน Zoho CRM ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการขายของคุณจะเคลื่อนไหวอยู่ตลอด นอกจากนี้ Blueprint ยังช่วยสร้างความมั่นใจว่างานสำหรับขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง เช่น การส่งใบเสนอราคาหรือจัดกำหนดการการโทรติดตามผลครั้งต่อไป จะได้รับการระบุว่าเสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินกระบวนการในขั้นตอนถัดไป

เชื่อมโยงงานกับทุกขั้นตอน

วัดผลและปรับปรุง

มั่นใจได้ว่าทีมของคุณจะทำงานร่วมกันเพื่อขจัดปัญหาคอขวด รายงานในตัวจะช่วยคุณเปิดเผยว่าส่วนใดในกระบวนการของคุณจำเป็นต้องได้รับการตรวจทานมากที่สุด ดูว่าพนักงานใช้เวลาไปกับขั้นตอนใดมากที่สุด และมีงานคั่งค้างอยู่ที่จุดใดบ้าง

วัดผลและขจัดปัญหาคอขวดในขั้นตอนการขายของคุณ

ให้ระบบทำงานเพื่อคุณ

กระบวนการขายจะมีประโยชน์อย่างไรหากคุณไม่สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่การส่งอีเมลติดตามผลไปจนถึงการเก็บรักษาประวัติลูกค้า มีงานมากมายที่ต้องทำให้สำเร็จในทุกครั้งที่ทีมขายของคุณติดต่อกับผู้มีแนวโน้ม กำหนดค่าการดำเนินการสำหรับทุกขั้นตอนของกระบวนการ และให้ Blueprint ดำเนินการให้คุณโดยอัตโนมัติ ​

กำหนดการดำเนินการในทุกขั้นตอน