รู้ว่าตอนไหนเป็นเวลาที่ควรติดต่อ

Zia สามารถเข้าถึงข้อมูลการส่งอีเมลและการโทรของคุณเพื่อสังเกตผลของการดำเนินการเพื่อเชื่อมต่อกับลีดแต่ละครั้ง Zia สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อแนะนำเวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อลีดแต่ละคนเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ช่วงเวลามีความสำคัญ การโทรศัพท์ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนทิศทางของข้อเสนอได้ โดยการโทรในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ลูกค้าไม่สนใจ

CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • ทำการโทรที่ลีดจะรับสาย
  • เพิ่มอัตราการเปิดอีเมล
  • กระตุ้นการมีส่วนร่วมที่ทำให้เกิดการแปลง

เพิ่มอัตราการคลิกอีเมลด้วย Zia

เมื่อคุณส่งอีเมลพร้อมกันมากๆ จะมีอีเมลเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ถูกเปิดอ่าน ซึ่งในอีเมลเหล่านั้นก็มีเพียงอีเมลส่วนน้อยที่ลีดจะคลิกผ่าน Zia สามารถระบุได้ว่าเวลาใดเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการส่งอีเมลให้กับลีดแต่ละคน ทำให้เพิ่มอัตราการคลิกผ่านสำหรับลีดทั้งหมดได้

best_time_email

เลือกเวลาโทรที่ดีที่สุด

คุณสามารถลดจำนวนการโทรเพื่อขายที่ไม่ผู้รับสายได้ด้วยการช่วยเหลือของ Zia Zia จะติดตามประทับเวลาของการโทรที่มีผู้รับแต่ละสาย และทุกสายที่มีการดำเนินการกับข้อเสนอต่อ และจะแนะนำเวลาเป็นช่วงๆ ให้คุณได้เลือกโทร

best_time_call
ฟีเจอร์