Zoho Creator ข้อกำหนดการใช้

ZOHO CREATOR เป็นบริการสำหรับการสร้างและเข้าถึงแอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์นั้นมีให้สำหรับคุณ หรือองค์กรต้นสังกัดของคุณ (ต่อไปนี้เรียกว่า "คุณ" หรือ "ของคุณ") โดย ZOHO CORP (ต่อไปนี้เรียกว่า "Zoho") ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนด") นอกเหนือจาก ข้อกำหนดการใช้บริการทั่วไปของ ZOHO การใช้ Zoho Creator เป็นการแสดงว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดและ ข้อกำหนดการใช้บริการทั่วไป หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลง โปรดอย่าดำเนินการต่อ หรือใช้ ZOHO CREATOR ไม่ว่าจะในลักษณะใด

บริการ

 • Zoho Creator เป็นบริการที่ช่วยให้คุณพัฒนาและเข้าถึงแอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ Zoho Creator ช่วยให้คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันด้วยการลากและวางฟิลด์ ด้วยการนำเข้าสเปรดชีท ด้วยการนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Microsoft Access หรือโดยใช้แม่แบบแอปพลิเคชัน นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้ Deluge Script ซึ่งเป็นภาษาการเขียนสคริปต์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Zoho สำหรับการสร้างและเพิ่มตรรกะทางธุรกิจให้กับแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันมีส่วนประกอบ 3 ส่วน: แบบฟอร์ม, มุมมอง และรายการ

 • Zoho Creator ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันแอปพลิเคชันหรือส่วนประกอบส่วนตัวกับผู้ใช้อื่น ทำให้แอปพลิเคชันหรือส่วนประกอบเป็นสาธารณะ, โพสต์แอปพลิเคชันบน Zoho Marketplace และติดตั้งแอปพลิเคชันจาก Zoho Marketplace ลงบนบัญชี Zoho Creator ของคุณได้ จะใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมกับการใช้ Zoho Marketplace การโพสต์แอปพลิเคชันไปบน Zoho Marketplace หรือติดตั้งแอปพลิเคชันจาก Zoho Marketplace ลงบนบัญชี Zoho Creator ของคุณ หมายถึงคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน Zoho Marketplace

การเข้าถึง Zoho Creator

Zoho Creator คือส่วนหนึ่งของชุดความร่วมมือออนไลน์ และแอปพลิเคชันเพื่อการทำงานด้านธุรกิจของ Zoho (ต่อไปนี้เรียกว่า “Zoho Services”) คุณจะเข้าถึง Zoho Creator ได้โดยการใช้บัญชีปกติสำหรับบริการ Zoho ทั้งหมด (หลังจากนี้จะเรียกว่า “บัญชี Zoho”) คุณยังสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณได้ทางส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ที่จัดเตรียมให้โดย Zoho ("API")

การแบ่งปันแอปพลิเคชันของคุณ

 • คุณสามารถเก็บแอปพลิเคชันใดๆ ไว้เป็นส่วนตัว หรือทำให้เป็นสาธารณะ คุณสามารถเก็บแอปพลิเคชันดังกล่าวไว้เป็นส่วนตัวบางส่วน ด้วยการเก็บส่วนประกอบบางส่วนของแอปพลิเคชันให้เป็นส่วนตัว และเก็บส่วนประกอบที่เหลือไว้เป็นสาธารณะ สามารถแชร์แอปพลิเคชันส่วนตัวและส่วนประกอบส่วนตัวกับบุคคลที่คุณเชิญ ("ผู้ใช้ที่ได้รับการแชร์") ผู้ใช้ที่ได้รับการแชร์จะสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันส่วนตัวและส่วนประกอบส่วนตัวเพียงการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Zoho หากคุณเชิญผู้ใดก็ตามที่ไม่มีบัญชี Zoho ให้เข้าถึงแอปพลิเคชันส่วนตัวและส่วนประกอบส่วนตัว บุคคลดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันส่วนตัวได้ด้วยการสร้างบัญชี Zoho เท่านั้น แอปพลิเคชันและส่วนประกอบสาธารณะนั้นสามารถเข้าถึงโดยผู้ใดก็ตามแม้ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Zoho

 • คุณสามารถมอบหมายสิทธิ์ 'นักพัฒนา' แก่ผู้ที่คุณเป็นคนเชิญ ("นักพัฒนา") นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันในนามของคุณได้ นักพัฒนายังมีสิทธิ์ในการแก้ไข แชร์ และทำให้แอปพลิเคชันเป็นสาธารณะซึ่งสร้างโดยนักพัฒนาสำหรับคุณ และสำหรับแอปพลิเคชันที่คุณเป็นผู้มอบสิทธิ์นักพัฒนาให้

 • ผู้ใช้ที่ได้รับการแชร์และนักพัฒนาจะมีสิทธิ์ขั้นสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นผู้มอบ จนกว่าคุณจะเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงดังกล่าว คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงเมื่อได้สนองตอบวัตถุประสงค์แห่งการร้องขอสิทธิ์การเข้าถึงแล้ว

 • แอปพลิเคชันสาธารณะอาจถูกสำรวจและทำดัชนีโดยเครื่องมือค้นหา คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ทำให้แอปพลิเคชันที่มีข้อมูลลับรั่วไหลโดยอุบัติเหตุ

ขีดจำกัดการใช้งาน

Zoho อาจกำหนดขีดจำกัดการใช้งาน รวมถึงจำนวนแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ที่ได้รับการแชร์ ขนาดไฟล์แนบ และจำนวนระเบียน คุณเข้าใจว่า Zoho อาจระงับกิจกรรมหากคุณใช้งานกิจกรรมดังกล่าวถึงขีดจำกัดแล้ว Zoho ยังอาจกำหนดขีดจำกัดการใช้งานผ่านทาง API

ความปลอดภัย

 • คุณเข้าใจว่า Zoho Creator นั้นเป็นเพียงแพลตฟอร์มสำหรับสร้างแอปพลิเคชันฐานข้อมูล และคุณเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดสำหรับแอปพลิเคชันที่คุณเป็นผู้พัฒนา คุณมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดด้านตรรกะธุรกิจและการนำมาใช้ในแอปพลิเคชัน

 • หากแอปพลิเคชันถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้ที่ดำเนินการในนามของคุณ หรือถ้าคุณติดตั้งแอปพลิเคชันจาก Zoho Marketplace คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันมีความปลอดภัยเพียงพอ

 • คุณจะไม่หลีกเลี่ยงกลไกการพิสูจน์ตัวตนและการอนุมัติที่จัดเตรียมโดย Zoho Creator ด้วยการพัฒนากลไกการพิสูจน์ตัวตนและการอนุมัติของคุณเองให้กับแอปพลิเคชันและส่วนประกอบสาธารณะ

ฟิชชิ่ง

 • คุณไม่สามารถใช้ Zoho Creator สำหรับการฟิชชิ่ง คุณเข้าใจว่า Zoho อาจยุติบัญชี Zoho ของคุณหากคุณใช้ Zoho Creator สำหรับการได้มาซึ่งข้อมูลการเข้าสู่ระบบ, หมายเลขบัตรเครดิต, หมายเลขประกันสังคม, หมายเลขบัญชี, และรหัสรักษาความปลอดภัย

 • Zoho สงวนสิทธิ์ในการคัดกรองแอปพลิเคชันและส่วนประกอบที่มีฟิลด์ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบ, หมายเลขบัตรเครดิต, หมายเลขประกันสังคม, หมายเลขบัญชี, และรหัสรักษาความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม Zoho จะไม่คัดกรองข้อมูลของคุณ

การแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งาน

Zoho มีสิทธิ์โดยชอบในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้ Zoho Creator การแก้ไขในข้อกำหนดการใช้มีผลบังคับเมื่อมีการใช้ Zoho Creator ของคุณหลังจากการประกาศการแก้ไขนั้น