AI Modeler คืออะไร

AI Modeler ของ Zoho Creator ช่วยปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจโดยการคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตหรือปรับการดำเนินการที่โดยปกติต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ให้เป็นอัตโนมัติ ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณสามารถรวมความสามารถของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเข้ากับแอปพลิเคชันและเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองของคุณได้อย่างง่ายดาย

สร้างโมเดลด้วย AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด

AI Modeler ใน Zoho Creator ช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจภายในองค์กรของคุณเป็นอัตโนมัติและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง มุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญและมีคุณค่าสูง ขณะที่มอบหมายงานที่ต้องทำซ้ำๆ ให้กับ AI Modeler

คาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตด้วยข้อมูลจากอดีต

ดึงข้อความออกจากรูปภาพหรือ PDF

ตรวจจับวัตถุในภาพ

แยกคำสำคัญออกจากข้อความ

วิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อความ

ประมวลผลใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ

ใช้ความสามารถของ AI ระดับโลกได้ในไม่กี่คลิก

การคาดการณ์

รับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลในอดีตและทำนายผลลัพธ์ในอนาคต เช่น การเปลี่ยนใจ การแปลงของลีด การชำระคืนเงินกู้ การฉ้อโกง การขาย การตั้งราคาแบบไดนามิก ผลผลิต และขนาดของข้อตกลง โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

การคาดการณ์

การตรวจจับวัตถุ

การสร้างอัลกอริทึมตรวจจับวัตถุไม่ใช่งานที่ตรงไปตรงมา ใช้โมเดลแบบกำหนดเองของเราเพื่อตรวจจับวัตถุที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ หรือโมเดลที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเพื่อระบุและค้นหาวัตถุในชีวิตประจำวันในภาพหรือฉาก

การตรวจจับวัตถุ

OCR

สแกนและแปลงไฟล์ PDF และภาพเป็นดิจิทัลโดยใช้ OCR โมเดลนี้สามารถทำให้การประมวลผลข้อมูลด้วยตนเองเป็นไปโดยอัตโนมัติ ทำให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่งานธุรกิจที่สำคัญได้

OCR

การคัดแยกคำสำคัญ

ดึงคำสำคัญที่สุดจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในไม่กี่วินาที และวัดสิ่งที่ลูกค้าของคุณขอได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องอ่านทุกการสนทนา

การคัดแยกคีย์เวิร์ด

การวิเคราะห์อารมณ์

ระบุความรู้สึกของอีเมลและข้อความที่เข้ามา และแท็กอีเมลเหล่านั้นว่าเป็นเชิงบวก ลบ หรือเป็นกลาง ระบุตัวลูกค้าที่ไม่พึงพอใจ จัดประเภทปัญหาของพวกเขา และจัดลำดับความสำคัญคำขอโดยอัตโนมัติ

การวิเคราะห์อารมณ์

ปรับใช้โมเดล AI ของคุณได้อย่างรวดเร็ว

  • เริ่มต้นด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • ฝึกฝนโมเดล
  • ทำให้เป็นอัตโนมัติและรับข้อมูลเชิงลึก

ปลดล็อกศักยภาพของ AI

ทดลองใช้บริการฟรี