ทำไมต้อง Contact Manager

ContactManager เป็นทางออกที่ดีสำหรับทีมงานขนาดเล็ก และนักธุรกิจที่ต้องการโซลูชันง่ายๆในการจัดการที่อยู่ผู้ติดต่อของพวกเขา และช่วยพวกเขาด้วยกิจกรรมทางธุรกิจแบบวันต่อวัน ContactManager จะเป็นความลงตัวที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็น ตัวแทนประกันภัยหรือนักแต่งเพลง ธุรกิจสตาร์ทอัพกับทีมงาน 5 คน หรือบูติกแฟชั่น พวกเขาอาจลองใช้ CRM หรือสมุดที่อยู่ แต่หลังจากนั้น.....

CRM คือสิ่งที่มากเกินไป

ซอฟต์แวร์เป็นพื้นที่หนึ่งที่ทำให้เข้าใจว่าใหญ่กว่าไม่จำเป็นต้องดีกว่า หากคุณพบว่าระบบ CRM แบบดั้งเดิมครอบงำความต้องการของคุณ ContactManager อาจเหมาะสมกับคุณมากขึ้น

สมุดที่อยู่เป็นแบบดั้งเดิมเกินไป

คุณสามารถใช้สมุดที่อยู่ส่วนใหญ่เพื่อเก็บรายชื่อติดต่อได้ การคาดหวังที่มากขึ้นจากเรื่องนี้จะไม่ยุติธรรม แต่ ContactManager สามารถช่วยคุณในเรื่องอื่นๆ เช่นงานข้อเสนอพิเศษอีเมล และการทำงานเป็นทีมได้นอกเหนือจากการจัดการที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณ

ธุรกิจจำนวนมากโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมีปัญหาในการค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการที่อยู่ติดต่อที่มีประสิทธิภาพ เราพูดสิ่งนี้ด้วยความมั่นใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงว่าการจัดการที่อยู่ผู้ติดต่อมักถูกอ้างถึงว่าเป็นแอปพลิเคชันที่จำเป็นที่สุดในหลายพันอภิปรายที่เรามีในแต่ละปีกับผู้ซื้อซอฟต์แวร์ CRM

ความท้าทายที่ต้องเผชิญคือการหาระบบที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะจัดการกับความต้องการในการจัดการที่อยู่ติดต่อเฉพาะได้โดยต้องไม่ยุ่งยากเกินไปสำหรับพนักงานที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในกรณีเหล่านี้ที่ "มากกว่า" ไม่จำเป็นต้อง "ดีกว่า" และเมื่อระบบ CRM เติบโตขึ้นอย่างซับซ้อนมากขึ้นด้วยแอพพลิเคชั่น และการรวมระบบต่างๆ การตลาดอัตโนมัติ การรายงาน และการวิเคราะห์ การรวมโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นไปได้มากว่าธุรกิจจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ SMB จะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดในสายพันธุ์ นั่นก็คือโปรแกรมจัดการการติดต่อเช่น Zoho ContactManager

Craig Borowski  |  นักวิจัยการตลาด  |  คำแนะนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์