Card Scanner

บ่อยครั้งคุณจะจบลงด้วยกองนามบัตรเมื่อสิ้นสุดการแสดงสินค้าและการจัดงานแสดงสินค้านับไม่ถ้วน Zoho Card Scanner ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพนามบัตรของคุณโดยใช้กล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์มือถือ iPhone หรือ Android ของคุณและนำเข้ารูปภาพเหล่านั้นเป็นรายชื่อติดต่อโดยตรงใน ContactManager