ไม่เพียงแค่ทีมของคุณเท่านั้น แอปของคุณก็สามารถเชื่อมต่อได้ด้วยเช่นกัน

ด้วยการรวมกันของ Zoho Connect กับแอปอื่นๆ ทำให้คุณสามารถนำการแจ้งเตือนทั้งหมดมารวมไว้ในหน้าเดียวกัน และเข้าถึงได้จากกลุ่ม Zoho Connect

เริ่มต้นใช้งาน


  หมวดหมู่

   Zoho apps

   • Zoho Campaigns
    Zoho Campaigns
    Zoho apps

    Track your campaign's performance by receiving real-time updates in Zoho Connect.

   • Site 24x7
    Site 24x7
    Zoho apps

    Monitor the performance of your website by keeping a tab on its uptime and downtime.​

   • Zoho Calendar
    Zoho Calendar
    Zoho apps

    Sync your Zoho Calendar and Zoho Connect events, and you'll never miss anything important.

   • Zoho Writer
    Zoho Writer
    Zoho apps

    Use Writer's editor to instantly create, edit, and share documents with your team.

   • Zoho Show
    Zoho Show
    Zoho apps

    Create and edit presentations together with your team.

   • Zoho Sheet
    Zoho Sheet
    Zoho apps

    Sheet's powerful editor lets you easily work out your data, from within Zoho Connect.

   • Zoho Docs
    Zoho Docs
    Zoho apps

    Upload files from your Zoho Docs account to posts and comments in Connect. You can also add them to the Files app within a group.

   • Zoho Cliq
    Zoho Cliq
    Zoho apps

    Start a real-time team chat by creating Channels and keep the conversation going even when on the move.

   • Zoho Creator
    Zoho Creator
    Zoho apps

    Use the Zoho Creator powered form builder to create intelligent forms and customize workflows.

   • Zoho ShowTime
    Zoho ShowTime
    Zoho apps

    Easily deliver your presentations and training to your team by starting a ShowTime session.

   • Zoho Projects
    Zoho Projects
    Zoho apps

    Add tasks to your Zoho Project portals directly from Connect and track their progress.

   • Zoho Flow
    Zoho Flow
    Zoho apps

    Create custom integrations between Zoho Connect and 200+ business apps using Zoho Flow.

   Other Apps

   • appear.in
    appear.in
    Other Apps

    การใช้การรวมกันนี้ ทำให้คุณสามารถเริ่มการสนทนาทางวิดีโอจากกลุ่ม Zoho Connect ของคุณได้

   • Lucidchart
    Lucidchart
    Other Apps

    สร้างชาร์ทกับทีมของคุณใน Zoho Connect หรือทำให้ชาร์ทที่มีอยู่แล้วพร้อมใช้งานในกลุ่ม Connect

   • Pingdom
    Pingdom
    Other Apps

    ติดตามเวลาการทำงาน เวลาหยุดทำงาน และเป็นคนแรกที่ทราบเมื่อเกิดปัญหาขึ้น

   • Trello
    Trello
    Other Apps

    จัดการงานโดยไม่เปลืองแรงด้วยการรวม Trello กับ Zoho Connect และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับกระบวนการของโปรเจ็คของทีมอยู่เสมอ

   • Asana
    Asana
    Other Apps

    สลับไปมาระหว่างหลายโปรเจ็คโดยการรับการอัปเดตโดยอัตโนมัติจาก Asana บนงานของโปรเจ็คของทีม และติดตามได้จาก Connect

   • Google Drive
    Google Drive
    Other Apps

    โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าบัญชี Google ของคุณ คุณสามารถรู้ได้ในทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโฟลเดอร์ของ Google Drive ของคุณ​

   • ปฏิทิน
    ปฏิทิน
    Other Apps

    นำกำหนดการติดตัวไปกับคุณด้วย โดยการซิงค์เหตุการณ์ใน Zoho Connect กับปฏิทินใน Apple และ Outlook

   • RSS Feed
    RSS Feed
    Other Apps

    อ่านทุกอย่างตั้งแต่บล็อกและเว็บไซต์โปรด ด้วยการรับการอัปเดตเป็นระยะใน Zoho Connect

   • Webhook ขาเข้า
    Webhook ขาเข้า
    Other Apps

    ใช้ webhook โพสต์ข้อความจากแอปพลิเคชันอื่นไปยัง Zoho Connect

   • Webhook ขาออก
    Webhook ขาออก
    Other Apps

    ใช้แอปพลิเคชันอื่นทำการโพสต์เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน Zoho Connect

   • Zapier
    Zapier
    Other Apps

    เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 750 แอป โดยการใช้การรวมนี้ และการเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างแอปของคุณทำได้ง่าย

   Integrations through Zapier