ZOHO COMMERCE – ข้อกำหนดการใช้

ZOHO COMMERCE คือบริการที่ให้คุณสร้างและจัดการเว็บไซต์ E-commerce ได้เป็นบริการที่มอบแก่คุณหรือองค์กรที่คุณเป็นตัวแทนอยู่ (หลังจากนี้จะเรียกว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”) โดย ZOHO CORPORATION (หลังจากนี้จะเรียกว่า "ZOHO") ตามข้อตกลงและเงื่อนที่ตามมา (หลังจากนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลง”) นอกเหนือจากข้อตกลงการให้บริการทั่วไปของ ZOHO ข้อกำหนดในการให้บริการ การใช้ ZOHO COMMERCE หมายความว่าคุณยอมรับข้อตกลง และข้อตกลงการให้บริการทั่วไป หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลง โปรดอย่าดำเนินการต่อ หรือใช้ ZOHO COMMERCE ไม่ว่าจะในลักษณะใด

การเข้าถึง Zoho Commerce

Zoho Commerce คือส่วนหนึ่งของชุดความร่วมมือออนไลน์ ธุรกิจ และแอปพลิเคชันเพื่อการสร้างสรรค์ของ Zoho คุณจะเข้าถึง Zoho Commerce ได้โดยการใช้บัญชีปกติสำหรับบริการ Zoho ทั้งหมด (หลังจากนี้จะเรียกว่า “บัญชี Zoho”)

การเข้าถึงบริการของ Zoho

บริการอื่นๆ ของ Zoho อาจผสานรวมอยู่กับ Zoho Commerce บัญชี Zoho ของคุณจะยอมให้คุณเข้าถึงบริการของ Zoho ทั้งหมดแม้บริการนั้นไม่ได้รวมกับ Zoho Commerce การใช้บริการของ Zoho บางอย่างอาจต้องมีการยอมรับข้อกำหนดการให้บริการเฉพาะของแต่ละบริการ (หลังจากนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดเฉพาะของบริการ”) คุณต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงเฉพาะของบริการก่อนจะใช้บริการ Zoho ที่เกี่ยวข้องได้

การเข้าถึงแอปพลิเคชันบุคคลที่สามที่ผสานรวมกับ Zoho Commerce

แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม (หลังจากนี้จะเรียกว่า "แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม") อาจผสานรวมอยู่กับ Zoho Commerce การเข้าถึงและใช้แอปพลิเคชันบุคคลที่สามอาจต้องมีการยอมรับข้อตกลงการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันบุคคลที่สามดังกล่าว (หลังจากนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลงบุคคลที่สาม") คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงบุคคลที่สามก่อนจะใช้แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม คุณยอมรับและตกลงว่า Zoho จะไม่รับผิดชอบต่อแอปพลิเคชันบุคคลที่สามใดๆ ในขณะที่เราจะพยายามแจ้งเตือนคุณล่วงหน้าเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ตามความสมเหตุสมผล คุณยอมรับและตกลงว่าตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเรา Zoho สามารถระงับ จำกัด หรือยกเลิกการเข้าถึง หรือนำแอปพลิเคชันบุคคลที่สามออกจาก Zoho Commerce ได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งให้คุณทราบ โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณหรือผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไร รายได้ ข้อมูล ชื่อเสียง หรือความสูญเสียต่อสิ่งที่จับต้องไม่ได้

การชำระค่าธรรมเนียม

 • Zoho Commerce มีให้บริการภายใต้แผนการสมัครสมาชิกที่มีระยะเวลาแตกต่างกัน ค่าธรรมเนียมที่คุณอาจต้องชำระรวมถึงค่าธรรมเนียมตามแผนการสมัครสมาชิกปัจจุบันของคุณ (“ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน”) หากเมื่อใดก็ตาม คุณขาดคุณสมบัติสำหรับแผนการสมัครสมาชิกปัจจุบันของคุณ Zoho จะอัปเกรดคุณสู่แผนการสมัครสมาชิกที่คุณมีคุณสมบัติตรงให้โดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการอัปเกรดแผนการสมัครสมาชิกดังกล่าวตามสัดส่วนจากวันที่อัปเกรดสำหรับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินที่เหลือของช่วงเวลาดังกล่าว
 • หากคุณได้รับการอัปเกรดแผนการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติ คุณสามารถดาวน์เกรดแผนการสมัครสมาชิก หากต่อมาคุณมีคุณสมบัติไม่ครบสำหรับแผนการสมัครสมาชิกที่ได้รับการอัปเกรดดังกล่าว
 • การไม่ชำระยอดรวมค่าสมัครสมาชิกภายในช่วงเวลาที่ระบุจะทำให้ถูกระงับการเข้าถึง Zoho Commerce คุณจะสามารถเข้าถึงบริการได้อีกครั้งเมื่อคุณชำระค่าสมัครสมาชิกใดๆ ที่คงค้างอยู่ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชี Zoho Commerce ของคุณได้ระหว่างการระงับใช้งาน

กิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

การใช้ Zoho Commerce หมายความว่าคุณยอมรับว่า

 • คุณจะไม่นำเสนอสินค้าหรือบริการ หรือส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาใดก็ตามที่เอาเปรียบหรือข่มเหงเด็ก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาพที่แสดงถึงการข่มเหงเด็ก ภาพอนาจารเด็ก หรือการนำเสนอเด็กในลักษณะการแสดงออกทางเพศ
 • คุณจะไม่นำเสนอสินค้าหรือบริการ หรือส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของของผู้อื่น
 • คุณจะไม่นำเสนอสินค้าหรือบริการ หรือส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นสื่อลามก และ/หรือน่ารังเกียจ
 • คุณจะไม่นำเสนอสินค้าหรือบริการ หรือส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย แสดงความเกลียดชัง และส่งเสริมการเหยียดหรือความเกลียดชังหรือความรุนแรงในแง่เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ ทุพพลภาพ หรือสภาพทางการแพทย์
 • คุณจะไม่นำเสนอสินค้าหรือบริการ หรือส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ทำลายชื่อเสียง กลั่นแกล้ง รังควาน คุกคาม ข่มขู่ หรือละเมิดความเป็นส่วนตัว และสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้อื่น
 • คุณจะไม่นำเสนอสินค้าหรือบริการ หรือส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาใดก็ตาม ที่สื่อถึงหรือส่งเสริมการสนับสนุน หรือการสนับสนุนทางการเงิน หรือการเป็นสมาชิกในองค์กรก่อการร้าย
 • คุณจะไม่นำเสนอสินค้าหรือบริการ หรือส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาใดก็ตามที่ส่งเสริมการทำร้ายตัวเองและอันตรายอื่นๆ หรือการทำผิดกฎหมาย
 • คุณจะไม่ใช้ Zoho Commerce เพื่อขายหรือแจกจ่ายสินค้าปลอมแปลงและไม่ได้รับอนุญาต
 • คุณจะไม่นำเสนอสินค้าหรือบริการใดๆ เกี่ยวกับการพนัน เช่น ล็อตเตอรี่ การเสี่ยงโชค ฯลฯ
 • คุณจะไม่ใช้ Zoho Commerce เพื่อขายหรือแจกจ่ายบริการทางการเงินหรือทางวิชาชีพ
 • คุณจะไม่ใช้ Zoho Commerce เพื่อขายหรือแจกจ่ายสินค้าควบคุม ที่มีสถานะทางกฎหมายที่แตกต่างกันไปตามอำนาจศาล เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่ไฟฟ้า, อาวุธและเครื่องกระสุน, ดอกไม้ไฟ, วัตถุระเบิด, วัสดุมีพิษหรือมีการแผ่รังสี, ผลิตภัณฑ์ยาและเลียนแบบยา, อุปกรณ์ทางการแพทย์, ยาเสพย์ติด, อุปกรณ์การผลิต/ใช้ยาเสพย์ติด ฯลฯ
 • คุณจะไม่ใช้ Zoho Commerce การกระทำเชิงการค้าที่ไม่เป็นธรรม, ทำลายล้าง, ทำให้หลงผิด หรือ การกระทำที่หลอกลวง เช่น แชร์ลูกโซ่, การหลอกลวงให้คลิก หรือการหลอกลวงให้ลงทุน
 • คุณจะไม่ใช้ Zoho Commerce เพื่อนำเสนอสิ้นค้าหรือบริการ หรือส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือสากล
 • คุณจะไม่ใช้ Zoho Commerce ในการสแปม ฟิชชิ่ง หรือกิจกรรมที่คล้ายกัน
 • คุณจะใช้ Zoho Commerce สำหรับการส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ผ่านการพิจารณาว่าเป็นความลับ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลหรือองค์กรอื่นเป็นเจ้าของ
 • คุณจะไม่ใช้ Zoho Commerce เพื่อการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น รวมไปถึงที่อยู่อีเมล โดยไม่ได้รับความยินยอม
 • คุณจะไม่ใช้ Zoho Commerce เพื่อเชื่อมโยงหรือนำไปยังไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต้องห้ามที่อยู่ในรายการด้านบน
 • คุณจะไม่มีส่วนในกิจกรรมใดก็ตามที่ตามดุลยพินิจของ Zoho แล้ว สามารถ หรือมีความเป็นไปได้ที่ Zoho Commerce, การดำเนินการของ Zoho, โครงสร้างพื้นฐาน, ชื่อเสียงทางธุรกิจ, ชื่อเสียง, ความนิยม, ลูกค้าและ/หรือความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือความสามารถของลูกค้าของ Zoho ในการใช้งาน Zoho Commerce อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องหยุดชะงัก ถูกรบกวน หรือได้รับอันตราย

การคัดกรองเนื้อหา

Zoho จะไม่ทำการคัดกรองเนื้อหาใดๆ ล่วงหน้า Zoho มีสิทธิ์ แต่ไม่มีข้อผูกพันต่อการตรวจสอบ และนำสินค้าหรือบริการที่นำเสนอออก หรือส่ง หรือเผยแพร่เนื้อหาผ่าน Zoho Commerce ที่ละเมิดข้อกำหนด หรือข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปของ Zoho เป็นดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Zoho ในการกำหนดว่าการกระทำใดเป็นการละเมิดข้อกำหนดและ/หรือข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปของ Zoho และ/หรือการดำเนินการเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปของ Zoho ซึ่งอาจรวมถึงการไม่ดำเนินการใดเลย

การระงับและการหยุดให้บริการ Zoho Commerce

ในบางครั้ง Zoho อาจระงับหรือหยุดไม่ให้คุณเข้าถึง Zoho Commerce (หรือส่วนใดๆ ที่เกี่ยวข้อง) หลังจากแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า 24 ชั่วโมงตามความเหมาะสมในกรณีที่ (i) ละเมิดข้อกำหนดและ/หรือข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไป หรือ (ii) การซ่อมแซม, เปลี่ยนแปลง, บำรุงรักษาหรือปรับปรุง Zoho Commerce Zoho จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเป็นผลที่ตามมา, ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ, ความเสียหายทางอ้อม, ความเสียหายพิเศษ, ความเสียหายที่เป็นการลงโทษ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดก็ตาม หรือการสูญเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจ, การชะงักงันทางธุรกิจ หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจาก หรือมีสาเหตุจากการระงับหรือการยุติการเข้าถึง Zoho Commerce

ขีดจำกัดการใช้งาน

Zoho อาจกำหนดขีดจำกัดการใช้งานล่วงหน้าโดยอิงจากแผนการสมัครที่คุณเลือก คุณต้องตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณอยู่ภายในขีดจำกัดการใช้งานที่ Zoho กำหนดไว้เพื่อไม่ให้บริการเกิดการสะดุด คุณเข้าใจว่า Zoho อาจระงับกิจกรรมหากคุณใช้งานกิจกรรมดังกล่าวถึงขีดจำกัดแล้ว

การเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยุติบริการ Zoho Commerce

Zoho สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข, ระงับหรือยุติบริการ Zoho Commerce (หรือส่วนใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง) โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบ Zoho จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่ 3 ใดๆ จากการเปลี่ยนแปลง การยุติ หรือการระงับบริการ Zoho Commerce

การแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งาน

Zoho ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลง การแก้ไขข้อตกลงจะมีผลเมื่อคุณใช้ Zoho Commerce หลังจากมีการเผยแพร่การแก้ไขนั้นแล้ว