ข้อตกลงการใช้งานสำหรับลูกค้า:

(นอกเหนือจาก TOU จาก Zoho ต่อไปนี้มีประเด็นอยู่สองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Zoho Cliq)

 • ZOHO CLIQ คือบริการส่งข้อความออนไลน์และแบ่งปันไฟล์ เป็นบริการที่มอบแก่คุณหรือองค์กรที่คุณเป็นตัวแทนอยู่ (หลังจากนี้จะเรียกว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”) โดย ZOHO CORPORATION (หลังจากนี้จะเรียกว่า "ZOHO") ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ตามมา (หลังจากนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลง”) นอกเหนือจากข้อตกลงการให้บริการทั่วไปของ ZOHO การใช้ ZOHO CLIQ หมายความว่าคุณยอมรับข้อตกลง และข้อตกลงการให้บริการทั่วไป หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลง โปรดอย่าดำเนินการต่อ หรือใช้ ZOHO CLIQ ไม่ว่าจะในลักษณะใด

 • การเข้าถึง Zoho Cliq

  Zoho Cliq คือส่วนหนึ่งของชุดแอปพลิเคชันเพื่อการทำงานร่วมกันออนไลน์ ธุรกิจ และประสิทธิผลของ Zoho คุณจะเข้าถึง Zoho Cliq ได้โดยการใช้บัญชีปกติสำหรับบริการของ Zoho ทั้งหมด (หลังจากนี้จะเรียกว่า “บัญชี Zoho”)

 • การเข้าถึงบริการอื่นๆ ของ Zoho

  หลายๆ บริการของ Zoho ผสานรวมอยู่กับ Zoho Cliq บัญชี Zoho ของคุณจะทำให้คุณเข้าถึงบริการทั้งหมดของ Zoho ได้ แม้ว่าบริการดังกล่าวจะไม่ได้ผสานรวมอยู่กับ Zoho Cliq การใช้บริการของ Zoho บางอย่างอาจต้องมีการยอมรับข้อตกลงการให้บริการเฉพาะของแต่ละบริการ (หลังจากนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลงเฉพาะของบริการ”) คุณต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงเฉพาะของบริการก่อนจะใช้บริการ Zoho ที่เกี่ยวข้องได้

 • การเข้าถึงแอปพลิเคชันบุคคลที่สามที่ผสานรวมกับ Zoho Cliq

  หลายๆ แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม (หลังจากนี้จะเรียกว่า "แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม") ผสานรวมอยู่กับ Zoho Cliq Zoho ยังจะดำเนินการผสานรวมแอปพลิเคชันบุคคลที่สามกับ Zoho Cliq ให้มากขึ้น นอกจากนี้ นักพัฒนาบุคคลที่สามจะสร้างการรวมสำหรับ Zoho Cliq และอนุญาตให้คุณใช้การรวมโดยมีค่าใช้จ่ายเฉพาะหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายในบางครั้ง การชำระค่าบริการใช้งานการรวมแบบมีค่าใช้จ่าย สามารถชำระแก่นักพัฒนาโดยตรงหรือดำเนินการผ่านการชำระเงินกับ Zoho ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุโดยนักพัฒนาเหล่านั้นอาจต้องมีการยอมรับ นอกจากนี้ การเข้าถึงและใช้แอปพลิเคชันบุคคลที่สามอาจต้องมีการยอมรับข้อตกลงการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันบุคคลที่สามดังกล่าว (หลังจากนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลงบุคคลที่สาม") คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงบุคคลที่สามก่อนจะใช้แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม

 • ผู้ดูแลระบบและผู้ติดต่อหลัก

  คุณจะเป็นผู้ดูแลระบบเริ่มต้นของ Zoho Cliq ที่คุณสร้างขึ้นในองค์กร หากคุณเข้าร่วมบัญชี Zoho Cliq ตามคำเชิญที่ได้รับจากผู้อื่น บุคคลนั้นถือเป็นผู้ดูแลระบบเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบเริ่มต้นของบัญชี Zoho Cliq อาจกำหนดให้ผู้ใช้จำนวนหนึ่งเป็นผู้ดูแลระบบสำหรับบัญชี Zoho Cliq นั้นหรือยกเลิกสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของผู้ใช้ใดก็ได้ แต่จะต้องมีผู้ติดต่อหลักสำหรับบัญชี Zoho Cliq ซึ่งควรจะเป็นผู้ดูแลระบบด้วย โดยค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้ดูแลระบบคนแรกจะเป็นผู้ติดต่อหลัก ผู้ดูแลระบบเริ่มต้นอาจกำหนดให้ผู้ดูแลระบบคนอื่นใดก็ตามเป็นผู้ติดต่อหลักได้ ทุกการสื่อสารในส่วนของบัญชี Zoho Cliq จะส่งไปยังผู้ติดต่อหลัก

 • การใช้ Zoho Cliq หมายความว่าคุณยอมรับว่า

  1. คุณจะไม่อัปโหลดเนื้อหาที่เป็นสื่อลามก และ/หรือน่ารังเกียจ
  2. คุณจะไม่อัปโหลดเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมาย ผิดกฎหมาย มุ่งร้าย ส่งเสริมการเหยียดชนชาติ หรือส่งเสริมการเหยียดหรือความเกลียดชังที่อิงจากเชื้อชาติ
  3. คุณจะไม่อัปโหลดเนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือสากล
  4. คุณจะไม่อัปโหลดเนื้อหาที่ทำลายชื่อเสียง กลั่นแกล้ง รังควาน คุกคาม ข่มขู่ หรือละเมิดความเป็นส่วนตัว และสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้อื่น
  5. คุณจะไม่อัปโหลดเนื้อหาที่ผ่านการพิจารณาว่าเป็นความลับ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลหรือองค์กรอื่นเป็นเจ้าของ
  6. คุณจะไม่อัปโหลดเนื้อหาที่ส่งเสริมกิจกรรมอันตรายและผิดกฎหมาย
 • ขีดจำกัดการใช้งานของ Zoho Cliq

  Zoho อาจกำหนดขีดจำกัดการใช้งานล่วงหน้าโดยอิงจากแผนการสมัครที่คุณเลือก คุณต้องตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณอยู่ภายในขีดจำกัดการใช้งานที่ Zoho กำหนดไว้เพื่อไม่ให้บริการเกิดการสะดุด คุณเข้าใจว่า Zoho อาจระงับกิจกรรมหากคุณใช้งานกิจกรรมดังกล่าวถึงขีดจำกัดแล้ว

 • การแก้ไขข้อตกลงการใช้งาน

  Zoho ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงการใช้งาน Zoho Cliq การแก้ไขข้อตกลงการใช้งานจะมีผลเมื่อคุณใช้ Zoho Cliq หลังจากมีการเผยแพร่การแก้ไขนั้นแล้ว