ออกแบบได้ง่าย ​

วิเคราะห์แผนการพัฒนา ทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ และตรวจสอบความคืบหน้าร่วมกันจนกว่าการออกแบบจะออกมายอดเยี่ยม

ออกแบบได้ง่าย

การทำงานร่วมกันด้านโค้ดที่ง่ายยิ่งขึ้น

ปรึกษากับทีมของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แบ่งปันชิ้นส่วนโค้ดได้อย่างง่ายดายจากหน้าต่างแชทของ Cliq และรับความช่วยเหลือที่คุณต้องการ

การทำงานร่วมกันด้านโค้ดที่ง่ายยิ่งขึ้น

เร่งการทดสอบเพื่อการส่งมอบที่มีคุณภาพ

ระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นระหว่างขั้นการทดสอบ รับผลลัพธ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโค้ดทันทีภายในอินเทอร์เฟซของ Cliq โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปยังแอปพลิเคชันอื่น

เร่งการทดสอบเพื่อการส่งมอบที่มีคุณภาพ

การติดตั้งระบบต่อเนื่องที่สะดวกยิ่งขึ้น

ติดตั้งการอัปเดตโค้ดทันทีเพื่อย่นระยะของรอบการนำไปใช้งานงานจริง ใช้บอทเพื่อรับรู้ความคืบหน้าแต่ละระยะในไปป์ไลน์

การติดตั้งระบบต่อเนื่องที่มีความกลมกลืน

สร้างลูกค้าที่พึงพอใจ

คัดกรองคำติชมจากลูกค้าไปยังทีมโดยตรง จัดการปัญหาอย่างรวดเร็วหรือฉลองกับคำชื่นชมร่วมกัน

ลูกค้ามีความสุข

ติดตั้ง Cliq สำหรับทีมพัฒนาของคุณ

เริ่มต้นใช้งานตอนนี้