รับการแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาเข้ามา

ลูกค้าจะแสดงความกังวลผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น อีเมล แชทสด ทางโทรศัพท์ และโซเชียลมีเดีย Cliq รวบรวมข้อสอบถามเหล่านี้และแจ้งเตือนคุณบนหน้าต่างแชททันทีที่มีเข้ามา ตอบรับและดำเนินการแก้ไขให้กับลูกค้าของคุณอย่างรวดเร็วเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสำคัญมากแค่ไหน

Acknowledge the issue notifications

แก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เมื่อคุณจำเป็นต้องทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ การสนทนาเฉพาะกิจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ เชื่อมต่อตัวแทนกับนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพในทันทีเพื่อทำงานร่วมกันและแก้ปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Resolve incidents effectively using Zoho Cliq

ทำให้ KB ของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

สื่อสารวิธีแก้ปัญหาแก่ลูกค้าของคุณ จากนั้นเพิ่มข้อมูลลงในฐานความรู้ของคุณเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ใช้คำสั่งสแลชเพื่ออัปเดตช่องทางการสนับสนุนของคุณเกี่ยวกับสถานะของปัญหาเพื่อแจ้งให้ทีมทั้งหมดทราบ

Update Knowledge Base using Zoho Cliq

สร้างศูนย์กลางคำติชม

รวบรวมคำติชมของลูกค้าเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์เพื่อวัดผลประสิทธิภาพของทีมสนับสนุน ใช้บ็อทเพื่อใส่ข้อมูลที่มีค่านี้ลงในช่องทางของทีมและระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุง 

Centralize your feedback using Zoho Cliq

วัดผลเมตริกการบริการ

ตรวจสอบเมตริกการบริการที่สำคัญผ่าน Cliq เพื่อวัดคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ของคุณ วิเคราะห์ปริมาณและลักษณะของปัญหาที่คุณได้รับ จำนวนการตอบรับเฉลี่ยของตัวแทนของคุณ และคะแนน "ความพึงพอใจ" ที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อประเมินการดำเนินการสนับสนุนโดยรวม

Measure service metrics using Zoho Cliq

เริ่มการแก้ไขปัญหาด้วย Cliq

เริ่มต้นใช้งานตอนนี้