รับการแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาเข้ามา

ลูกค้าจะแสดงความกังวลผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น อีเมล แชทสด ทางโทรศัพท์ และโซเชียลมีเดีย Cliq จะรวบรวมคำถามเหล่านี้และแจ้งให้คุณทราบในหน้าต่างแชททันทีที่มีคำถามเข้ามา การรับทราบและตอบสนองต่อลูกค้าของคุณอย่างรวดเร็วเป็นการแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความสำคัญเพียงใด

รับทราบการแจ้งปัญหา

แก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เมื่อคุณจำเป็นต้องทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ การสนทนาเฉพาะกิจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ เชื่อมต่อตัวแทนกับนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพในทันทีเพื่อทำงานร่วมกันและแก้ปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

แก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ Zoho Cliq

ทำให้ KB ของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

สื่อสารวิธีแก้ปัญหาแก่ลูกค้าของคุณ จากนั้นเพิ่มข้อมูลลงในฐานความรู้ของคุณเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ใช้คำสั่งสแลชเพื่ออัปเดตช่องทางการสนับสนุนของคุณเกี่ยวกับสถานะของปัญหาเพื่อแจ้งให้ทีมทั้งหมดทราบ

สร้างศูนย์กลางคำติชมของคุณ

รวบรวมคำติชมของลูกค้าเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์เพื่อวัดผลประสิทธิภาพของทีมสนับสนุน ใช้บอทเพื่อใส่ข้อมูลที่มีค่านี้ลงในช่องทางของทีมและระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุง

สร้างศูนย์กลางคำติชมของคุณโดยใช้ Zoho Cliq

วัดตัวชี้วัดการบริการ

ตรวจสอบตัวชี้วัดการบริการที่สำคัญผ่าน Cliq เพื่อวัดคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ของคุณ วิเคราะห์ปริมาณและลักษณะของปัญหาที่คุณได้รับ จำนวนการตอบรับเฉลี่ยของตัวแทนของคุณ และคะแนน "ความพึงพอใจ" ที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อประเมินการดำเนินการสนับสนุนโดยรวม

วัดตัวชี้วัดการบริการโดยใช้ Zoho Cliq

เริ่มการแก้ไขปัญหาด้วย Cliq

เริ่มต้นใช้งานตอนนี้