เพิ่มรายชื่อผู้สมัครรับอีเมลด้วยแบบฟอร์มแบบกำหนดเอง

เพิ่มผู้ติดตามรายใหม่ลงในรายชื่อผู้สมัครรับอีเมลผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียนบนบล็อก เว็บไซต์ และ Facebook ของคุณ คุณสามารถเลือกเทมเพลตสำเร็จรูปและทำได้แม้กระทั่งการรวบรวมข้อมูลในฟิลด์แบบกำหนดเอง

ออกแบบให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ

ปรับแต่งแบบฟอร์มลงทะเบียนให้เข้ากับรูปแบบไซต์ของคุณ เครื่องมือแก้ไขแบบฟอร์มทำให้คุณสามารถเปลี่ยนสี เพิ่มรูปภาพพื้นหลัง รวมถึงแก้ไขรูปแบบการกระตุ้นให้ดำเนินการ เพื่อสร้างแบบฟอร์มที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
Signup Forms

ตรวจสอบการเติบโตของรายการ

รายงานจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแบบฟอร์มลงทะเบียน นอกจากนี้ คุณยังทราบจำนวนของผู้ที่สมัครรับบริการผ่านแบบฟอร์ม รวมถึงข้อมูลประจำตัวของพวกเขา
Signup Form Report

แบบฟอร์มเดียวกันบนหน้าต่างๆ

คุณสามารถใช้แบบฟอร์มลงทะเบียนเดียวกันบนหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์ของคุณได้ Zoho Campaigns ให้คุณได้ติดตามแบบฟอร์มเพื่อรับทราบว่าแบบฟอร์มจากหน้าไหนทำงานได้ผลมากกว่า

เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อรายการที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ

คุณสามารถเพิ่มแบบฟอร์มลงทะเบียนบนเว็บไซต์ได้หลายวิธี เลือกปุ่มติดตาม รหัส QR หรือแสดงตัวแบบฟอร์มเอง โดยอิงตามการออกแบบของเว็บไซต์ของคุณ

แบบฟอร์มสำหรับ Facebook

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบน Facebook คุณสามารถฝังแบบฟอร์มลงทะเบียนที่สร้างขึ้นลงในเพจ Facebook ได้

เพิ่มแบบฟอร์มลงในคลัง

คุณสามารถเพิ่มแบบฟอร์มทั้งหมดที่สร้างขึ้นลงในคลังเพื่อใช้ซ้ำในอนาคตได้ ซึ่งครั้งต่อไป หากคุณต้องการสร้างแบบฟอร์มที่คล้ายกัน คุณก็ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์!
Signup Form Library