ส่งโพสต์ในบล็อกของคุณทางอีเมลโดยอัตโนมัติ

ส่งโพสต์ทั้งหมดในบล็อกของคุณด้วยแคมเปญอีเมลให้กับผู้ติดตาม แม้ในขณะที่คุณเขียนและเผยแพร่โพสต์เหล่านั้น แคมเปญ RSS ช่วยให้คุณกำหนดเวลาและตั้งค่าแคมเปญสำหรับแต่ละโพสต์ของคุณได้ จากนั้นระบบจะส่งอีเมลโดยอัตโนมัติ คุณจึงมุ่งความสนใจไปที่การเขียนโพสต์ในบล็อกได้มากขึ้น

แคมเปญของคุณกำลังดำเนินงานซ้ำ

เดือนละครั้งหรือทุกสัปดาห์ คุณสามารถกำหนดความถี่ที่ต้องการส่งอัปเดตบล็อกไปยังผู้ติดตามของคุณได้ คุณสามารถติดต่อกับผู้ติดตามของคุณได้ทันท่วงที

RSS Email

คุณเพียงเผยแพร่เนื้อหาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

คุณไม่ต้องห่วงเรื่องการสร้างเนื้อหาอีเมลที่แตกต่างกันแต่อย่างใด แคมเปญฟีดจะรับเนื้อหาจากโพสต์ในบล็อกที่เผยแพร่ไปแล้วเข้ามาโดยอัตโนมัติ

RSS Tags

เขียนบล็อกด้วยเนื้อหาที่ดีกว่าเดิม

มีรายงานสำหรับแคมเปญ RSS ทั้งหมดที่ส่งออกไป ในฐานะผู้เขียนบล็อก คุณสามารถปรับปรุงเนื้อหาโดยอิงตามผลลัพธ์จากแคมเปญของคุณได้

RSS Campaign Report