เตรียมความพร้อมด้าน GDPR ด้วย Zoho Campaigns

เมื่อข้อบังคับด้านการปกป้องข้อมูลทั่วไป (GDPR) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 คุณจะต้องรับแนวทางปฏิบัติด้านการตลาดทางอีเมลเล็กน้อยเพื่อให้ตรงตามกฎหมาย Zoho Campaigns มีความสามารถที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณทำตามข้อกำหนดของ GDPR ได้ 

การรักษารายการจดหมายที่มีคุณภาพด้วยการยินยอมเข้าร่วมแบบสองครั้ง

ด้วยกระบวนการการยินยอมเข้าร่วมแบบสองครั้งของ Zoho Campaigns คุณจะให้ผู้สมัครใช้งานที่สนใจที่รับข่าวจากคุณอย่างแท้จริงเท่านั้นที่จะได้อยู่ในรายการจดหมายของคุณ เช่น ทุกคนที่ส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียนจะได้รับอีเมลการยืนยันที่พวกเขาสามารถตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครใช้งานก็ได้ กล่าวได้ง่ายๆ ว่าการยินยอมเข้าร่วมแบบสองครั้งเป็นวิธีที่จะสร้างรายการจดหมายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

Maintain quality mailing lists with double opt-in

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พื้นฐานทางกฎหมายที่ถูกต้อง

คุณอาจประมวลผลข้อมูลของผู้สมัครใช้งานด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย แต่หากต้องการให้ตรงกับหลีกการการประมวลผลของ GDPR คุณจะต้องกำหนดพื้นฐานทางกฎหมายที่ถูกต้องสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ ไม่ว่าวัตถุประสงค์การประมวลผลของคุณจะมีข้อเดียวหรือหลายข้อ การตลาดทางอีเมลที่ตรงตามมาตรฐาน GDPR ของ Zoho Campaigns จะช่วยให้คุณประมวลผลข้อมูลได้ตรงตามพื้นฐานทางกฎหมายหนึ่งในหกข้อเหล่านี้ สัญญา, ต้องได้รับความยินยอม, ภาระผูกพันทางกฎหมาย, ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย, งานสาธารณะ และผลประโยชน์สำคัญ การใช้วิธีนี้จะช่วยให้คุณจัดการวิธีที่คุณเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

หมายเหตุ: เราแนะนำเสมอว่าให้คุณเข้าถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อขอรับคำแนะนำในการระบุพื้นฐานทางกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลของคุณ

Process personal data under the right lawful basis

รับความยินยอมอย่างเปิดเผยก่อนการมีส่วนร่วม

หากวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลของคุณมีพื้นฐานทางกฎหมายที่ต้องการความยินยอม ให้ส่งอีเมลขอรับความยินยอมไปที่ผู้สมัครใช้งานก่อนการส่งอีเมลทางการตลาด ด้วยวิธีนี้คุณจะมั่นใจได้ว่าผู้สมัครใช้งานที่ได้แสดงความสนใจผ่านกิจกรรม งานแสดงสินค้า หรือการสัมมนาทางเว็บ ได้แสดงความยินยอมอย่างชัดเจนว่าจะมีส่วนร่วมกับคุณ นอกจากนี้ Zoho Campaigns ยังอนุญาตให้ผู้สมัครใช้งานของคุณปฏิเสธการยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์บางประการด้วยตัวเลือก ปฏิเสธ ในอีเมลขอรับความยินยอม

Obtain explicit consent before you engage

จงโปร่งใสกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครใช้งาน

สิทธิ์การเข้าถึงที่บังคับใช้โดย GDPR หมายความว่าผู้สมัครใช้งานจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครใช้งานของคุณรู้สึกปลอดภัยที่คุณกำลังใช้ข้อมูลของพวกเขาด้วยวิธีที่ถูกต้อง Zoho Campaigns ให้คุณส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครใช้งานในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้เพื่อให้คุณสามารถส่งอีเมลข้อมูลได้ทุกเมื่อที่พวกเขาร้องขอ 

หมายเหตุ: ทุกไฟล์ที่มีข้อมูลของผู้สมัครใช้งานควรบังคับใช้การปกป้องด้วยรหัสผ่าน เราแนะนำว่าให้คุณส่งออกข้อมูลเฉพาะเมื่อผู้สมัครใช้งานของคุณร้องขอ และคุณจะลบข้อมูลออกหลังจากที่แชร์กับพวกเขาแล้ว 

Be transparent with subscribers' personal data

เพิ่มรายละเอียดพิมพลักษณ์และทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ

รักษาความโปร่งใสของการตลาดทางอีเมลด้วยการแนบรายละเอียดพิมพลักษณ์ (Imprint Detail) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลของผู้ส่งอีเมล เช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และหมายเลขผู้เสียภาษี (TIN) Zoho Campaigns บังคับให้คุณแนบแท็กรวมข้อมูลพิมพลักษณ์ไปกับอีเมลทุกฉบับ 

หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของตัวแทนที่ได้รับอนุญาตและที่อยู่อีเมลในการติดต่อจะบังคับให้ต้องอยู่ภายในข้อมูลพิมพลักษณ์ รายละเอียดอื่นๆ เช่น ที่อยู่ขององค์กร หมายเลขการติดต่อ และ TIN จะเป็นตัวเลือกที่จะใส่หรือไม่ก็ได้

Add Imprint details and make communication effective

บอกผู้สมัครใช้งานว่าคุณรู้จักพวกเขาได้อย่างไร

เตือนความจำผู้สมัครใช้งานว่าเพราะเหตุใดพวกเขาจึงได้รับอีเมลบางฉบับจากคุณ Zoho Campaigns บังคับให้คุณระบุแหล่งที่มาที่คุณได้รับข้อมูลของผู้สมัครใช้งานในระหว่างการสร้างรายการจดหมาย คำอธิบายนี้จะได้รับการเพิ่มลงในส่วนท้ายของอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติ

Tell subscribers how you know them

ให้ผู้สมัครใช้งานเลือกสิ่งที่ต้องการรับได้

เจาะกลุ่มผู้สมัครใช้งานด้วยเนื้อหาที่มีส่วนร่วมและส่งเป็นประจำ โดยอิงจากความสนใจของพวกเขา รวมถึงแท็กรวม ความต้องการของผู้สมัครใช้งาน ในอีเมลของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้ผู้สมัครใช้งานอัปเดตได้ง่ายว่าอีเมลประเภทใดที่พวกเขาต้องการรับ ซึ่งจะเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมของคุณได้ 

Allow subscribers to choose what they want to receive

ให้บันทึกของผู้สมัครใช้งานทันสมัยอยู่เสมอ

ตามสิทธิ์ในการแก้ไขภายใต้ GDPR ผู้สมัครใช้งานควรจะสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้เมื่อต้องการ Zoho Campaigns อำนวยความสะดวกด้านนี้ด้วยการรวมลิงก์ อัปเดตประวัติ ไว้ที่ส่วนท้ายของอีเมล

Keep your subscriber records up-to-date

อนุญาตให้ผู้สมัครใช้งานลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

ผู้สมัครใช้งานมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะขอให้คุณลบข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ได้กล่าวถึงในสิทธิ์การลบ/สิทธิ์ที่จะถูกลืมภายใต้ GDPR เมื่อใดก็ตามที่ผู้สมัครใช้งานรู้สึกว่าข้อมูลของพวกเขาไม่จำเป็นสำหรับองค์กรของคุณแล้ว พวกเขาจะสามารถเข้าถึงลิงก์ยกเลิกการสมัครใช้งานจากส่วนท้ายของอีเมล ซึ่งจะมีตัวเลือกในการลบข้อมูลส่วนบุคคล 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบข้อมูล

Allow subscribers to delete their personal data

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการเข้ารหัสข้อมูล

เนื่องจากการปกป้องข้อมูลเป็นแง่มุมหลักของ GDPR การจัดเก็บข้อมูลของผู้สมัครใช้งานด้วยความปลอดภัยสูงสุดจึงถือเป็นสิ่งสำคัญ Zoho Campaigns ช่วยให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นด้วย การเข้ารหัสฟิลด์แบบกำหนดเอง ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ช่วยให้คุณเข้ารหัสฟิลด์ที่กำหนดเองของผู้สมัครงานได้ในคลิกเดียว

Protect personal information with data encryption

รับประกันการปกป้องข้อมูลด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัว

รวมนโยบายความเป็นส่วนตัวไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน และผู้สมัครใช้งานจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อส่งข้อมูลไปยังองค์กรของคุณ ตามสิทธิ์ในการได้รับแจ้งภายใต้ GDPR แบบฟอร์มลงทะเบียนทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นด้วย Zoho Campaigns จะมีตัวเลือกให้เพิ่มลิงก์ที่ด้านท้ายของคำแถลงด้านนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ได้จริง

Guarantee data protection with a privacy policy

ให้ผู้ที่ไม่สนใจเลือกไม่รับอีเมล

รักษารายการจดหมายที่สมบูรณ์และลดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสแปมด้วยการลบผู้สมัครใช้งานที่ไม่มีส่วนร่วมออกจากรายการ ตามค่าเริ่มต้น Zoho Campaigns จะมีลิงก์ยกเลิกการสมัครใช้งานที่ส่วนท้ายของอีเมลของคุณ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครใช้งานออกจากรายการจดหมายหรือองค์กรของคุณได้ง่ายเพียงคลิกเดียว กระบวนการนี้ยังอนุญาตให้ผู้สมัครใช้สามารถลบข้อมูลของพวกเขาจากองค์กรของคุณได้หากต้องการ ตามที่กล่าวไว้ภายใต้สิทธิ์ในการลบ/สิทธิ์ที่จะถูกลืม

Let the uninterested opt out

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีครบทั้งบุคคล การประมวลผล และเทคโนโลยี Zoho Campaigns ได้พยายามอย่างที่สุดในการให้บริการโซลูชันที่คุณสามารถใช้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้ ข้อมูลที่แสดงในที่นี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย เราแนะนำอยู่เสมอให้คุณเข้าถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติตาม GDPR