คำแนะนำ

การตลาดทางอีเมลจะจุดประกายเส้นทางใหม่ผ่าน กฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในยุโรปที่กำลังจะมีผลบังคับใช้เร็วๆ นี้ ขณะที่เวลาของ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation: GDPR) เดินทางใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ การทบทวนกลยุทธ์ทางการตลาดปัจจุบันในธุรกิจของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญในการปูทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ 

GDPR จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่วิธีการที่นักการตลาดทางอีเมลจัดการกับข้อมูลของผู้ติดตาม เนื่องจากการปกป้องข้อมูลมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด แนวทางในการมีส่วนร่วมจึงได้รับความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ดังนั้น จนกว่าจะถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 โปรดศึกษาข้อมูลพื้นฐานบางส่วนต่อไปนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

GDPR เกี่ยวข้องกับอะไร

GDPR เป็นกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับที่เคร่งครัดสำหรับวิธีการใช้ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ติดตามในภาคธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจทั้งหมดจึงต้องดำเนินงานต่อกลุ่มเป้าหมายด้วยความโปร่งใสและเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น นอกจากนี้ ภาคธุรกิจยังต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของข้อมูลผู้ติดตาม รวมทั้งอยู่ภายใต้การลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนทุกประการ 

หรือกล่าวโดยสรุปว่าข้อบังคับนี้ประกอบด้วยกลุ่มสิทธิ์สำหรับต้นทางข้อมูล (ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลซึ่งได้รับการดูแลโดยภาคธุรกิจ) โดยนักการตลาดทุกราย (ของธุรกิจหนึ่งๆ) ต้องปฏิบัติตาม

นักการตลาดทางอีเมลควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

เนื่องด้วยการมีส่วนร่วมแบบอิงตามการอนุญาตกำลังได้รับความนิยม นักการตลาดจึงมีหน้าที่ในการบันทึก ประมวลผล และจัดการข้อมูลของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ขอแนะนำให้นักการตลาดใช้วิธีการสมัครรับข้อมูลแบบสองชั้นในการขอรับความยินยอมจากผู้ใช้ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ คุณจำเป็นต้องอธิบายให้พวกเขาทราบ สาเหตุที่คุณเก็บรวบรวมข้อมูลของพวกเขา การดำเนินการตรวจสอบภายในจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณมีข้อมูลของผู้ติดตามประเภทใดบ้างและควรเก็บรวบรวมข้อมูลใดจากผู้ใช้เพิ่มเติมอีก กล่าวถึงความยินยอมโดยใช้คำที่เข้าใจง่าย รวมทั้งตรวจสอบว่าได้ขอรับความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ต่างกันโดยแยกจากกันต่างหาก โปรดจำไว้ว่าความยินยอมต้องเป็นการกระทำที่แสดงถึงการยืนยันโดยสมัครใจ ดังนั้น ห้ามตั้งความยินยอมเป็นค่าเริ่มต้นไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เช่น กล่องทำเครื่องหมายที่มีการเลือกไว้แล้วหรือฟิลด์ที่กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้า

ในกรณีที่ต้องจัดการกับผู้เยาว์หรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ชาติพันธุ์ ชาติกำเนิด ศาสนา ฯลฯ กรุณาเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ต่อเมื่อคุณได้แจ้งให้เป้าหมายทราบโดยชัดเจนและ ได้แจ้งข้อมูลอย่างเพียงพอแล้ว

การประมวลผลข้อมูล

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นแล้ว วิธีจัดการกับข้อมูลก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน ข้อมูลส่วนตัวที่คุณเก็บรวบรวมจากเจ้าของต้องนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณแจ้งไว้โดยชัดแจ้ง ณ เวลาที่พวกเขาให้อนุญาตเท่านั้น หากคุณใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เหมาะสม จะถือว่าคุณเป็นอาชญากรในฐานะที่ละเมิดกฎหมาย

หมั่นตรวจสอบข้อมูลของคุณเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงคำประกาศด้านความเป็นส่วนตัว กรุณาแจ้งผู้ใช้ของคุณทันที เจ้าของข้อมูลสามารถจำกัดการประมวลผลข้อมูลของพวกเขาได้ เมื่อเกิดปัญหาใดๆ กับเนื้อหาที่คุณมีอยู่หรือวิธีการที่คุณจัดการข้อมูลนั้น คุณต้องตอบกลับคำขอจำกัดการใช้งานของพวกเขาและเริ่มเตรียมการตามคำขอ

การจัดเก็บและการเข้าใช้ข้อมูล

หน้าที่ของคุณคือการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ และในกรณีที่ข้อมูลเกิดสูญหายหรือถูกละเมิด คุณจะต้องได้รับการลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แจ้งให้ผู้ติดตามของคุณทราบเกี่ยวกับตำแหน่งเก็บข้อมูลของพวกเขา และห้ามอนุญาตให้บริการจากบุคคลที่สามหรือบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้ข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม

เนื่องจากการมีส่วนร่วมของคุณเกิดขึ้นโดยความยินยอมร่วมจากการได้รับอนุญาต คุณจึงต้องอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถยกเลิกบริการของคุณได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังมีอำนาจในการดัดแปลงข้อมูลของตน ดังนั้น คุณต้องอนุญาตให้พวกเขาเข้าใช้ข้อมูลและทำการอัปเดตเมื่อต้องการ

การลบและการถ่ายโอนข้อมูล

คุณต้องอนุญาตให้ทำการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวจากระบบของคุณไปยังบริการจากบุคคลที่สามเมื่อบุคคลใดๆ ร้องขอ นอกจากนี้ คุณสามารถย้ายข้อมูลข้ามศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรของคุณได้ เนื่องจากไม่มีการระบุให้ต้องจัดเก็บข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ของสหภาพบุโรปเพียงเท่านั้น นอกจากนี้ บุคคลสามารถขอให้ลบข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ พวกเขารู้สึกว่ามีการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมจากธุรกิจของคุณ ในการลบและการถ่ายโอนข้อมูลทั้งสองกรณีนี้ คุณไม่สามารถลงโทษผู้ใช้ที่ทำการร้องขอดังกล่าวได้ และคุณต้องตอบสนองความต้องการของพวกเขาโดยเร็วด้วยการดำเนินการนัดหมายโดยทันที 

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือคุณต้องอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลของตนเองในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถดาวน์โหลดข้อมูลของตนผ่านไฟล์ที่มีการปกป้องด้วยรหัสผ่านได้ตลอดเวลา

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่ปฏิบัติตาม GDPR

การไม่ปฏิบัติตาม GDPR มาพร้อมกับการลงโทษทางการเงินที่รุนแรง บทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาจมีมูลค่าสูงมากถึง 20 ล้านยูโร (€20 ล้าน) หรือ 4% ของผลกำไรรายปีรวมทั่วโลกจากบริษัทของคุณในปีงบประมาณก่อนหน้า โดยจะพิจารณายอดที่สูงกว่า 

คุณจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการปฏิบัติตาม GDPR

  1. การตลาดทางอีเมลที่ใสสะอาด: หากปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ คุณจะได้ติดต่อเฉพาะบุคคลที่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับคุณเท่านั้น ส่งผลให้อัตราการมีส่วนร่วมทางอีเมล เพิ่มสูงขึ้นและได้ผลคอนเวอร์ชั่นที่ดีกว่า 
  2. ความนิยมจากลูกค้า: เนื่องจากความโปร่งใสในแนวทางการตลาดทางอีเมล ลูกค้าจึงมีแนวโน้มที่จะอุดหนุนคุณต่อไป รวมทั้งยังสร้างความรู้สึก ไว้วางใจระหว่างแบรนด์กับลูกค้าได้อีกด้วย 
  3. รายได้ที่เพิ่มขึ้น: ด้วยคอนเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นและประสิทธิภาพของอีเมลที่ผ่านการปรับปรุงมาแล้ว คุณจึงพัฒนา ROI และสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดีกว่าได้ในท้ายที่สุด

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

GDPR ไม่ใช่เรื่องที่อุตสาหกรรมการตลาดทางอีเมลจะต้องกังวล แต่คือเรื่องที่น่ายินดี เพราะนอกจากจะช่วยจัดระเบียบรายชื่อผู้สมัครรับอีเมลของคุณแล้ว ยังช่วยคุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมได้อีกด้วย ในขณะที่การปฏิบัติตามกฎหมายอาจเป็นสิ่งที่ดูยากลำบากในตอนแรก  แต่ผลที่ตามมานั้นคุ้มค่า คุณจะกลายเป็นนักการตลาดที่ชาญฉลาดขึ้น! ดังนั้น โปรด "ตกลง" ร่วมมือกับ GDPR เพื่อการตลาดทางอีเมลที่เปี่ยมประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ 

บทบาทของ Zoho Campaigns ในขอบเขตของ GDPR

Zoho Campaigns มอบคุณลักษณะขั้นสูงบางส่วนที่ช่วยคุณจัดการความยินยอมจากผู้ใช้ โดยยึดมั่นในสิทธิของเจ้าของข้อมูลและสร้างการมีส่วนร่วมทางอีเมลที่ใสสะอาด คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือล่าสุดของคุณ 

คุณพร้อมสำหรับ GDPR หรือยัง

ในเมื่อทราบอิทธิพลของ GDPR ที่มีต่อการตลาดทางอีเมลแล้ว คุณพร้อมจะลงสนามในด้านนี้หรือยัง มาดู ที่ รายการตรวจสอบความพร้อมสำหรับ GDPR ที่เราออกแบบเป็นพิเศษเพื่อนักการตลาดทางอีเมล คุณจึงเข้าใจสิ่งที่ต้องทราบเกี่ยวกับข้อบังคับนี้ได้ดีขึ้น 

แหล่งข้อมูล

  • bsi-assurance
  • Privacy Shield
  • TRUSTe
  • SOC

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่แสดงในที่นี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย เราแนะนำให้คุณขอคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR