จัดการความยินยอม ปรับปรุงความมีส่วนร่วม

หากคุณกำลังมองหาอัตราการมีส่วนร่วมของทางอีเมลที่ดียิ่งขึ้น คุณจำเป็นต้องอัปเดตข้อมูลล่าสุดให้กับผู้ติดตามของคุณอยู่เสมอและพยายามติดต่อเฉพาะกลุ่มที่แสดงความสนใจในข้อมูลของคุณเท่านั้น ด้วย Zoho Campaigns คุณจะสามารถทำการตลาดทางอีเมลที่อิงตามการอนุญาตและนำชื่อเสียงที่ดีมาสู่แบรนด์ของคุณได้

ขอตัวอย่างฟรี

การติดต่อกับผู้ติดตามโดยนัย

คุณอาจเพิ่มผู้ติดตามจำนวนมากลงในรายการของคุณแล้วด้วยตัวคุณเอง ซึ่งอาจเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลูกค้าประจำ หรือผู้คนอื่นๆ ที่คุณรู้จัก แต่ก่อนจะส่งจดหมายข่าวหรือข้อมูลส่งเสริมการขายให้กับบุคคลเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากพวกเขาเสียก่อน ดังนั้น ให้คุณส่งอีเมลขอความยินยอมอย่างเปิดเผยจากพวกเขาเป็นอันดับแรก

manage consent

มุมมองโดยละเอียดของกิจกรรมของผู้ติดตาม

รับรายงานของแคมเปญคำยินยอมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ดูว่าใครได้ให้ความยินยอมกับคุณแล้วบ้าง หลังจากนั้น คุณสามารถส่งชุดอีเมลให้กับผู้ติดตามที่ขาดการติดต่อและดูว่าคุณสามารถทำให้พวกเขากลับมาติดตามแบรนด์ของคุณได้หรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังกำจัดรายการส่งอีเมลของผู้ติดตามที่ไม่มีการเคลื่อนไหวและเพิ่มโอกาสสำเร็จให้การส่งมอบของคุณ 

consent activity report