ปรับ
เวลาส่งอีเมลของคุณให้เหมาะสมด้วย Zoho Campaigns

รับอัตราการเปิดอ่านที่ดีที่สุดสำหรับอีเมลของคุณโดยการกำหนดเวลาส่งที่เหมาะสม

ลงทะเบียนฟรี
ปรับเวลาส่งอีเมลของคุณให้เหมาะสมด้วย Zoho Campaigns

กำหนดเวลาส่งอีเมลที่เหมาะสมกับเวลาที่ผู้รับแต่ละรายเปิดอ่าน

ผู้รับบางคนของคุณอาจต้องการเปิดอีเมลของพวกเขาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง Zoho Campaigns จะวิเคราะห์เวลาที่แคมเปญอีเมลสามรายการที่ผ่านมาถูกเปิด และส่งอีเมลฉบับถัดไปให้กับผู้รับตามเวลาเฉลี่ยที่คำนวณไว้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่อีเมลของคุณถูกวางกำหนดการให้ส่งออก ซึ่งจะช่วยให้อีเมลของคุณอยู่ด้านบนของกล่องจดหมายขาเข้าของพวกเขาเสมอ

กำหนดเวลาส่งอีเมลที่เหมาะสมกับเวลาที่ผู้รับแต่ละรายเปิดอ่าน
กำหนดเวลาส่งอีเมลที่เหมาะสมกับเวลาที่ผู้รับแต่ละรายเปิดอ่านบนมือถือ

ให้อีเมลของคุณอยู่ด้านบนของกล่องจดหมายขาเข้าของพวกเขา

ภาพของผู้รับ

ตั้งค่าเวลาและเขตเวลา

สร้างแคมเปญอีเมลของคุณและเลือกวันที่/เวลาที่ระบุบนปฏิทิน/นาฬิกาของคุณเพื่อกำหนดเวลาและส่งอีเมลออกไป ทุกคนจะได้รับอีเมลของคุณในเวลาเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงเขตเวลา ใช้วิธีที่ได้รับการทดสอบแล้วเพื่อค้นหาเวลาส่งที่ดีที่สุดด้วยตัวคุณเอง

ส่งอีเมลตามเขตเวลาของผู้รับ

ส่งอีเมลตามเขตเวลาของผู้รับ

ส่งแคมเปญอีเมลของคุณไปยังกล่องจดหมายขาเข้าของผู้รับโดยการตั้งค่าเวลาที่ต้องการให้อีเมลไปถึงแบบเฉพาะเจาะจง แม้ว่ารายชื่อผู้ติดต่อของคุณจะประกอบด้วยบุคคลที่มาจากเขตเวลาที่แตกต่างกัน แต่พวกเขาจะได้รับอีเมลตามเขตเวลาของพวกเขา ซึ่งจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม

ส่งให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่ด้วยการส่งเป็นชุดๆ

ต้องส่งแคมเปญอีเมลของคุณไปยังผู้ติดต่อจำนวนมากพร้อมกับควบคุมปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ด้วยใช่หรือไม่ ตัวเลือกการส่งแบบเป็นชุดของเราจะช่วยให้คุณแยกจำนวนผู้รับออกเป็นชุดเพื่อให้การส่งมอบง่ายและสม่ำเสมอมากขึ้น ซึ่งจะช่วยควบคุมการเข้ามาของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณตามที่คุณกำหนด

ปุ่มเล่น

เพิ่มอัตราการเปิดอ่านและการคลิกให้สูงที่สุดโดยการปรับเวลาการส่งของคุณให้เหมาะสม

ลงทะเบียนฟรี