เปรียบเทียบแผน Zoho BugTracker

Zoho BugTracker - Plan Comparison

  Hide Common Features
bugtracker-pricing-val.json1

4

ฟรี

สมัครทดลองใช้ตอนนี้

Standard

สมัครทดลองใช้ตอนนี้

พรีเมียม

สมัครทดลองใช้ตอนนี้
ราคา
ชำระรายปี-/ผู้ใช้/เดือน/ผู้ใช้/เดือน
ชำระแบบรายเดือน-/ผู้ใช้/ผู้ใช้
ผู้ใช้3สูงสุด 10 ผู้ใช้ไม่มีขีดจำกัดขั้นสูง
ผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า
ชำระรายปี--/ผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า/เดือน
ชำระแบบรายเดือน--/ผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า
พื้นฐาน
โครงการ110ไม่จำกัด
พื้นที่จัดเก็บ10MB5GB100GB
เทมเพลตโครงการ-520
ฟีเจอร์สำคัญ
ฟีดโครงการมีมีมี
การติดตามบักมีมีมี
การจัดการผู้ใช้มีมีมี
นำเข้าบัก (CSV และ Jira)มีมีมี
การจัดการเอกสารมีมีมี
ปฏิทินมีมีมี
กระดานสนทนามีมีมี
หน้าและแชท1 โครงการ1 โครงการโครงการทั้งหมด
สถานะหลักเป้าหมายแบบกำหนดเองมีมีมี
สถานะแบบกำหนดเองสำหรับโครงการ-มีมี
ส่งออกบัก-มีมี
เพิ่มบักทางอีเมล-มีมี
สถานะบักและเวิร์กโฟลว์-มีมี
การติดตามเวลา-มีมี
การรายงานบักพื้นฐานขั้นสูงขั้นสูง
ส่งออกโครงการ-มีมี
แผนผัง Gantt ตารางเวลาโครงการ-มีมี
เชื่อมโยงบัก--มี
มุมมองที่กำหนดได้เอง--มี
เค้าโครงหลักเป้าหมาย--มี
เค้าโครงแผ่นเวลา--มี
สร้างฟิลด์แบบกำหนดเอง--มี
ฟิลด์หลักเป้าหมายแบบกำหนดเอง--มี
ฟิลด์แผ่นเวลาแบบกำหนดเอง--มี
SLA--มี
กฎธุรกิจ--มี
การแจ้งเตือนที่กำหนดได้เอง--มี
Webhook--มี
ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง--มี
การอนุมัติแผ่นเวลา--มี
การปฏิเสธบันทึกเวลา--มี
ฟอร์มเว็บไปยังบัก--มี
การตั้งค่าอีเมล--มี
กำหนดแม่แบบอีเมล--มี
การผสานรวม
Zapierมีมีมี
Zoho Desk--มี
Zoho Analytics--มี
Zoho Books/Invoice--มี
Zoho People--มี
Github--มี
Bitbucket--มี
Dropbox--มี
Crashlytics--มี