ปรับแต่ง BugTracker ตามที่คุณเห็นว่าเหมาะสม

ฟีเจอร์ของ BugTracker นั้นไม่ได้ตายตัว คุณสามารถปรับแต่งคุณลักษณะเหล่านั้นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของโครงการได้มากน้อยตามที่คุณต้องการ ต่อไปนี้คือตัวอย่างการปรับแต่งที่สามารถทำได้

ช่องแบบกำหนดเอง

ติดตามข้อผิดพลาดตามที่คุณต้องการ แก้ไขและจัดระเบียบช่องตามค่าเริ่มต้น หรือสร้างรายการใหม่ เช่น ช่องตัวอักษร ตัวเลข หรือวันที่ เพื่อให้ง่ายต่อการแยกประเภทปัญหา

ฟิลด์แบบกำหนดเอง

ปรับแต่งสถานะของข้อผิดพลาด และกำหนดเวิร์กโฟลว์ของคุณเอง

เวิร์กโฟลว์เป็นสิ่งที่กำหนดสถานะถัดไปที่ข้อผิดพลาดอาจพัฒนาไปได้ ปรับแต่งทั้งสถานะและเวิร์กโฟลว์ ด้วยทั้งการแก้ไขที่มีอยู่เดิมหรือสร้างใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น

ปรับแต่งสถานะของข้อผิดพลาด และกำหนดเวิร์กโฟลว์ของคุณเอง

บันทึกข้อผิดพลาดได้ในตัว

บันทึกข้อผิดพลาดจากเว็บไซต์ภายนอกลงใน Zoho BugTracker ด้วยแบบฟอร์ม Web-to-Bugs หากคุณใช้โปรแกรมติดตามข้อผิดพลาดอื่นๆ คุณสามารถส่งออกข้อผิดพลาดเหล่านั้นเป็นไฟล์ csv ได้

บันทึกข้อผิดพลาดได้ในตัว

เชื่อมโยงข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไข

บ่อยครั้ง บักนั้นจะมาพร้อมกัน มีบันทึกปัญหาที่เหมือนกันมากกว่าหนึ่งรายการหรือไม่ เชื่อมโยงบันทึกเหล่านั้นเป็นรายการซ้ำ มีข้อผิดพลาด ที่ต้องอาศัยการแก้ไขอีกข้อผิดพลาดหนึ่งก่อนหรือไม่ เชื่อมโยงข้อผิดพลาดให้เป็นรายการที่ต้องพึ่งพาอีกข้อผิดพลาดหนึ่งและตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกัน ใช้ลิงก์แบบกำหนดล่วงหน้าหรือสร้างลิงก์เองเพื่อเชื่อมโยงข้อผิดพลาดและแก้ไขได้อย่างราบรื่น

เชื่อมโยงข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไข

ปรับแต่งเทมเพลตอีเมลของ BugTracker

สร้างเทมเพลตของคุณเองเพื่อทำให้อีเมลอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและ SLA เป็นส่วนตัวมากขึ้น ร่างอีเมลของคุณและแทรกรูปแบบการแสดงผลเพื่อระบุข้อมูลที่คุณต้องการให้ทีมหรือลูกค้ารับทราบ

ปรับแต่งเทมเพลตอีเมลของ BugTracker