ประเมินเพื่อทำความเข้าใจ

วัดระดับประสิทธิภาพของกิจกรรม

ใช้ Zoho ShowTime เพื่อรับมุมมองที่ชัดเจนสำหรับประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมของคุณ หลังจากปิดม่านกิจกรรมของคุณ ให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผู้เข้าร่วม การวิเคราะห์เซสชัน และเมตริกประสิทธิภาพของผู้บรรยาย เพื่อสร้างมูลค่าและปรับปรุง คุณภาพของกิจกรรม

Assess to understand.

นำเสนอเซสชันที่ดีกว่า

คุณลักษณะเชิงโต้ตอบและการวิเคราะห์หลังจบเซสชันโดยละเอียดจะช่วยผู้บรรยายของคุณในการสร้างและประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม

 

เรียนรู้ว่าสิ่งใดที่ได้ผลและสิ่งใดที่น่าเบื่อหน่ายด้วย "การถูกใจ" สไลด์

 

ทำความเข้าใจในเสียงตอบรับของผู้เข้าร่วมในการตอบแบบสอบสำรวจ

 

ทบทวนคำถามที่ส่งเข้ามาและคำตอบ

 

อ่านความคิดเห็นของผู้ชมและติดตามการสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ

พัฒนากำหนดการของคุณ

หลังจบกิจกรรม ดูข้อมูลเกี่ยวกับเซสชันของคุณในรูปแบบตัวเลขและปรับปรุงกำหนดการของคุณให้สอดคล้อง

 

การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมจะมอบรายการผู้ที่เข้าร่วมและผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโดยละเอียด

 

การถูกใจสไลด์จะบ่งบอกว่าสไลด์และหัวข้อใดบ้างที่เป็นตัวจุดประกายการพูดคุย คุณจึงสามารถวัดความสนใจได้ในทุกขั้นตอน

 

รวบรวมคำติชมของผู้เข้าร่วมและการให้คะแนนแต่ละเซสชัน

กิจกรรมของคุณ สมุดรายชื่อผู้เข้าร่วมของคุณ

ค้นพบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมของคุณให้มากขึ้น แบ่งส่วนระหว่างผู้ที่ลงทะเบียน ผู้ที่ซื้อตั๋ว และผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมจริง เก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมที่สำคัญ กระตุ้นการสนทนาหลังจบกิจกรรม เก็บรวบรวมคำติชม และติดต่อพวกเขาสำหรับโอกาสต่อไป

Your event your guestbook

ปรับปรุงประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกเมื่อ

ลงทะเบียนฟรี